Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2008. január 11.

2008. január 15.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. január 11-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 40 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, illetve egy másik központi bank nettó aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 1 milliárd euróval csökkent, 154,2 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,9 milliárd euróval csökkent, 97,3 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 11,4 milliárd euróval csökkent, 659,4  milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 3 milliárd euróval csökkent, 47,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 22,5 milliárd euróval emelkedett, 419,5 milliárd euróra. 2008. január 9-én, szerdán lejárt egy 128,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 151,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 0,6 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 0,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 0,6 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 37 milliárd euróval nőtt, 180,6 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 201 704 −40
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 140 648 2 653
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 143 −3
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 131 505 2 656
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 38 713 −2 985
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 14 531 −174
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 14 531 −174
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 420 172 22 626
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 151 500 23 001
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 268 487 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 184 −376
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 26 987 775
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 97 302 −873
8 Euróban denominált államadósság 38 705 0
9 Egyéb eszközök 332 300 3 290
Eszközök összesen 1 311 062 25 272
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 659 395 −11 420
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 181 285 37 071
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 180 614 36 962
2.2 Betéti rendelkezésre állás 665 111
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 6 −2
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 345 −4
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 55 043 −2 528
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 47 098 −3 014
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 945 486
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 45 604 20
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 105 −486
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 18 795 1 201
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 18 795 1 201
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 311 0
10 Egyéb kötelezettségek 126 791 3 098
11 Átértékelési számlák 147 665 0
12 Saját tőke 69 723 −1 680
Források összesen 1 311 062 25 272
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok