Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 18 septembrie 2009

22 septembrie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 18 septembrie 2009, scăderea de 53 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004) şi cumpărării de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,5 miliarde EUR, până la 190,2 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
16 septembrie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 14,9 miliarde CHF 11,3 miliarde CHF
17 septembrie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 41,6 miliarde USD 41,3 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au redus cu 0,8 miliarde EUR, până la 304,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au scăzut cu 1,7 miliarde EUR, până la 767,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 6,7 miliarde EUR, până la 134,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 5,6 miliarde EUR, până la 594,8 miliarde EUR. Miercuri, 16 septembrie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 93,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 87,8 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 89 de miliarde EUR (valoare relativ similară celei înregistrate în săptămâna precedentă).

În săptămâna încheiată la 18 septembrie 2009, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 1,6 miliarde EUR, până la 12,8 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 6,8 miliarde EUR, până la 236,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 231 971 −53
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 196 666 −1 469
2.1 Creanţe asupra FMI 63 313 −2
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 133 353 −1 467
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 59 131 916
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 612 −721
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 612 −721
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 683 837 −5 419
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 87 800 −5 485
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 595 862 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 149 64
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 25 1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 24 686 664
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 317 451 847
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 12 779 1 639
7.2 Alte titluri 304 672 −793
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 230 0
9 Alte active 227 388 −4 265
Total active 1 792 972 −9 501
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 767 516 −1 722
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 325 234 −6 621
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 236 238 −6 799
2.2 Facilitatea de depozit 88 995 180
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 −1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 169 −38
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 145 745 7 388
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 134 357 6 668
5.2 Alte angajamente 11 388 719
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 83 366 −5 982
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 150 1 082
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 10 999 −1 145
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 10 999 −1 145
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 51 481 0
10 Alte pasive 144 557 −2 463
11 Conturi de reevaluare 187 797 0
12 Capital şi rezerve 72 959 0
Total pasive 1 792 972 −9 501
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media