Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 8 aprilie 2011

12 aprilie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 8 aprilie 2011, creşterea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat tranzacţiilor cu monede de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 1,4 miliarde EUR, până la 176 de miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), s-au mărit cu 0,7 miliarde EUR, până la 334,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au crescut cu 2,5 miliarde EUR, până la 828,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 4,3 miliarde EUR, până la 60,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 21,4 miliarde EUR, până la 300,1 miliarde EUR. Miercuri, 6 aprilie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 100,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 84,5 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 76,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 77 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (faţă de 0,7 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 30,5 miliarde EUR (în săptămâna precedentă, nivelul a fost de 26,1 miliarde EUR).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au diminuat cu 0,1 miliarde EUR, până la 137,5 miliarde EUR. Această scădere s-a datorat ajungerii la scadenţă a unor titluri achiziţionate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 8 aprilie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 77 de miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,5 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o scădere de 17,2 miliarde EUR, până la 188,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 350 668 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 219 625 −2 247
2.1 Creanţe asupra FMI 74 199 77
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 145 426 −2 324
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 24 204 258
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 23 094 2 242
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 23 094 2 242
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 407 660 −16 381
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 84 533 −15 906
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 322 855 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 249 −488
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 23 13
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 44 631 2 505
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 471 626 601
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 137 513 −55
7.2 Alte titluri 334 113 656
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 35 085 233
9 Alte active 296 517 −2 597
Total active 1 873 111 −15 385
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 828 523 2 526
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 296 183 −12 209
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 188 577 −17 179
2.2 Facilitatea de depozit 30 522 4 468
2.3 Depozite pe termen fix 77 000 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 84 2
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 232 227
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 68 378 −4 578
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 60 625 −4 300
5.2 Alte angajamente 7 753 −278
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 41 735 −562
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 139 −171
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 14 041 −429
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 14 041 −429
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 613 0
10 Alte pasive 177 997 −1 110
11 Conturi de reevaluare 305 890 0
12 Capital şi rezerve 81 379 919
Total pasive 1 873 111 −15 385
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media