Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 11. jaanuar 2008

15. jaanuar 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

11. jaanuaril 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 40 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 1 miljardi euro võrra 154,2 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 0,9 miljardi euro võrra 97,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 11,4 miljardi euro võrra 659,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 3 miljardi euro võrra 47,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 22,5 miljardi euro võrra 419,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 9. jaanuaril 2008 möödus 128,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 151,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,6 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 37 miljardi euro võrra 180,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 201 704 −40
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 140 648 2 653
2.1 Nõuded RVFle 9 143 −3
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 131 505 2 656
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 38 713 −2 985
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 14 531 −174
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 531 −174
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 420 172 22 626
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 151 500 23 001
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 268 487 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 184 −376
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 26 987 775
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 97 302 −873
8 Valitsussektori võlg eurodes 38 705 0
9 Muud varad 332 300 3 290
Varad kokku 1 311 062 25 272
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 659 395 −11 420
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 181 285 37 071
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 180 614 36 962
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 665 111
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 6 −2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 345 −4
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 55 043 −2 528
5.1 Valitsussektor 47 098 −3 014
5.2 Muud kohustused 7 945 486
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 45 604 20
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 105 −486
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 18 795 1 201
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 18 795 1 201
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 311 0
10 Muud kohustused 126 791 3 098
11 Ümberhindluskontod 147 665 0
12 Kapital ja reservid 69 723 −1 680
Kohustused kokku 1 311 062 25 272
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid