Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Praktické informácie

Upozornenia pre návštevníkov

 • Prineste si platný preukaz totožnosti a pri vstupe do areálu ho majte poruke. Za preukaz totožnosti sa považuje iba občiansky preukaz alebo cestovný pas. Vodičský, študentský alebo pracovný preukaz ani povolenie na pobyt sa na vstup do priestorov ECB neakceptujú.
 • Vyhraďte si dostatok času na povinnú bezpečnostnú prehliadku, ktorú musí absolvovať každý návštevník. V časoch, keď do ECB vstupuje najväčší počet návštevníkov, ako napr. ráno, môže byť doba čakania dlhšia.
 • Do priestorov ECB nie je povolené vnášať zbrane ani iné nebezpečné predmety a škodlivé látky.
 • Nenoste si nadbytočnú batožinu, vyhnete sa tak zdržaniu v procese bezpečnostnej prehliadky.
 • Upozorňujeme, že podľa etického rámca ECB nemôžu zamestnanci ECB prijímať dary. Preto si vás dovoľujeme požiadať, aby ste zamestnancom pri príležitosti vašej návštevy žiadne dary neponúkali.
 • Nenechávajte bez dozoru žiadne osobné veci ani batožinu. Návštevníci majú na dočasnú úschovu batožiny k dispozícii uzamykateľné skrinky.
 • Riaďte sa pokynmi pracovníkov bezpečnostnej služby.

What do you need to do when passing through ECB security?

Parkovanie

Možnosti parkovania v blízkosti ECB sú obmedzené, návštevníkom preto odporúčame použiť verejnú dopravu. Veľké skupiny môžu využiť niekoľko parkovacích miest pre autobusy pri hlavnom vchode. Prípadný záujem o rezerváciu jedného z týchto parkovacích miest uveďte v rezervačnom e-maili. Nie je však vylúčené, že vašej požiadavke nebudeme schopní vyhovieť. Návštevníkom sa neumožňuje parkovať na parkovisku ECB.

Stav núdze a evakuácia

 • V prípade núdze zavolajte z ktoréhokoľvek telefónu v ECB na číslo 111 alebo kontaktujte pracovníkov bezpečnostnej služby ECB.
 • Ak zaznie hlásenie, pozorne počúvajte a riaďte sa pokynmi pracovníkov bezpečnostnej služby.
 • Ak na to dostanete pokyn, opustite budovu. Zachovajte pokoj, nebežte a nevracajte sa.
 • Riaďte sa značením únikových ciest (zelené podsvietené značky) na strope na každej chodbe.
 • Nepoužívajte výťahy.
 • Choďte na určené zhromaždisko. Nevracajte sa do budovy, pokiaľ vás na to nevyzvú.

Pravidlá monitorovania

Podrobné informácie o používaní kamerového systému v priestoroch ECB nájdete v pravidlách monitorovania kamerovým systémom.

Všetky stránky v tejto sekcii