Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 7. listopadu 2008

11. listopadu 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 7. listopadu 2008 odpovídal nárůst objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR především čistému nákupu zlatých mincí jednou centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 22,8 mld. EUR na 361,1 mld. EUR. Ve čtvrtek 6. listopadu 2008 byla splatná reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 10 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 70,8 mld. USD se splatností 84 dní. V tentýž den byla splatná další reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 92,1 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 58,6 mld. USD se splatností sedm dní. Rovněž ve čtvrtek 6. listopadu 2008 byla splatná měnová swapová operace v amerických dolarech a eurech o objemu 14,5 mld. USD a byla vypořádána další o objemu 1 mld. USD se splatností sedm dní. V tentýž den byla rovněž vypořádána další měnová swapová operace v amerických dolarech a eurech v hodnotě 0,7 mld. USD se splatností 84 dní. Tyto dvě měnové swapové operace neměly žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému. Všechny transakce v amerických dolarech prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi Evropskou centrální bankou (ECB) a Federálním rezervním systémem. Ve středu 5. listopadu 2008 byla splatná měnová swapová operace ve švýcarských francích a eurech o objemu 18,8 mld. CHF a byla vypořádána další o objemu 21,2 mld. CHF se splatností sedm dní. V pátek 7. listopadu 2008 byla vypořádána měnová swapová operace ve švýcarských francích a eurech v hodnotě 1,1 mld. CHF se splatností 84 dní. Tyto operace prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Švýcarskou národní bankou. Tyto operace neměly žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,7 mld. EUR na 118,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,6 mld. EUR na 729,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 19,6 mld. EUR na 75,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 62,2 mld. EUR na 497,9 mld. EUR. Ve středu 5. listopadu 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 325,1 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 312 mld. EUR. V pátek 7. listopadu 2008 byla splatná refinanční operace se zvláštní dobou trvání o objemu 120 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 20,4 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 8,4 mld. EUR (ve srovnání s 11,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 225,5 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím uloženo 279,4 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 27,1 mld. EUR na 152,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 220 193 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 155 783 619
2.1 Pohledávky za MMF 10 051 301
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 145 732 318
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 226 525 20 697
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 11 426 194
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 11 426 194
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 723 410 −116 183
5.1 Hlavní refinanční operace 312 790 −13 775
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 402 168 −99 622
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 8 441 −2 788
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 12 2
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 67 356 3 730
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 118 661 1 746
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 442 1
9 Ostatní aktiva 379 570 −1 885
Aktiva celkem 1 940 367 −91 081
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 729 294 1 588
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 377 887 −81 032
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 152 351 −27 092
2.2 Vkladová facilita 225 500 −53 912
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 36 −28
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 273 65
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 86 873 −22 494
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 75 728 −19 634
5.2 Ostatní závazky 11 145 −2 860
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 315 863 12 482
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny −880 −1 560
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 16 746 40
8.1 Vklady a ostatní závazky 16 746 40
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 384 0
10 Ostatní pasiva 168 559 −173
11 Účty přecenění 168 685 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 683 3
Pasiva celkem 1 940 367 −91 081
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média