Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Πρακτικές πληροφορίες

Σημείωση για τους επισκέπτες

 • Πρέπει να έχετε μαζί σας έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης, το οποίο θα πρέπει να επιδείξετε κατά την είσοδό σας στον χώρο. Σας επισημαίνουμε ότι γίνεται δεκτό μόνο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ με την επίδειξη διπλώματος οδήγησης, φοιτητικής ή εταιρικής ταυτότητας και άδειας διαμονής.
 • Θα πρέπει να προβλέψετε αρκετό χρόνο για τον υποχρεωτικό έλεγχο ασφαλείας. Ο χρόνος αναμονής μπορεί να είναι μεγαλύτερος κατά τις περιόδους αιχμής, π.χ. το πρωί, όταν προσέρχεται μεγάλος αριθμός επισκεπτών.
 • Σημειώνεται ότι τα όπλα, άλλα επικίνδυνα αντικείμενα και επιβλαβείς ουσίες δεν επιτρέπονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ.
 • Φροντίστε να μην έχετε μαζί σας ογκώδεις αποσκευές ούτως ώστε να αποφύγετε καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία ελέγχου.
 • Τα μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ δεν επιτρέπεται να δέχονται δώρα σύμφωνα με το Πλαίσιο δεοντολογίας της ΕΚΤ. Γι' αυτό, σας παρακαλούμε να μην φέρνετε δώρα όταν μας επισκέπτεστε.
 • Βεβαιωθείτε ότι δεν αφήνετε προσωπικά αντικείμενα ή αποσκευές χωρίς επίβλεψη. Διατίθενται ερμάρια για την προσωρινή φύλαξη των αποσκευών σας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.
 • Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας.

What do you need to do when passing through ECB security?

Στάθμευση

Συνιστούμε ένθερμα στους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τα δημόσια μέσα μεταφοράς εφόσον είναι δυνατόν, καθώς οι δυνατότητες στάθμευσης στην περιοχή είναι περιορισμένες. Για μεγάλες ομάδες, υπάρχουν κάποιες θέσεις στάθμευσης για λεωφορεία δίπλα στην κεντρική είσοδο. Αν επιθυμείτε να κάνετε κράτηση τέτοιας θέσης στάθμευσης, δηλώστε το κατά την εγγραφή στην αντίστοιχη επίσκεψη. Ωστόσο, σας επισημαίνουμε ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε το αίτημά σας. Επίσης, δεν είναι δυνατή η στάθμευση στον χώρο στάθμευσης του προσωπικού της ΕΚΤ.

Έκτακτη ανάγκη και εκκένωση κτιρίου

 • Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καλέστε το 111 από οποιαδήποτε τηλεφωνική συσκευή της ΕΚΤ ή απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού ασφαλείας της ΕΚΤ.
 • Σε περίπτωση δημόσιας αναγγελίας ακούστε προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας.
 • Αν σας δοθεί σχετική οδηγία, εγκαταλείψτε το κτίριο. Μην πανικοβληθείτε, μην τρέξετε και μην επιστρέψετε στο κτίριο.
 • Ακολουθήστε τις ενδείξεις προς τις οδούς διαφυγής (πράσινα φωτεινά διαγράμματα) που διακρίνονται σε όλους τους διαδρόμους στο επίπεδο της οροφής.
 • Μην χρησιμοποιήσετε τους ανελκυστήρες.
 • Προχωρήστε προς το υποδεικνυόμενο σημείο συνάθροισης. Μην εισέλθετε πάλι στο κτίριο εκτός εάν σας ζητηθεί.

Πολιτική επιτήρησης

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ συμβουλευθείτε την πολιτική της ΕΚΤ για την επιτήρηση με βίντεο.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα