Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. balandžio 8 d.

2011 m. balandžio 12 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. balandžio 8 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų nupirkus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 176 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 334,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,5 mlrd. eurų – iki 828,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,3 mlrd. eurų – iki 60,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 21,4 mlrd. eurų – iki 300,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. balandžio 6 d., baigėsi 100,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 84,5 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 76,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 77 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 30,5 mlrd. eurų (palyginti su 26,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 137,5 mlrd. eurų. Šis sumažėjimas susijęs su vertybinių popierių, įsigytų pagal Vertybinių popierių rinkų programą, termino pasibaigimu. Dėl to 2011 m. balandžio 8 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 77 mlrd. eurų ir 60,5 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 17,2 mlrd. eurų – iki 188,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 350 668 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 219 625 −2 247
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 199 77
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 145 426 −2 324
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 204 258
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 23 094 2 242
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 23 094 2 242
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 407 660 −16 381
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 84 533 −15 906
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 322 855 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 249 −488
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 23 13
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 44 631 2 505
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 471 626 601
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 137 513 −55
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 334 113 656
8 Valdžios skola eurais 35 085 233
9 Kitas turtas 296 517 −2 597
Visas turtas 1 873 111 −15 385
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 828 523 2 526
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 296 183 −12 209
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 188 577 −17 179
2.2 Indėlių galimybė 30 522 4 468
2.3 Terminuotieji indėliai 77 000 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 84 2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 232 227
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 68 378 −4 578
5.1 Valdžiai 60 625 −4 300
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 753 −278
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 41 735 −562
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 139 −171
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 041 −429
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 14 041 −429
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 613 0
10 Kiti įsipareigojimai 177 997 −1 110
11 Perkainojimo sąskaitos 305 890 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 379 919
Visi įsipareigojimai 1 873 111 −15 385
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai