Menu

Praktiska informācija

Atgādinājums apmeklētājiem

 • Pirms apmeklējuma lūdzam iepazīties ar mūsu iekšējiem noteikumiem (EN, DE). Sk. vizuālu pārskatu par svarīgākajiem noteikumiem (angļu valodā).
 • Līdzi jāņem derīgs personu apliecinošs dokuments. Tas būs jāuzrāda pie ieejas ECB teritorijā. Lūdzam ņemt vērā, ka par atbilstošu tiek atzīta tikai valsts izsniegta personas apliecība vai pase. ECB telpās nevar iekļūt, uzrādot studenta apliecību, darba vietas caurlaidi vai uzturēšanās atļauju.
 • Ieteicams ieplānot pietiekami daudz laika obligātajai drošības pārbaudei, kas jāveic katram apmeklētājam. Maksimālā noslogojuma laikā, piemēram, rītos, kad ir liels apmeklētāju skaits, gaidīšanas laiks var būt ilgāks.
 • Lūdzam ņemt vērā, ka ECB telpās aizliegts ienest ieročus, citus bīstamus priekšmetus un kaitīgas vielas.
 • Neņemiet līdzi lielas bagāžas vienības, lai novērstu aizkavēšanos pārbaudes laikā.
 • Atgādinām, ka ECB darbinieki saskaņā ar ECB Ētikas principiem nedrīkst pieņemt nekādas dāvanas, tāpēc lūdzam apmeklētājus atturēties no dāvanu pasniegšanas.
 • Lūdzam pārliecināties, ka personīgās mantas vai bagāža netiek atstāta bez uzmanības. Īslaicīgai bagāžas uzglabāšanai apmeklējuma laikā pieejami slēdzami skapīši.
 • Nepieciešams ievērot visas drošības darbinieku norādes.

Automašīnu stāvvieta

Mēs stingri iesakām apmeklētājiem pēc iespējas izmantot sabiedrisko transportu, jo autostāvvietu skaits bankas apkaimē ir ierobežots. Lielām apmeklētāju grupām blakus galvenajai ieejai pieejamas dažas autobusu stāvvietas. Ja vēlaties rezervēt kādu no šīm stāvvietām, lūdzam to darīt zināmu, piesakot apmeklējumu. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka nevaram nodrošināt jūsu lūguma izpildi. Tāpat vēlamies norādīt, ka apmeklētājiem nav iespējams atstāt automašīnu ECB automašīnu stāvvietā.

Ārkārtas gadījumi un evakuācija

Videonovērošanas politika

Sīkāka informācija par videonovērošanas kameru izmantošanu ECB telpās pieejama dokumentā par videonovērošanas politiku.

 • Ārkārtas gadījumā lūdzam zvanīt uz numuru 111, izmantojot jebkuru ECB tālruni, vai arī sazināties ar ECB drošības dienestu.
 • Ja apmeklējumā laikā atskan publisks paziņojums, ieklausieties tajā un sekojiet drošības darbinieku norādēm.
 • Ja tiek dotas attiecīgas norādes, atstājiet ēku. Neceliet paniku, neskrieniet un neatgriezieties telpās.
 • Sekojiet norādēm uz evakuācijas ceļiem (zaļi izgaismoti attēli), kas izvietotas pie griestiem visos gaiteņos.
 • Neizmantojiet liftus.
 • Dodieties uz norādīto pulcēšanās vietu. Neatgriezieties ēkā, iekams netiek dota attiecīga norāde.