Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Praktické informace

Upozornění pro návštěvníky

 • Přineste si s sebou platný průkaz totožnosti a mějte jej po ruce při vstupu do areálu ECB. Upozorňujeme, že je třeba mít občanský průkaz nebo pas. Řidičské, studentské či zaměstnanecké průkazy a průkazy o povolení k pobytu pro udělení vstupu to areálu ECB nestačí.
 • Ponechejte si dostatek času na povinnou bezpečnostní kontrolu, kterou musí projít každý návštěvník. Je možné, že v době špiček, například ráno, kdy přichází vysoký počet návštěvníků, budete muset čekat déle.
 • Upozorňujeme, že zbraně, další nebezpečné předměty a škodlivé látky jsou v areálu ECB zakázány.
 • Nenoste s sebou nadměrná zavazadla, aby nedocházelo ke zdržení při kontrolách.
 • Upozorňujeme, že podle Etického rámce ECB zaměstnanci ECB nemohou přijímat žádné pozornosti a dary. Proto si vás dovolujeme požádat, abyste toto pravidlo při své návštěvě ECB respektovali.
 • Zajistěte, abyste neponechali bez dozoru žádné osobní předměty či zavazadla. K dočasné úschově zavazadel během návštěvy jsou Vám k dispozici uzamykatelné skříňky.
 • Řiďte se veškerými pokyny bezpečnostního personálu.

What do you need to do when passing through ECB security?

Parkování

Doporučujeme, aby návštěvníci pokud možno využili veřejnou dopravu, protože v okolí je počet parkovacích míst omezený. V případě velkých skupin je k dispozici několik parkovacích míst pro autobusy a autokary vedle hlavního vchodu. Chcete-li si jedno z těchto parkovacích míst zajistit, uveďte to prosím při rezervaci své návštěvy. Upozorňujeme však, že nemůžeme zaručit, že tento Váš požadavek budeme schopni splnit. Pro zaparkování Vašeho vozidla nelze využít parkoviště ECB.

Nouzové situace a evakuace

Politika dohledu

Podrobnosti o využívání bezpečnostních kamer v areálu ECB naleznete v politice videodohledu.

 • V případě nouzové situace prosím vytočte na jakémkoli telefonu ECB číslo 111 nebo se obraťte na člena bezpečnostního personálu ECB.
 • Jakémukoli případnému veřejnému hlášení věnujte pečlivou pozornost a řiďte se pokyny bezpečnostních pracovníků.
 • Dostanete-li pokyn k evakuaci, budovu opusťte. Nepropadejte panice, neběhejte a nevracejte se.
 • Řiďte se značením únikových cest (zeleně osvětlené obrazce), které uvidíte ve všech chodbách na úrovni stropu.
 • Výtahy nepoužívejte.
 • Směřujte k určenému shromaždišti. Do budovy se nevracejte, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Všechny stránky v této části