Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 11.1.2008

15.1.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 11.1.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 40 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 1 miljardilla eurolla 154,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 0,9 miljardilla eurolla 97,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 11,4 miljardilla eurolla 659,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 3 miljardilla eurolla 47,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 22,5 miljardilla eurolla 419,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 9.1.2008 erääntyi 128,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 151,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,6 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,6 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 37 miljardilla eurolla 180,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 201 704 −40
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 140 648 2 653
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 143 −3
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 131 505 2 656
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 38 713 −2 985
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 531 −174
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 531 −174
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 420 172 22 626
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 151 500 23 001
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 268 487 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 184 −376
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 26 987 775
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 97 302 −873
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 38 705 0
9 Muut saamiset 332 300 3 290
Vastaavaa yhteensä 1 311 062 25 272
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 659 395 −11 420
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 181 285 37 071
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 180 614 36 962
2.2 Talletusmahdollisuus 665 111
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 6 −2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 345 −4
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 55 043 −2 528
5.1 Julkisyhteisöt 47 098 −3 014
5.2 Muut 7 945 486
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 45 604 20
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 105 −486
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 795 1 201
8.1 Talletukset ja muut velat 18 795 1 201
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 311 0
10 Muut velat 126 791 3 098
11 Arvonmuutostilit 147 665 0
12 Pääoma ja rahastot 69 723 −1 680
Vastattavaa yhteensä 1 311 062 25 272
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle