Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară de deschidere consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 ianuarie 2008 şi Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 4 ianuarie 2008

9 ianuarie 2008

Situaţia financiară de deschidere consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 ianuarie 2008 (în comparaţie cu situaţia financiară la nivelul Eurosistemului la 31 decembrie 2007)

După cum a anunţat săptămâna trecută, BCE publică situaţia financiară de deschidere consolidată la nivelul Eurosistemului aferentă datei de 1 ianuarie 2008, inclusiv bilanţul contabil al Central Bank of Cyprus şi al Central Bank of Malta, care s-au alăturat Eurosistemului în aceeaşi zi, concomitent cu situaţia financiară consolidată săptămânală la 4 ianuarie 2008. În plus, situaţia financiară de deschidere consolidată a Eurosistemului ţine seama de incorporarea Oficiului Italian de Schimb Valutar (UIC) în Banca d’Italia la data de 1 ianuarie 2008. Ca urmare a aderării Central Bank of Cyprus şi a Central Bank of Malta la Eurosistem, poziţiile care au fost anterior exprimate în lire cipriote şi, respectiv, în lire malteze, au fost transferate de la poziţiile „exprimate în valută” la poziţiile „exprimate în euro”. Operaţiunile şi soldurile conturilor deţinute de rezidenţii din Cipru şi Malta au fost transferate de la poziţiile bilanţiere „în afara zonei euro” la poziţiile „zona euro”. Totodată, poziţia capital şi rezerve (poziţia 12 din pasive) s-a majorat faţă de situaţia financiară consolidată săptămânală la 31 decembrie 2007, atât sub influenţa aderării Central Bank of Cyprus şi a Central Bank of Malta la Eurosistem, cât şi a incorporării Oficiului Italian de Schimb Valutar (UIC) în Banca d’Italia.

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 4 ianuarie 2008 (în comparaţie cu situaţia financiară de deschidere consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 ianuarie 2008)

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 4 ianuarie 2008, scăderea de 76 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuată de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,2 miliarde EUR, până la valoarea de 155,2 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au rămas practic nemodificate la valoarea de 98,2 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 9 miliarde EUR, până la nivelul de 670,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 10 miliarde EUR, până la 50,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a redus cu 127,4 miliarde EUR, până la 397 miliarde EUR. Vineri, 4 ianuarie 2008, două operaţiuni principale de refinanţare în valoare de 348,6 miliarde EUR şi 20 miliarde EUR au ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 128,5 miliarde EUR a fost decontată. În aceeaşi zi, depozitele pe termen fix s-au micşorat cu 102,3 miliarde EUR în special pe seama scadenţei unei operaţiuni de reglaj fin destinată absorbţiei de lichidităţi în valoare de 101,6 miliarde EUR, derulată sub forma atragerii de depozite pe termen fix.

Atât apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active), cât şi apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-au situat la 0,6 miliarde EUR (faţă de 0,1 miliarde EUR şi, respectiv, 9,1 miliarde EUR în situaţia financiară de deschidere consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 ianuarie 2008).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 126,3 miliarde EUR, până la 143,7 miliarde EUR.

Situaţia financiară de deschidere consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 ianuarie 2008 (în comparaţie cu situaţia financiară la nivelul Eurosistemului la 31 decembrie 2007)

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 201 820 274
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 136 653 1 482
2.1 Creanţe asupra FMI 9 146 91
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 127 507 1 391
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 42 930 1 019
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 351 1 524
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 351 1 524
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 637 176 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 368 607 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 268 476 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 91 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 2 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 26 700 2 802
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 98 223 2 178
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 38 705 1 642
9 Alte active 327 686 3 077
Total active 1 525 244 14 000
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 679 822 3 145
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 382 802 3 621
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 269 969 2 634
2.2 Facilitatea de depozit 9 135 304
2.3 Depozite pe termen fix 102 263 683
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 435 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 440 314
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 48 064 1 891
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 40 121 2 005
5.2 Alte angajamente 7 943 −114
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 45 154 64
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 197 707
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 15 698 146
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 15 698 146
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 311 33
10 Alte pasive 125 693 1 316
11 Conturi de reevaluare 147 665 255
12 Capital şi rezerve 71 398 2 508
Total pasive 1 525 244 14 000

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 4 ianuarie 2008 (în comparaţie cu situaţia financiară de deschidere consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 ianuarie 2008)

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 201 744 −76
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 137 995 1 342
  2.1 Creanţe asupra FMI 9 146 0
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 128 849 1 342
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 41 698 −1 232
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 14 705 −646
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 14 705 −646
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 397 546 −239 630
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 128 499 −240 108
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 268 487 11
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 560 469
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 −2
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 26 212 −488
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 98 175 −48
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 38 705 0
9 Alte active 329 010 1 324
Total active 1 285 790 −239 454
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 670 815 −9 007
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 144 214 −238 588
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 143 652 −126 317
  2.2 Facilitatea de depozit 554 −8 581
  2.3 Depozite pe termen fix 0 −102 263
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 8 −1 427
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 349 −91
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 57 571 9 507
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 50 112 9 991
  5.2 Alte angajamente 7 459 −484
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 45 584 430
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 591 −1 606
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 17 594 1 896
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 17 594 1 896
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 311 0
10 Alte pasive 123 693 −2 000
11 Conturi de reevaluare 147 665 0
12 Capital şi rezerve 71 403 5
Total pasive 1 285 790 −239 454
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media