Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. lapkričio 11 d.

2011 m. lapkričio 15 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. lapkričio 11 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 2 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2009 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 193,4 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2011 m. lapkričio 10 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,5 mlrd. JAV dolerių 0,5 mlrd. JAV dolerių
2011 m. lapkričio 10 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,4 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 335,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 866,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 49,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 146,6 mlrd. eurų – iki 261 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. lapkričio 9 d., baigėsi 182,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 194,8 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 59,1 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 35 dienų trukmės 55,5 mlrd. eurų vertės operacija. Be to, tą pačią dieną baigėsi 173,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų indėlių, kurių vertė sudarė 183 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 2 mlrd. eurų (palyginti su 1,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 144,7 mlrd. eurų (palyginti su 288,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 3,8 mlrd. eurų – iki 246,1 mlrd. eurų dėl grynojo rezultato, gauto įvykdžius pirkimus pagal Vertybinių popierių rinkų programą, ir pasibaigus pagal Vertybinių popierių rinkų programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. lapkričio 11 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 186,8 mlrd. eurų ir 59,2 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 159,6 mlrd. eurų – iki 294,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 419 823 −2
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 229 210 −541
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 239 −31
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 148 971 −510
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 32 539 694
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 28 288 1 032
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 28 288 1 032
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 589 242 9 207
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 194 765 11 992
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 392 481 −3 515
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 980 743
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 16 −13
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 89 087 3 559
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 581 238 2 850
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 246 065 3 839
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 335 173 −989
8 Valdžios skola eurais 33 966 0
9 Kitas turtas 340 154 −1 804
Visas turtas 2 343 547 14 995
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 866 452 −628
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 623 205 22 230
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 294 928 159 648
2.2 Indėlių galimybė 144 701 −143 727
2.3 Terminuotieji indėliai 183 000 9 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 575 −3 190
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 574 −1 518
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 57 944 −769
5.1 Valdžiai 49 831 −1 147
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 113 377
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 51 883 2 448
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 982 1 325
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 906 −1 577
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 906 −1 577
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 486 0
10 Kiti įsipareigojimai 208 360 −6 516
11 Perkainojimo sąskaitos 383 276 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 481 0
Visi įsipareigojimai 2 343 547 14 995
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai