Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. lapkričio 7 d.

2008 m. lapkričio 11 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. lapkričio 7 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 22,8 mlrd. eurų – iki 361,1 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais. Ketvirtadienį, 2008 m. lapkričio 6 d., baigėsi 10 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo grįžtamojo sandorio terminas ir buvo atliktas naujas 70,8 mlrd. JAV dolerių vertės 84 d. trukmės sandoris. Tą pačią dieną baigėsi dar vieno 92,1 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo grįžtamojo sandorio terminas ir buvo atliktas naujas 58,6 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės sandoris. Tą patį ketvirtadienį, 2008 m. lapkričio 6 d., baigėsi 14,5 mlrd. JAV dolerių vertės eurų ir JAV dolerių apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta dar viena 1 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės operacija. Tą pačią dieną taip pat buvo atlikta dar viena 0,7 mlrd. JAV dolerių vertės 84 dienų trukmės eurų ir JAV dolerių apsikeitimo operacija. Šios dvi valiutų apsikeitimo operacijos neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta. Visus sandorius JAV doleriais Eurosistema atliko pagal Europos centinio banko (ECB) ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Trečiadienį, 2008 m. lapkričio 5 d., baigėsi 18,8 mlrd. Šveicarijos frankų vertės eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 21,2 mlrd. Šveicarijos frankų vertės septynių dienų trukmės operacija. Penktadienį, 2008 m. lapkričio 7 d., buvo atlikta 1,1 mlrd. Šveicarijos frankų vertės 84 dienų trukmės eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija. Šias operacijas Eurosistema atliko pagal ECB ir Šveicarijos nacionalinio banko laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Jos neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 118,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 729,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 19,6 mlrd. eurų – iki 75,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 62,2 mlrd. eurų – iki 497,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. lapkričio 5 d., baigėsi 325,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 312 mlrd. eurų vertės operacija. Penktadienį, 2008 m. lapkričio 7 d., baigėsi 120 mlrd. eurų vertės specialios trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 20,4 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 8,4 mlrd. eurų (palyginti su 11,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 225,5 mlrd. eurų (palyginti su 279,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 27,1 mlrd. eurų – iki 152,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 220 193 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 155 783 619
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 10 051 301
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 145 732 318
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 226 525 20 697
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 11 426 194
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 11 426 194
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 723 410 −116 183
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 312 790 −13 775
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 402 168 −99 622
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 8 441 −2 788
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 12 2
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 67 356 3 730
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 118 661 1 746
8 Valdžios skola eurais 37 442 1
9 Kitas turtas 379 570 −1 885
Visas turtas 1 940 367 −91 081
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 729 294 1 588
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 377 887 −81 032
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 152 351 −27 092
2.2 Indėlių galimybė 225 500 −53 912
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 36 −28
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 273 65
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 86 873 −22 494
5.1 Valdžiai 75 728 −19 634
5.2 Kiti įsipareigojimai 11 145 −2 860
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 315 863 12 482
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta −880 −1 560
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 746 40
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 16 746 40
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 384 0
10 Kiti įsipareigojimai 168 559 −173
11 Perkainojimo sąskaitos 168 685 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 683 3
Visi įsipareigojimai 1 940 367 −91 081
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai