Menu

Informacje praktyczne

Zasady bezpieczeństwa

 • Przed wizytą prosimy zapoznać się z regulaminem budynku (EN, DE). Skrót najważniejszych zasad przedstawia ta ulotka (po angielsku).
 • Należy przynieść ważny dokument tożsamości i mieć go pod ręką przed wejściem. Do wstępu na teren EBC uprawnia jedynie krajowy dowód tożsamości (dowód osobisty) lub paszport. Nie można się legitymować prawem jazdy, legitymacją studencką lub pracowniczą ani dokumentem pobytowym.
 • Należy przewidzieć wystarczającą ilość czasu na obowiązkową kontrolę bezpieczeństwa, jakiej poddawani są wszyscy odwiedzający EBC. W porach, kiedy jest dużo gości, na przykład rano, czas oczekiwania bywa dłuższy.
 • Na teren EBC nie wolno wnosić broni, innych niebezpiecznych przedmiotów i szkodliwych substancji.
 • Żeby nie opóźniać kontroli, lepiej nie mieć przy sobie zbyt dużo bagażu.
 • Prosimy nie przynosić żadnych prezentów, ponieważ zgodnie z zasadami etyki zawodowej EBC jego pracownikom nie wolno ich przyjmować.
 • Nie należy pozostawiać swoich rzeczy osobistych i bagażu bez opieki. Na czas wizyty można przechować bagaż w schowku.
 • Należy stosować się do zaleceń pracowników ochrony.

Parking

Zalecamy poruszanie się środkami komunikacji publicznej, gdyż możliwości parkowania w okolicy są ograniczone. Z myślą o dużych grupach obok głównego wejścia przewidziano kilka miejsc parkingowych dla autokarów. Chęć rezerwacji takiego miejsca należy zaznaczyć podczas umawiania wizyty, ale nie gwarantujemy, że będzie to możliwe. Odwiedzający nie mogą korzystać z parkingu służbowego EBC.

Alarm i ewakuacja

Monitoring

Szczegółowe informacje o systemie telewizji przemysłowej stosowanym w EBC znajdują się w zasadach monitoringu CCTV (tylko po angielsku).

 • W sytuacji zagrożenia należy zadzwonić pod numer 111 z dowolnego telefonu wewnętrznego w EBC lub skontaktować się z pracownikiem ochrony.
 • Jeśli będzie nadany komunikat przez głośniki, należy go uważnie wysłuchać i zastosować się do zaleceń ochrony.
 • Gdy zostanie ogłoszona ewakuacja, należy opuścić budynek. Prosimy zachować spokój, nie biec i nie cofać się.
 • Należy podążać oznakowaną drogą ewakuacyjną (podświetlone zielone znaki pod sufitem we wszystkich korytarzach).
 • Podczas ewakuacji nie wolno korzystać z wind.
 • Następnie należy udać się do wyznaczonego miejsca zbiórki. Nie wracać do budynku, dopóki nie zostanie wydane takie polecenie.