Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 7. november 2008

11. november 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

7. novembril 2008 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis peamiselt eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites teostatud likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel 22,8 miljardi euro võrra 361,1 miljardi euroni. Neljapäeval, 6. novembril 2008 möödus 10 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava pöördtehingu tähtaeg ning teostati uus tehing väärtusega 70,8 miljardit USA dollarit ja tähtajaga 84 päeva. Samal päeval möödus veel ühe, 92,1 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava pöördtehingu tähtaeg ning teostati uus tehing väärtusega 58,6 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. Neljapäeval, 6. novembril 2008 möödus ka 14,5 miljardi suuruse EUR/USD valuutavahetusoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 1 miljardit ja tähtajaga seitse päeva. Samal päeval teostati veel üks 0,7 miljardi USA dollari suurune EUR/USD valuutavahetusoperatsioon tähtajaga 84 päeva. Need kaks operatsiooni ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus. Eurosüsteem teostas kõik USA dollarites nomineeritud operatsioonid seoses Euroopa Keskpanga (EKP) ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing). Kolmapäeval, 5. novembril 2008 möödus 18,8 miljardi Šveitsi frangi suuruse EUR/CHF valuutavahetusoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 21,2 miljardit Šveitsi franki ja tähtajaga seitse päeva. Reedel, 7. novembril 2008 teostati 1,1 miljardi Šveitsi frangi suurune EUR/CHF valuutavahetusoperatsioon tähtajaga 84 päeva. Eurosüsteem teostas need operatsioonid seoses EKP ja Šveitsi Rahvuspanga ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing) ning see ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,7 miljardi euro võrra 118,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 1,6 miljardi euro võrra 729,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 19,6 miljardi euro võrra 75,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 62,2 miljardi euro võrra 497,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 5. novembril 2008 möödus 325,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 312 miljardit eurot. Reedel, 7. novembril 2008 möödus 120 miljardi euro suuruse erakorralise tähtajaga refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 20,4 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 8,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 11,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 225,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 279,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 27,1 miljardi euro võrra 152,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 220 193 1
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 155 783 619
2.1 Nõuded RVFle 10 051 301
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 145 732 318
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 226 525 20 697
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 11 426 194
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 11 426 194
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 723 410 −116 183
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 312 790 −13 775
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 402 168 −99 622
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 8 441 −2 788
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 12 2
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 67 356 3 730
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 118 661 1 746
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 442 1
9 Muud varad 379 570 −1 885
Varad kokku 1 940 367 −91 081
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 729 294 1 588
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 377 887 −81 032
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 152 351 −27 092
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 225 500 −53 912
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 36 −28
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 273 65
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 86 873 −22 494
5.1 Valitsussektor 75 728 −19 634
5.2 Muud kohustused 11 145 −2 860
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 315 863 12 482
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees −880 −1 560
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 16 746 40
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 16 746 40
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 384 0
10 Muud kohustused 168 559 −173
11 Ümberhindluskontod 168 685 0
12 Kapital ja reservid 71 683 3
Kohustused kokku 1 940 367 −91 081
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid