Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 11. november 2011

15. november 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

11. novembril 2011 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 2 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2009 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,4 miljardi euro võrra 193,4 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
10. november 2011 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,5 miljardit USA dollarit 0,5 miljardit USA dollarit
10. november 2011 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 0,4 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1 miljardi euro võrra 335,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,6 miljardi euro võrra 866,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 1,1 miljardi euro võrra 49,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 146,6 miljardi euro võrra 261 miljardi euroni. Kolmapäeval, 9. novembril 2011 möödus 182,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 194,8 miljardit eurot. Samal päeval möödus 59,1 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 55,5 miljardit eurot ja tähtajaga 35 päeva. 9. novembril 2011 möödus ka 173,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 183 miljardi euro väärtuses.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 144,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 288,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 3,8 miljardi euro võrra 246,1 miljardi euroni, tingituna ostude arveldamisest ja väärtpaberite lunastamisest väärtpaberituruprogrammi raames. Selle tulemusel ulatus 11. novembril 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 186,8 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 59,2 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 159,6 miljardi euro võrra 294,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 419 823 −2
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 229 210 −541
2.1 Nõuded RVFle 80 239 −31
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 148 971 −510
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 32 539 694
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 28 288 1 032
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 28 288 1 032
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 589 242 9 207
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 194 765 11 992
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 392 481 −3 515
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 980 743
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 16 −13
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 89 087 3 559
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 581 238 2 850
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 246 065 3 839
7.2 Muud väärtpaberid 335 173 −989
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 966 0
9 Muud varad 340 154 −1 804
Varad kokku 2 343 547 14 995
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 866 452 −628
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 623 205 22 230
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 294 928 159 648
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 144 701 −143 727
2.3 Tähtajalised hoiused 183 000 9 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 575 −3 190
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 574 −1 518
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 57 944 −769
5.1 Valitsussektor 49 831 −1 147
5.2 Muud kohustused 8 113 377
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 51 883 2 448
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 982 1 325
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 906 −1 577
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 906 −1 577
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 486 0
10 Muud kohustused 208 360 −6 516
11 Ümberhindluskontod 383 276 0
12 Kapital ja reservid 81 481 0
Kohustused kokku 2 343 547 14 995
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid