Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 11 ianuarie 2008

15 ianuarie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 11 ianuarie 2008, scăderea de 40 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004) şi cumpărării nete de monede de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a diminuat cu 1 miliard EUR, până la valoarea de 154,2 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) s-au micşorat cu 0,9 miliarde EUR până la 97,3 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 11,4 miliarde EUR, până la nivelul de 659,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 3 miliarde EUR până la 47,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a mărit cu 22,5 miliarde EUR, până la 419,5 miliarde EUR. Miercuri, 9 ianuarie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 128,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 151,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (faţă de 0,6 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,7 miliarde EUR (faţă de 0,6 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 37 miliarde EUR, până la 180,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 201 704 −40
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 140 648 2 653
2.1 Creanţe asupra FMI 9 143 −3
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 131 505 2 656
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 38 713 −2 985
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 14 531 −174
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 14 531 −174
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 420 172 22 626
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 151 500 23 001
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 268 487 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 184 −376
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 26 987 775
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 97 302 −873
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 38 705 0
9 Alte active 332 300 3 290
Total active 1 311 062 25 272
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 659 395 −11 420
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 181 285 37 071
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 180 614 36 962
2.2 Facilitatea de depozit 665 111
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 6 −2
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 345 −4
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 55 043 −2 528
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 47 098 −3 014
5.2 Alte angajamente 7 945 486
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 45 604 20
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 105 −486
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 18 795 1 201
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 18 795 1 201
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 311 0
10 Alte pasive 126 791 3 098
11 Conturi de reevaluare 147 665 0
12 Capital şi rezerve 69 723 −1 680
Total pasive 1 311 062 25 272
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media