Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita laikotarpio pradžioje (2008 m. sausio 1 d.) ir Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. sausio 4 d.

2008 m. sausio 9 d.

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita laikotarpio pradžioje (2008 m. sausio 1 d.), palyginta su Eurosistemos finansine ataskaita 2007 m. gruodžio 31 d.

Kaip pranešta praėjusią savaitę, ECB skelbia Eurosistemos konsoliduotą finansinę ataskaitą laikotarpio pradžioje (2008 m. sausio 1 d.), kuri apima tą dieną prie Eurosistemos prisijungusių Central Bank of Cyprus ir Central Bank of Malta balanso duomenis, ir konsoliduotą savaitinę finansinę ataskaitą 2008 m. sausio 4 d. Be to, Eurosistemos konsoliduotoje finansinėje ataskaitoje laikotarpio pradžioje atsižvelgta į tai, kad 2008 m. sausio 1 d. Italijos užsienio valiutos tarnyba ( Ufficio Italiano dei Cambi) buvo prijungta prie Banca d’Italia. Central Bank of Cyprus ir Central Bank of Malta prisijungus prie Eurosistemos, iki tol Kipro svarais ir Maltos liromis išreikšti straipsniai buvo atitinkamai perkelti iš „užsienio valiuta išreikštų“ straipsnių į „eurais išreikštus“ straipsnius. Sandoriai ir likučiai Kipro ir Maltos rezidentų sąskaitose perkelti iš „ne euro zonos“ balanso straipsnių į „euro zonos“ straipsnius. Kapitalas ir atsargos (12 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo, palyginti su konsoliduota savaitine finansine ataskaita 2007 m. gruodžio 31 d., tiek dėl to, kad Central Bank of Cyprus ir Central Bank of Malta prisijungė prie Eurosistemos, tiek dėl to, kad Ufficio Italiano dei Cambi buvo prijungta prie Banca d’Italia.

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. sausio 4 d., palyginta su Eurosistemos finansine ataskaita laikotarpio pradžioje (2008 m. sausio 1 d.)

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. sausio 4 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 76 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 155,2 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) beveik nepakito ir yra 98,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9 mlrd. eurų – iki 670,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10 mlrd. eurų – iki 50,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 127,4 mlrd. eurų – iki 397 mlrd. eurų. Penktadienį, 2008 m. sausio 4 d., baigėsi 348,6 mlrd. eurų vertės ir 20 mlrd. eurų vertės pagrindinių refinansavimo operacijų terminas ir buvo atlikta nauja 128,5 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną terminuotieji indėliai sumažėjo 102,3 mlrd. eurų daugiausia dėl to, kad baigėsi likvidumo mažinimo 101,6 mlrd. eurų vertės koreguojamosios operacijos pritraukiant terminuotuosius indėlius terminas.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) ir indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,6 mlrd. eurų (palyginti su atitinkamai 0,1 mlrd. eurų ir 9,1 mlrd. eurų pasinaudojimu Eurosistemos konsoliduotoje finansinėje ataskaitoje laikotarpio pradžioje (2008 m. sausio 1 d.)).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 126,3 mlrd. eurų – iki 143,7 mlrd. eurų.

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita laikotarpio pradžioje (2008 m. sausio 1 d.), palyginta su Eurosistemos finansine ataskaita 2007 m. gruodžio 31 d.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 201 820 274
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 136 653 1 482
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 146 91
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 127 507 1 391
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 42 930 1 019
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 351 1 524
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 351 1 524
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 637 176 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 368 607 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 268 476 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 91 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 26 700 2 802
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 98 223 2 178
8 Valdžios skola eurais 38 705 1 642
9 Kitas turtas 327 686 3 077
Visas turtas 1 525 244 14 000
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 679 822 3 145
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 382 802 3 621
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 269 969 2 634
2.2 Indėlių galimybė 9 135 304
2.3 Terminuotieji indėliai 102 263 683
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 435 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 440 314
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 48 064 1 891
5.1 Valdžiai 40 121 2 005
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 943 −114
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 45 154 64
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 197 707
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 698 146
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 15 698 146
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 311 33
10 Kiti įsipareigojimai 125 693 1 316
11 Perkainojimo sąskaitos 147 665 255
12 Kapitalas ir rezervai 71 398 2 508
Visi įsipareigojimai 1 525 244 14 000

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. sausio 4 d., palyginta su Eurosistemos finansine ataskaita laikotarpio pradžioje (2008 m. sausio 1 d.)

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 201 744 −76
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 137 995 1 342
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 146 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 128 849 1 342
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 41 698 −1 232
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 705 −646
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 705 −646
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 397 546 −239 630
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 128 499 −240 108
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 268 487 11
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 560 469
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −2
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 26 212 −488
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 98 175 −48
8 Valdžios skola eurais 38 705 0
9 Kitas turtas 329 010 1 324
Visas turtas 1 285 790 −239 454
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 670 815 −9 007
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 144 214 −238 588
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 143 652 −126 317
  2.2 Indėlių galimybė 554 −8 581
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 −102 263
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 8 −1 427
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 349 −91
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 57 571 9 507
  5.1 Valdžiai 50 112 9 991
  5.2 Kiti įsipareigojimai 7 459 −484
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 45 584 430
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 591 −1 606
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 17 594 1 896
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 17 594 1 896
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 311 0
10 Kiti įsipareigojimai 123 693 −2 000
11 Perkainojimo sąskaitos 147 665 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 403 5
Visi įsipareigojimai 1 285 790 −239 454
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai