Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. november 11.

2011. november 15.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. november 11-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 2 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2009. szeptember 27-én aláírt központi banki megállapodás alapján) végzett aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,4 milliárd euróval 193,4 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2011. november 10. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,5 milliárd USD 0,5 milliárd USD
2011. november 10. 84 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet - 0,4 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1 milliárd euróval 335,2 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,6 milliárd euróval 866,5 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 1,1 milliárd euróval csökkent, 49,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 146,6 milliárd euróval 261 milliárd euróra emelkedett. 2011. november 9-én, szerdán lejárt egy 182,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 194,8 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 59,1 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 55,5 milliárd euro értékben, 35 napos lejárattal. Szintén ugyanezen a napon 173,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb betétgyűjtésre került sor 183 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 144,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 288,4 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 3,8 milliárd euróval 246,1 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedés az értékpapír-piaci program keretében elszámolt vásárlás és a fedezettkötvény-vásárlási program keretében visszaváltott értékpapír-állomány nettó eredménye. Ezért a 2011. november 11-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 186,8 milliárd eurót, a fedezett kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke pedig 59,2 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 159,6 milliárd euróval 294,9 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 419 823 −2
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 229 210 −541
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 239 −31
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 148 971 −510
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 32 539 694
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 28 288 1 032
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 28 288 1 032
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 589 242 9 207
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 194 765 11 992
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 392 481 −3 515
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 980 743
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 16 −13
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 89 087 3 559
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 581 238 2 850
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 246 065 3 839
7.2 Egyéb értékpapírok 335 173 −989
8 Euróban denominált államadósság 33 966 0
9 Egyéb eszközök 340 154 −1 804
Eszközök összesen 2 343 547 14 995
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 866 452 −628
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 623 205 22 230
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 294 928 159 648
2.2 Betéti rendelkezésre állás 144 701 −143 727
2.3 Lekötött betétek 183 000 9 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 575 −3 190
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 574 −1 518
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 57 944 −769
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 49 831 −1 147
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 113 377
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 51 883 2 448
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 982 1 325
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 906 −1 577
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 906 −1 577
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 486 0
10 Egyéb kötelezettségek 208 360 −6 516
11 Átértékelési számlák 383 276 0
12 Saját tőke 81 481 0
Források összesen 2 343 547 14 995
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok