Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer 2008. január 1-jei összevont nyitó pénzügyi kimutatása és az eurorendszer 2008. január 4-i összevont pénzügyi kimutatása

2008. január 9.

Az eurorendszer 2008. január 1-jei összevont nyitó pénzügyi kimutatása (a rendszer 2007. december 31-i pénzügyi kimutatásával összehasonlítva)

A múlt heti bejelentésnek megfelelően az EKB a mai napon közzéteszi az eurorendszer 2008. január 1-jei összevont nyitó pénzügyi kimutatását, amely az ezen a napon eurorendszertaggá vált Ciprusi Központi Bank és Central Bank of Malta mérlegadatait is tartalmazza, valamint a 2008. január 4-i összevont heti pénzügyi kimutatást. Az eurorendszer összevont nyitó pénzügyi kimutatása továbbá figyelembe veszi, hogy az Olasz Devizahivatal (UIC) 2008. január 1-jétől beolvadta Banca d’Italiába. A Ciprusi Központi Bank és a Central Bank of Malta belépésének következtében a korábban ciprusi fontban, illetve máltai lírában denominált tételek a „devizában denominált” tételekből az „euróban denominált” tételekbe kerültek. A ciprusi és máltai rezidensekkel fennálló tranzakciók és számlaegyenlegek az „euroövezeten kívüli” mérlegtételekből az „euroövezetbeli” tételekbe kerültek átvezetésre. Ezen kívül a 2007. december 31-i összevont heti pénzügyi kimutatásban szereplőhöz képest növekedett a saját tőke (forrásoldal, 12. tétel) állománya, ami egyfelől a Ciprusi Központi Bank és a Central Bank of Malta eurorendszerhez való csatlakozását, másfelől az Olasz Devizahivatal (UIC) Banca d’Italiába történő beolvasztását tükrözi.

Az eurorendszer 2008. január 4-i összevont pénzügyi kimutatása (az eurorendszer 2008. január 1-jei nyitó pénzügyi kimutatásával összehasonlítva)

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. január 4-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 76 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval csökkent, 155,2 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírjainak állománya (eszközoldal, 7. tétel) gyakorlatilag nem változott, értéke 98,2 milliárd euro volt. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 9 milliárd euróval csökkent, 670,8  milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 10 milliárd euróval nőtt, 50,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 127,4 milliárd euróval csökkent, 397 milliárd euróra. 2008. január 4-én, pénteken lejárt egy 348,6 milliárd eurós és egy 20 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 128,5 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon a lekötött betétek állománya 102,3 milliárd euróval csökkent, ami elsősorban annak tudható be, hogy lejárt egy 101,6 milliárd eurós, lekötött betétek gyűjtése formájában végrehajtott likviditásszűkítő finomhangoló művelet futamideje.

Az aktív oldali és a betéti rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5, illetve forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele egyaránt 0,6 milliárd euro volt (szemben az eurorendszer 2008. január 1-jei összevont nyitó pénzügyi kimutatásában szereplő 0,1 milliárd eurós, illetve 9,1 milliárd eurós felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 126,3 milliárd euróval csökkent, 143,7 milliárd euróra.

Az eurorendszer 2008. január 1-jei összevont nyitó pénzügyi kimutatása (a rendszer 2007. december 31-i pénzügyi kimutatásával összehasonlítva)

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 201 820 274
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 136 653 1 482
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 146 91
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 127 507 1 391
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 42 930 1 019
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 351 1 524
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 351 1 524
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 637 176 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 368 607 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 268 476 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 91 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 2 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 26 700 2 802
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 98 223 2 178
8 Euróban denominált államadósság 38 705 1 642
9 Egyéb eszközök 327 686 3 077
Eszközök összesen 1 525 244 14 000
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 679 822 3 145
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 382 802 3 621
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 269 969 2 634
2.2 Betéti rendelkezésre állás 9 135 304
2.3 Lekötött betétek 102 263 683
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 435 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 440 314
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 48 064 1 891
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 40 121 2 005
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 943 −114
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 45 154 64
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 197 707
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 15 698 146
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 15 698 146
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 311 33
10 Egyéb kötelezettségek 125 693 1 316
11 Átértékelési számlák 147 665 255
12 Saját tőke 71 398 2 508
Források összesen 1 525 244 14 000

Az eurorendszer 2008. január 4-i összevont pénzügyi kimutatása (az eurorendszer 2008. január 1-jei nyitó pénzügyi kimutatásával összehasonlítva)

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 201 744 −76
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 137 995 1 342
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 146 0
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 128 849 1 342
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 41 698 −1 232
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 14 705 −646
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 14 705 −646
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 397 546 −239 630
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 128 499 −240 108
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 268 487 11
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 560 469
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −2
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 26 212 −488
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 98 175 −48
8 Euróban denominált államadósság 38 705 0
9 Egyéb eszközök 329 010 1 324
Eszközök összesen 1 285 790 −239 454
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 670 815 −9 007
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 144 214 −238 588
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 143 652 −126 317
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 554 −8 581
  2.3 Lekötött betétek 0 −102 263
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 8 −1 427
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 349 −91
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 57 571 9 507
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 50 112 9 991
  5.2 Egyéb kötelezettségek 7 459 −484
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 45 584 430
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 591 −1 606
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 17 594 1 896
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 17 594 1 896
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 311 0
10 Egyéb kötelezettségek 123 693 −2 000
11 Átértékelési számlák 147 665 0
12 Saját tőke 71 403 5
Források összesen 1 285 790 −239 454
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok