Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 7 noiembrie 2008

11 noiembrie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 7 noiembrie 2008, creşterea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat în principal cumpărării nete de monede de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 22,8 miliarde EUR, până la 361,1 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD. Joi, 6 noiembrie 2008, o operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD în valoare de 10 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 70,8 miliarde USD, cu scadenţa la 84 de zile, a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune reversibilă suplimentară de furnizare de lichiditate în USD în valoare de 92,1 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 58,6 miliarde USD, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Tot joi, 6 noiembrie 2008, o operaţiune de swap valutar EUR/USD în valoare de 14,5 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 1 miliard USD, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. În aceeaşi zi, o operaţiune suplimentară de swap valutar EUR/USD în valoare de 0,7 miliarde USD, cu scadenţa la 84 de zile, a fost decontată. Cele două operaţiuni de swap valutar nu au afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului. Toate operaţiunile în USD au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre Banca Centrală Europeană (BCE) şi Rezervele Federale ale SUA. Miercuri, 5 noiembrie 2008, o operaţiune de swap valutar EUR/CHF în valoare de 18,8 miliarde CHF a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 21,2 miliarde CHF, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Vineri, 7 noiembrie 2008, o operaţiune de swap valutar EUR/CHF în valoare de 1,1 miliarde CHF, cu scadenţa la 84 de zile, a fost decontată. Aceste operaţiuni au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Banca Naţională a Elveţiei şi nu au afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) au crescut cu 1,7 miliarde EUR, până la 118,7 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a mărit cu 1,6 miliarde EUR, până la 729,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 19,6 miliarde EUR, până la 75,7 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 62,2 miliarde EUR, până la 497,9 miliarde EUR. Miercuri, 5 noiembrie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 325,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 312 miliarde EUR a fost decontată. Vineri, 7 noiembrie 2008, o operaţiune excepţională de refinanţare în valoare de 120 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 20,4 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 8,4 miliarde EUR (faţă de 11,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 225,5 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 279,4 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 27,1 miliarde EUR, până la 152,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 220 193 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 155 783 619
2.1 Creanţe asupra FMI 10 051 301
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 145 732 318
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 226 525 20 697
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 11 426 194
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 11 426 194
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 723 410 −116 183
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 312 790 −13 775
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 402 168 −99 622
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 8 441 −2 788
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 12 2
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 67 356 3 730
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 118 661 1 746
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 442 1
9 Alte active 379 570 −1 885
Total active 1 940 367 −91 081
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 729 294 1 588
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 377 887 −81 032
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 152 351 −27 092
2.2 Facilitatea de depozit 225 500 −53 912
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 36 −28
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 273 65
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 86 873 −22 494
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 75 728 −19 634
5.2 Alte angajamente 11 145 −2 860
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 315 863 12 482
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro −880 −1 560
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 746 40
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 16 746 40
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 384 0
10 Alte pasive 168 559 −173
11 Conturi de reevaluare 168 685 0
12 Capital şi rezerve 71 683 3
Total pasive 1 940 367 −91 081
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media