Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2008. november 7.

2008. november 11.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. november 7-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldali 1. tétel) 1 millió eurós növekedése elsősorban az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által végrehajtott nettó aranyérme-vásárlást tükrözte.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint az USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek következtében 22,8 milliárd euróval 361,1 milliárd euróra emelkedett. 2008. november 6-án, csütörtökön lejárt 10 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő penziós ügylet futamideje, és újabb 70,8 milliárd dolláros, 84 napos futamidejű művelet elszámolására került sor. Ugyanezen a napon lejárt egy további, 92,1 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő penziós ügylet futamideje, és újabb 58,6 milliárd dolláros, hétnapos futamidejű művelet elszámolására került sor. Ugyancsak 2008. november 6-án, csütörtökön lejárt egy 14,5 milliárd USA-dollár értékű EUR/USD devizaswapügylet futamideje, és egy újabb, hétnapos futamidejű műveltre került sor 1 milliárd USA-dollár értékben; ugyanezen a napon egy további, 0,7 milliárd USA-dollár értékű, 84 napos lejáratú EUR/USD devizaswapügylet elszámolására került sor. Ennek a két devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára. Az eurorendszer összes USA-dollárban denominált tranzakciója az Európai Központi Bank (EKB) és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódott. 2008. november 5-én, szerdán lejárt egy 18,8 milliárd CHF értékű devizaswap-művelet futamideje, és újabb 21,2 milliárd CHF értékű műveletet számoltak el, hétnapos lejárattal. 2008. november 7-én, pénteken 1,1 milliárd CHF értékben devizaswapügyletet hajtottak végre a svájci frankkal szemben, 84 napos lejárattal. A műveleteket az eurorendszer az EKB és a Svájci Nemzeti Bank közötti ideiglenes, kölcsönös deviza megállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan végezte, és ezeknek nem volt hatásuk az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,7 milliárd euróval emelkedett, 118,7 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,6 milliárd euróval nőtt, 729,3 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 19,6 milliárd euróval csökkent, 75,7 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 62,2 milliárd euróval csökkent, 497,9 milliárd euróra. 2008. november 5-én, szerdán lejárt egy 325,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 312 milliárd euro értékben. 2008. november 7-én, pénteken lejárt egy 120 milliárd eurós különleges lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 20,4 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldali 5.5. tétel) igénybevételére 8,4 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 11,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldali 2.2. tétel) 225,5 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 279,4 milliárd eurós felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 27,1 milliárd euróval csökkent, 152,4 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 220 193 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 155 783 619
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 10 051 301
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 145 732 318
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 226 525 20 697
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 11 426 194
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 11 426 194
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 723 410 −116 183
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 312 790 −13 775
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 402 168 −99 622
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 8 441 −2 788
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 12 2
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 67 356 3 730
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 118 661 1 746
8 Euróban denominált államadósság 37 442 1
9 Egyéb eszközök 379 570 −1 885
Eszközök összesen 1 940 367 −91 081
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 729 294 1 588
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 377 887 −81 032
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 152 351 −27 092
2.2 Betéti rendelkezésre állás 225 500 −53 912
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 36 −28
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 273 65
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 86 873 −22 494
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 75 728 −19 634
5.2 Egyéb kötelezettségek 11 145 −2 860
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 315 863 12 482
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek −880 −1 560
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 16 746 40
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 16 746 40
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 384 0
10 Egyéb kötelezettségek 168 559 −173
11 Átértékelési számlák 168 685 0
12 Saját tőke 71 683 3
Források összesen 1 940 367 −91 081
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok