Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. április 8.

2011. április 12.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. április 8-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió eurós növekedése mögött az eurorendszer egyik központi bankja által végrehajtott aranyérmeügylet állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 1,4 milliárd euróval csökkent, 176 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,7 milliárd euróval 334,1 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,5 milliárd euróval nőtt, 828,5 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 4,3 milliárd euróval csökkent, 60,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 21,4 milliárd euróval csökkent, 300,1 milliárd euróra. 2010. április 6-án, szerdán lejárt egy 100,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 84,5 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 76,5 milliárd euro értékben lekötött betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 77 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,2 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,7 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 30,5 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 26,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7,1 tétel) 0,1 milliárd euróval 137,5 milliárd euróra csökkent. A csökkenés hátterében az Értékpapír-piaci program keretében végrehajtott értékpapír-vásárlás állt. Ezért a 2011. április 8-ával záruló héten az Értékpapír-piaci Program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 77 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében felhalmozódott vásárlások értéke pedig 60,5 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 17,2 milliárd euróval 188,6 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 350 668 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 219 625 −2 247
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 199 77
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 145 426 −2 324
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 204 258
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 23 094 2 242
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 23 094 2 242
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 407 660 −16 381
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 84 533 −15 906
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 322 855 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 249 −488
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 23 13
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 44 631 2 505
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 471 626 601
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 137 513 −55
7.2 Egyéb értékpapírok 334 113 656
8 Euróban denominált államadósság 35 085 233
9 Egyéb eszközök 296 517 −2 597
Eszközök összesen 1 873 111 −15 385
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 828 523 2 526
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 296 183 −12 209
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 188 577 −17 179
2.2 Betéti rendelkezésre állás 30 522 4 468
2.3 Lekötött betétek 77 000 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 84 2
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 232 227
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 68 378 −4 578
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 60 625 −4 300
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 753 −278
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 41 735 −562
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 139 −171
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 14 041 −429
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 14 041 −429
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 613 0
10 Egyéb kötelezettségek 177 997 −1 110
11 Átértékelési számlák 305 890 0
12 Saját tőke 81 379 919
Források összesen 1 873 111 −15 385
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok