Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 18.9.2009

22.9.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 18.9.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 53 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultaa.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,5 miljardilla eurolla 190,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
16.9.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 14,9 miljardia Sveitsin frangia 11,3 miljardia Sveitsin frangia
17.9.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 41,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria 41,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä väheni 0,8 miljardilla eurolla 304,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,7 miljardilla eurolla 767,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 6,7 miljardilla eurolla 134,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 5,6 miljardilla eurolla 594,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 16.9.2009 erääntyi 93,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 87,8 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 89 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla).

Perjantaina 18.9.2009 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,6 miljardilla eurolla 12,8 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 6,8 miljardilla eurolla 236,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 231 971 −53
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 196 666 −1 469
2.1 Saamiset IMF:ltä 63 313 −2
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 133 353 −1 467
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 59 131 916
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 612 −721
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 612 −721
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 683 837 −5 419
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 87 800 −5 485
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 595 862 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 149 64
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 25 1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 24 686 664
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 317 451 847
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 12 779 1 639
7.2 Muut arvopaperit 304 672 −793
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 230 0
9 Muut saamiset 227 388 −4 265
Vastaavaa yhteensä 1 792 972 −9 501
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 767 516 −1 722
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 325 234 −6 621
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 236 238 −6 799
2.2 Talletusmahdollisuus 88 995 180
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 −1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 169 −38
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 145 745 7 388
5.1 Julkisyhteisöt 134 357 6 668
5.2 Muut 11 388 719
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 83 366 −5 982
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 150 1 082
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 999 −1 145
8.1 Talletukset ja muut velat 10 999 −1 145
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 51 481 0
10 Muut velat 144 557 −2 463
11 Arvonmuutostilit 187 797 0
12 Pääoma ja rahastot 72 959 0
Vastattavaa yhteensä 1 792 972 −9 501
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle