Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. sausio 11 d.

2008 m. sausio 15 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. sausio 11 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 40 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto grynojo aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 154,2 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 97,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 11,4 mlrd. eurų – iki 659,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3 mlrd. eurų – iki 47,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 22,5 mlrd. eurų – iki 419,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. sausio 9 d., baigėsi 128,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 151,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,7 mlrd. eurų (palyginti su 0,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 37 mlrd. eurų – iki 180,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 201 704 −40
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 140 648 2 653
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 143 −3
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 131 505 2 656
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 38 713 −2 985
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 531 −174
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 531 −174
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 420 172 22 626
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 151 500 23 001
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 268 487 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 184 −376
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 26 987 775
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 97 302 −873
8 Valdžios skola eurais 38 705 0
9 Kitas turtas 332 300 3 290
Visas turtas 1 311 062 25 272
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 659 395 −11 420
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 181 285 37 071
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 180 614 36 962
2.2 Indėlių galimybė 665 111
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 6 −2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 345 −4
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 55 043 −2 528
5.1 Valdžiai 47 098 −3 014
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 945 486
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 45 604 20
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 105 −486
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 18 795 1 201
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 18 795 1 201
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 311 0
10 Kiti įsipareigojimai 126 791 3 098
11 Perkainojimo sąskaitos 147 665 0
12 Kapitalas ir rezervai 69 723 −1 680
Visi įsipareigojimai 1 311 062 25 272
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai