Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 8. aprill 2011

12. aprill 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

8. aprillil 2011 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kauplemine kuldmüntidega.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 1,4 miljardi euro võrra 176 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,7 miljardi euro võrra 334,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 2,5 miljardi euro võrra 828,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kahanesid 4,3 miljardi euro võrra 60,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 21,4 miljardi euro võrra 300,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 6. aprillil 2011 möödus 100,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 84,5 miljardit eurot. Samuti möödus samal kuupäeval 76,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 77 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,7 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 30,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 26,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 137,5 miljardi euroni, tingituna väärtpaberituruprogrammi raames ostetud väärtpaberite tähtaja möödumisest. Selle tulemusel ulatus 8. aprillil 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 77 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 60,5 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 17,2 miljardi euro võrra 188,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 350 668 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 219 625 −2 247
2.1 Nõuded RVFle 74 199 77
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 145 426 −2 324
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 24 204 258
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 23 094 2 242
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 23 094 2 242
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 407 660 −16 381
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 84 533 −15 906
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 322 855 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 249 −488
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 23 13
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 44 631 2 505
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 471 626 601
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 137 513 −55
7.2 Muud väärtpaberid 334 113 656
8 Valitsussektori võlg eurodes 35 085 233
9 Muud varad 296 517 −2 597
Varad kokku 1 873 111 −15 385
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 828 523 2 526
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 296 183 −12 209
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 188 577 −17 179
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 30 522 4 468
2.3 Tähtajalised hoiused 77 000 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 84 2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 232 227
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 68 378 −4 578
5.1 Valitsussektor 60 625 −4 300
5.2 Muud kohustused 7 753 −278
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 41 735 −562
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 139 −171
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 14 041 −429
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 14 041 −429
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 613 0
10 Muud kohustused 177 997 −1 110
11 Ümberhindluskontod 305 890 0
12 Kapital ja reservid 81 379 919
Kohustused kokku 1 873 111 −15 385
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid