Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 11. lednu 2008

15. ledna 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 11. ledna 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 40 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004), a čistému nákupu zlatých mincí další centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 1 mld. EUR na 154,2 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) se snížil o 0,9 mld. EUR na 97,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) klesla o 11,4 mld. EUR na 659,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 3 mld. EUR na 47,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 22,5 mld. EUR na 419,5 mld. EUR. Ve středu 9. ledna 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 128,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 151,5 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (ve srovnání s minulým týdnem, kdy bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,6 mld. EUR), prostřednictvím vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,7 mld. EUR (na rozdíl od 0,6 mld. EUR uložených během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí se zvýšil zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 37 mld. EUR na 180,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 201 704 −40
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 140 648 2 653
2.1 Pohledávky za MMF 9 143 −3
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 131 505 2 656
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 38 713 −2 985
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 531 −174
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 531 −174
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 420 172 22 626
5.1 Hlavní refinanční operace 151 500 23 001
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 268 487 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 184 −376
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 26 987 775
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 97 302 −873
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 38 705 0
9 Ostatní aktiva 332 300 3 290
Aktiva celkem 1 311 062 25 272
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 659 395 −11 420
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 181 285 37 071
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 180 614 36 962
2.2 Vkladová facilita 665 111
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 6 −2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 345 −4
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 55 043 −2 528
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 47 098 −3 014
5.2 Ostatní závazky 7 945 486
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 45 604 20
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 105 −486
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 18 795 1 201
8.1 Vklady a ostatní závazky 18 795 1 201
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 311 0
10 Ostatní pasiva 126 791 3 098
11 Účty přecenění 147 665 0
12 Kapitál a rezervní fondy 69 723 −1 680
Pasiva celkem 1 311 062 25 272
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média