Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2009. szeptember 18.

2009. szeptember 22.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. szeptember 18-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 53 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi banki megállapodás alapján) történő aranyeladása, illetve egy másik központi bank aranyvásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 0,5 milliárd euróval csökkent, 190,2 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. szeptember 16. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 14,9 milliárd CHF 11,3 milliárd CHF
2009. szeptember 17. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 41,6 milliárd USD 41,3 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,8 milliárd euróval 304,7 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,7 milliárd euróval 767,5 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 6,7 milliárd euróval 134,4  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 5,6 milliárd euróval csökkent, 594,8 milliárd euróra. 2009. szeptember 16-án, szerdán lejárt egy 93,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 87,8 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) 0,1 milliárd euro (az előző héttel megközelítőleg azonos) értékben vették igénybe, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 89 milliárd euro (szintén az előző héttel megközelítőleg azonos) volt.

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2009. szeptember 18-ával végződő héten 1,6 milliárd euróval, 12,8 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 6,8 milliárd euróval 236,2 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 231 971 −53
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 196 666 −1 469
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 63 313 −2
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 133 353 −1 467
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 59 131 916
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 612 −721
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 612 −721
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 683 837 −5 419
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 87 800 −5 485
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 595 862 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 149 64
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 25 1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 24 686 664
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 317 451 847
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 12 779 1 639
7.2 Egyéb értékpapírok 304 672 −793
8 Euróban denominált államadósság 36 230 0
9 Egyéb eszközök 227 388 −4 265
Eszközök összesen 1 792 972 −9 501
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 767 516 −1 722
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 325 234 −6 621
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 236 238 −6 799
2.2 Betéti rendelkezésre állás 88 995 180
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 −1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 169 −38
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 145 745 7 388
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 134 357 6 668
5.2 Egyéb kötelezettségek 11 388 719
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 83 366 −5 982
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 150 1 082
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 999 −1 145
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 999 −1 145
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 51 481 0
10 Egyéb kötelezettségek 144 557 −2 463
11 Átértékelési számlák 187 797 0
12 Saját tőke 72 959 0
Források összesen 1 792 972 −9 501
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok