Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. rugsėjo 18 d.

2009 m. rugsėjo 22 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. rugsėjo 18 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 53 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi) ir kitam Eurosistemos centriniam bankui nupirkus aukso.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 190,2 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. rugsėjo 16 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 14,9 mlrd. CHF 11,3 mlrd. CHF
2009 m. rugsėjo 17 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 41,6 mlrd. USD 41,3 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 304,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 767,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,7 mlrd. eurų – iki 134,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,6 mlrd. eurų – iki 594,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. rugsėjo 16 d., baigėsi 93,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 87,8 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 89 mlrd. eurų (taip pat beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2009 m. rugsėjo 18 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 12,8 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,8 mlrd. eurų – iki 236,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 231 971 −53
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 196 666 −1 469
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 63 313 −2
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 133 353 −1 467
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 59 131 916
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 612 −721
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 612 −721
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 683 837 −5 419
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 87 800 −5 485
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 595 862 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 149 64
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 25 1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 24 686 664
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 317 451 847
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 12 779 1 639
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 304 672 −793
8 Valdžios skola eurais 36 230 0
9 Kitas turtas 227 388 −4 265
Visas turtas 1 792 972 −9 501
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 767 516 −1 722
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 325 234 −6 621
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 236 238 −6 799
2.2 Indėlių galimybė 88 995 180
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 −1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 169 −38
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 145 745 7 388
5.1 Valdžiai 134 357 6 668
5.2 Kiti įsipareigojimai 11 388 719
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 83 366 −5 982
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 150 1 082
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 999 −1 145
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 999 −1 145
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 51 481 0
10 Kiti įsipareigojimai 144 557 −2 463
11 Perkainojimo sąskaitos 187 797 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 959 0
Visi įsipareigojimai 1 792 972 −9 501
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai