Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 7.11.2008

11.11.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 7.11.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla pääasiassa erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultaa

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 22,8 miljardilla eurolla 361,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta. Torstaina 6.11.2008 erääntyi 10 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 70,8 miljardin dollarin operaation maksut. Uuden operaation maturiteetti on 84 päivää. Samana päivänä erääntyi myös 92,1 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio ja suoritettiin uusi, 58,6 miljardin dollarin operaatio, jonka maturiteetti on seitsemän päivää. Niin ikään torstaina 6.11.2008 erääntyi 14,5 miljardin Yhdysvaltain dollarin valuuttaswap-operaatio euron ja Yhdysvaltain dollarin välillä ja suoritettiin uusi, 1 miljardin dollarin valuuttaswap-operaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Samana päivänä euron ja Yhdysvaltain dollarin välillä toteutettiin myös toinen, 0,7 miljardin Yhdysvaltain dollarin valuuttaswap-operaatio, jonka maturiteetti on 84 päivää. Näillä kahdella valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon. Kaikki eurojärjestelmän toteuttamat Yhdysvaltain dollarin määräiset operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin (EKP) ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken. Keskiviikkona 5.11.2008 erääntyi 18,8 miljardin Sveitsin frangin valuuttaswap-operaatio euron ja Sveitsin frangin välillä ja suoritettiin uusi, 21,2 miljardin frangin operaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Perjantaina 7.11.2008 suoritettiin 1,1 miljardin Sveitsin frangin valuuttaswap-operaatio euron ja Sveitsin frangin välillä. Operaation maturiteetti on 84 päivää. Eurojärjestelmän toteuttamat operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Sveitsin keskuspankin kesken, eikä niillä ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä kasvoi 1,7 miljardilla eurolla 118,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,6 miljardilla eurolla 729,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 19,6 miljardilla eurolla 75,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 62,2 miljardilla eurolla 497,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 5.11.2008 erääntyi 325,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 312 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Perjantaina 7.11.2008 erääntyi 120 miljardin euron rahoitusoperaatio poikkeavalla maturiteetilla, ja samalla suoritettiin uusi, 20,4 miljardin euron rahoitusoperaatio poikkeavalla maturiteetilla.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 8,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 11,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 225,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 279,4 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 27,1 miljardilla eurolla 152,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 220 193 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 155 783 619
2.1 Saamiset IMF:ltä 10 051 301
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 145 732 318
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 226 525 20 697
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 11 426 194
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 11 426 194
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 723 410 −116 183
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 312 790 −13 775
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 402 168 −99 622
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 8 441 −2 788
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 12 2
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 67 356 3 730
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 118 661 1 746
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 442 1
9 Muut saamiset 379 570 −1 885
Vastaavaa yhteensä 1 940 367 −91 081
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 729 294 1 588
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 377 887 −81 032
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 152 351 −27 092
2.2 Talletusmahdollisuus 225 500 −53 912
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 36 −28
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 273 65
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 86 873 −22 494
5.1 Julkisyhteisöt 75 728 −19 634
5.2 Muut 11 145 −2 860
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 315 863 12 482
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle −880 −1 560
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 746 40
8.1 Talletukset ja muut velat 16 746 40
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 384 0
10 Muut velat 168 559 −173
11 Arvonmuutostilit 168 685 0
12 Pääoma ja rahastot 71 683 3
Vastattavaa yhteensä 1 940 367 −91 081
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle