Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 11.11.2011

15.11.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 11.11.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 2 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2009 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 193,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
10.11.2011 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 0,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria
10.11.2011 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) - 0,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1 miljardilla eurolla 335,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,6 miljardilla eurolla 866,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 1,1 miljardilla eurolla 49,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 146,6 miljardilla eurolla 261 miljardiin euroon. Keskiviikkona 9.11.2011 erääntyi 182,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 194,8 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 59,1 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 55,5 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 35 päivää. Samana päivänä erääntyi myös 173,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 183 miljardin euron arvosta uusia talletuksia.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 144,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 288,4 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 3,8 miljardilla eurolla 246,1 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen sekä velkapaperiohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 11.11.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 186,8 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 59,2 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 159,6 miljardilla eurolla 294,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 419 823 −2
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 229 210 −541
2.1 Saamiset IMF:ltä 80 239 −31
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 148 971 −510
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 32 539 694
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 28 288 1 032
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 28 288 1 032
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 589 242 9 207
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 194 765 11 992
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 392 481 −3 515
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 980 743
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 16 −13
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 89 087 3 559
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 581 238 2 850
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 246 065 3 839
7.2 Muut arvopaperit 335 173 −989
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 966 0
9 Muut saamiset 340 154 −1 804
Vastaavaa yhteensä 2 343 547 14 995
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 866 452 −628
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 623 205 22 230
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 294 928 159 648
2.2 Talletusmahdollisuus 144 701 −143 727
2.3 Määräaikaistalletukset 183 000 9 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 575 −3 190
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 574 −1 518
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 57 944 −769
5.1 Julkisyhteisöt 49 831 −1 147
5.2 Muut 8 113 377
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 51 883 2 448
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 982 1 325
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 906 −1 577
8.1 Talletukset ja muut velat 9 906 −1 577
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 486 0
10 Muut velat 208 360 −6 516
11 Arvonmuutostilit 383 276 0
12 Pääoma ja rahastot 81 481 0
Vastattavaa yhteensä 2 343 547 14 995
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle