Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Ana Lamo

Research

Division

Monetary Policy Research

Current Position

Principal Economist

Fields of interest

Labour Economics,Public Economics,Other Special Topics

Email

ana.lamo@ecb.europa.eu

Education
1992-1996

Ph.D. in Economics. London School of Economics (LSE).

1991-1992

M.Sc. in Econometrics and Mathematical Economics. LSE

1989-1991

M.Sc. in Economics. CEMFI

Professional experience
2002-

Economist/Senior/Principal Economist, DG-Research, ECB

1999-2001

Economist, DG-Economics, ECB

1996-1999

Assistant Professor. University of Alicante, Spain

1997-1999

Consultant. Spanish Ministry of Finance, Madrid

1995-1996

Post-Doctoral Research Fellow. University of Lausanne

1995

Visiting Lecturer (one term). La Trobe University, Melbourne

1993-1995

Teaching Assistant and Research Assistant. LSE

27 February 2024
OCCASIONAL PAPER SERIES - No. 339
Details
Abstract
The productivity-enhancing effects of digitalisation have generated increased interest in the promotion of digital technologies. This report provides different estimations for euro area countries of the impact of digital uptake on productivity at firm level, showing that the adoption of digital technologies could lead to an increase in firms’ productivity in the medium term. However, not all firms and sectors experience significant productivity gains from digital adoption, and not all digital technologies deliver significant productivity gains. The report highlights possible factors behind the low productivity benefits of digitalisation in euro area countries. For example, a lack of strong institutions and governance structures may help to explain why digital diffusion is slower than expected, why it is slower in some countries than others and why the expected productivity benefits from digitalisation have not been fully achieved by now. Furthermore, the report suggests that the full benefits of the digital revolution will be reaped by properly supplying skills to firms and also by investing in computerised information in low-productivity firms.
JEL Code
D24 : Microeconomics→Production and Organizations→Production, Cost, Capital, Capital, Total Factor, and Multifactor Productivity, Capacity
E24 : Macroeconomics and Monetary Economics→Consumption, Saving, Production, Investment, Labor Markets, and Informal Economy→Employment, Unemployment, Wages, Intergenerational Income Distribution, Aggregate Human Capital
E22 : Macroeconomics and Monetary Economics→Consumption, Saving, Production, Investment, Labor Markets, and Informal Economy→Capital, Investment, Capacity
J24 : Labor and Demographic Economics→Demand and Supply of Labor→Human Capital, Skills, Occupational Choice, Labor Productivity
O33 : Economic Development, Technological Change, and Growth→Technological Change, Research and Development, Intellectual Property Rights→Technological Change: Choices and Consequences, Diffusion Processes
O38 : Economic Development, Technological Change, and Growth→Technological Change, Research and Development, Intellectual Property Rights→Government Policy
C67 : Mathematical and Quantitative Methods→Mathematical Methods, Programming Models, Mathematical and Simulation Modeling→Input?Output Models
28 November 2023
RESEARCH BULLETIN - No. 113
Details
Abstract
Recent advances in artificial intelligence have been met with anxiety about the future of jobs. This article examines the link between AI-enabled technologies and employment shares across 16 European countries, finding that occupations potentially more exposed to AI-enabled technologies increased their employment share during the period 2010-19. This has been particularly the case for occupations with a relatively higher proportion of younger and skilled workers.
JEL Code
J23 : Labor and Demographic Economics→Demand and Supply of Labor→Labor Demand
O33 : Economic Development, Technological Change, and Growth→Technological Change, Research and Development, Intellectual Property Rights→Technological Change: Choices and Consequences, Diffusion Processes
14 July 2023
WORKING PAPER SERIES - No. 2831
Details
Abstract
We examine the link between labour market developments and new technologies such as artificial intelligence (AI) and software in 16 European countries over the period 2011-2019. Using data for occupations at the 3-digit level in Europe, we find that on average employment shares have increased in occupations more exposed to AI. This is particularly the case for occupations with a relatively higher proportion of younger and skilled workers. This evidence is in line with the Skill Biased Technological Change theory. While there exists heterogeneity across countries, only very few countries show a decline in employment shares of occupations more exposed to AI-enabled automation. Country heterogeneity for this result seems to be linked to the pace of technology diffusion and education, but also to the level of product market regulation (competition) and employment protection laws. In contrast to the findings for employment, we find little evidence for a relationship between wages and potential exposures to new technologies.
JEL Code
J23 : Labor and Demographic Economics→Demand and Supply of Labor→Labor Demand
O33 : Economic Development, Technological Change, and Growth→Technological Change, Research and Development, Intellectual Property Rights→Technological Change: Choices and Consequences, Diffusion Processes
25 April 2023
WORKING PAPER SERIES - No. 2809
Details
Abstract
Digitalisation has fundamentally changed the global economy and will continue to do so. This paper draws on economic research to identify some of its key implications for labour markets, inequality, e-commerce and the financial system. Beyond its potential to boost productivity and living standards, digitalisation: i) does not necessarily replace jobs on aggregate but changes their content; ii) tends to raise income and wealth inequality; iii) has ambiguous effects on competition; and iv) might change how the retail and financial sectors respond to monetary policy. Developing adequate (re-)training opportunities and providing a labour market, regulatory, and innovation environment which encourages the creation of “good jobs” is essential to improve productivity and equity while avoiding a polarisation of labour markets. E-commerce and fintech will likely lead to a faster transmission of monetary policy. The rise of fintech brings about new risks for regulatory arbitrage and has ramifications for financial stability.
JEL Code
D31 : Microeconomics→Distribution→Personal Income, Wealth, and Their Distributions
D4 : Microeconomics→Market Structure and Pricing
E52 : Macroeconomics and Monetary Economics→Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit→Monetary Policy
G2 : Financial Economics→Financial Institutions and Services
Network
Discussion papers
25 April 2023
DISCUSSION PAPER SERIES - No. 23
Details
Abstract
Digitalisation has fundamentally changed the global economy and will continue to do so. This paper draws on economic research to identify some of its key implications for labour markets, inequality, e-commerce and the financial system. Beyond its potential to boost productivity and living standards, digitalisation: i) does not necessarily replace jobs on aggregate but changes their content; ii) tends to raise income and wealth inequality; iii) has ambiguous effects on competition; and iv) might change how the retail and financial sectors respond to monetary policy. Developing adequate (re-)training opportunities and providing a labour market, regulatory, and innovation environment which encourages the creation of “good jobs” is essential to improve productivity and equity while avoiding a polarisation of labour markets. E-commerce and fintech will likely lead to a faster transmission of monetary policy. The rise of fintech brings about new risks for regulatory arbitrage and has ramifications for financial stability.
JEL Code
D31 : Microeconomics→Distribution→Personal Income, Wealth, and Their Distributions
D4 : Microeconomics→Market Structure and Pricing
E52 : Macroeconomics and Monetary Economics→Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit→Monetary Policy
G2 : Financial Economics→Financial Institutions and Services
14 October 2019
RESEARCH BULLETIN - No. 63
Details
Abstract
The underrepresentation of women in economics is perhaps nowhere as visible as in central banks. This Research Bulletin article uses anonymised personnel data to analyse the career progression of men and women at the European Central Bank (ECB). Women were less likely to be promoted up until 2010, when the ECB issued a statement supporting diversity and took measures to support gender balance. Following this change, the promotion gap disappeared. This masked a lower probability of women applying for promotion, which is partially explained by an aversion to competing, combined with a higher probability of being selected after having applied. Following promotion, women performed better in terms of salary progression, suggesting that the higher probability of being selected is based on merit, not positive discrimination. Thus, organisations such as the ECB should provide training and services that target the competition-related reasons that discourage women from applying for promotion.
JEL Code
D20 : Microeconomics→Production and Organizations→General
J16 : Labor and Demographic Economics→Demographic Economics→Economics of Gender, Non-labor Discrimination
J13 : Labor and Demographic Economics→Demographic Economics→Fertility, Family Planning, Child Care, Children, Youth
L20 : Industrial Organization→Firm Objectives, Organization, and Behavior→General
M50 : Business Administration and Business Economics, Marketing, Accounting→Personnel Economics→General
16 April 2019
WORKING PAPER SERIES - No. 2265
Details
Abstract
We examine gender differences in career progression and promotions in central banking, a stereotypical male-dominated occupation, using confidential anonymized personnel data from the European Central Bank (ECB) during the period 2003-2017. A wage gap emerges between men and women within a few years of hiring, despite broadly similar entry conditions in terms of salary levels and other observables. We also find that women are less likely to be promoted to a higher salary band up until 2010 when the ECB issued a public statement supporting diversity and took several measures to support gender balance. Following this change, the promotion gap disappears. The gender promotion gap prior to this policy change is partly driven by the presence of children. Using 2012-2017 data on promotion applications and decisions, we explore the promotion process in depth, and confirm that during this most recent period women are as likely to be promoted as men. This results from a lower probability of women to apply for promotion, combined with a higher probability of women to be selected conditional on having applied. Following promotion, women perform better in terms of salary progression, suggesting that the higher probability to be selected is based on merit, not positive discrimination.
JEL Code
J16 : Labor and Demographic Economics→Demographic Economics→Economics of Gender, Non-labor Discrimination
J31 : Labor and Demographic Economics→Wages, Compensation, and Labor Costs→Wage Level and Structure, Wage Differentials
J41 : Labor and Demographic Economics→Particular Labor Markets→Labor Contracts
J63 : Labor and Demographic Economics→Mobility, Unemployment, Vacancies, and Immigrant Workers→Turnover, Vacancies, Layoffs
19 June 2018
WORKING PAPER SERIES - No. 2159
Details
Abstract
This paper studies the recent trends in nominal wage rigidity in a large group of EU countries, using survey data. We analyse two forms of nominal wage rigidity: downward nominal wage rigidity (DNWR) and the lagged response of wages to shocks. The frequency of wage changes, which is an indicator of lagged wage setting, slowed down in the aftermath of the Great Recession. We assess the possible reasons for this and show that it was at least partially caused by a combination of a decline in average wage growth and persistent DNWR. In countries where wage growth slowed down more after the Great Recession, the frequency of wage changes declined more steeply as well. Our data allows evaluating the prevalence of DNWR in diverse economic circumstances. Like earlier research on this topic, we find that DNWR tends to be strongly prevalent, even in periods of slow economic growth and low wage inflation. DNWR declines during severe recessions but even then wage setting does not become completely flexible as the proportion of observed wage cuts is still below the level that would correspond to a flexible regime.
JEL Code
B41 : History of Economic Thought, Methodology, and Heterodox Approaches→Economic Methodology→Economic Methodology
D22 : Microeconomics→Production and Organizations→Firm Behavior: Empirical Analysis
Network
Wage dynamics network
15 June 2018
WORKING PAPER SERIES - No. 2158
Details
Abstract
This paper provides evidence on the role of non-base wage components as a channel for firms to adjust labour costs in the event of adverse shocks. It uses data from a firm-level survey for 25 European countries that covers the period 2010–2013. We find that firms subject to nominal wage rigidities, which prevent them from adjusting base wages, are more likely to cut non-base wage components in order to adjust labour costs when needed. Firms thus use non-base wage components as a buffer to overcome base wage rigidity. We further show that while nonbase wage components exhibit some degree of downward rigidity, they do so to a lesser extent than base wages.
JEL Code
J30 : Labor and Demographic Economics→Wages, Compensation, and Labor Costs→General
J32 : Labor and Demographic Economics→Wages, Compensation, and Labor Costs→Nonwage Labor Costs and Benefits, Retirement Plans, Private Pensions
C81 : Mathematical and Quantitative Methods→Data Collection and Data Estimation Methodology, Computer Programs→Methodology for Collecting, Estimating, and Organizing Microeconomic Data, Data Access
P5 : Economic Systems→Comparative Economic Systems
Network
Wage dynamics network
14 September 2017
RESEARCH BULLETIN - No. 38
Details
Abstract
Firms in euro area countries that undertook comprehensive labour market reforms following the crisis found it easier to adjust employment and wages in 2013 than in 2010. These firms also largely attribute this easier adjustment to reforms in labour legislation.
JEL Code
J30 : Labor and Demographic Economics→Wages, Compensation, and Labor Costs→General
J68 : Labor and Demographic Economics→Mobility, Unemployment, Vacancies, and Immigrant Workers→Public Policy
23 June 2017
OCCASIONAL PAPER SERIES - No. 192
Details
Abstract
Against the backdrop of continuing adjustment in EU labour markets in response to the Great Recession and the sovereign debt crisis, the European System of Central Banks (ESCB) conducted the third wave of the Wage Dynamics Network (WDN) survey in 2014-15 as a follow-up to the two previous WDN waves carried out in 2007 and 2009. The WDN survey collected information on wage-setting practices at the firm level. This third wave sampled about 25,000 firms in 25 European countries with the aim of assessing how firms adjusted wages and employment in response to the various shocks and labour market reforms that took place in the European Union (EU) during the period 2010-13. This paper summarises the main results of WDN3 by identifying some patterns in firms’ adjustments and labour market reforms. It seeks to lay out the main lessons learnt from the survey in terms of both the general response of EU labour markets to the crisis and how these responses varied across the countries that took part in the survey.
JEL Code
E24 : Macroeconomics and Monetary Economics→Consumption, Saving, Production, Investment, Labor Markets, and Informal Economy→Employment, Unemployment, Wages, Intergenerational Income Distribution, Aggregate Human Capital
J30 : Labor and Demographic Economics→Wages, Compensation, and Labor Costs→General
J52 : Labor and Demographic Economics→Labor?Management Relations, Trade Unions, and Collective Bargaining→Dispute Resolution: Strikes, Arbitration, and Mediation, Collective Bargaining
J68 : Labor and Demographic Economics→Mobility, Unemployment, Vacancies, and Immigrant Workers→Public Policy
Network
Wage dynamics network
20 April 2016
WORKING PAPER SERIES - No. 1890
Details
Abstract
We empirically analyze the impact of public employment and wages' shocks on private labor market outcomes by studying if policies operate differently in periods of economic slack than in normal times. We use local projection methods and focus on the Spanish and euro area aggregate cases. We find that the degree of economic slack is key to determine: (i) if public employment crowds-out private employment, and (ii) the degree and extent of public wage influence on the private sector. In addition, we find that the specific features of the economy also count. In the case of Spain, when fiscal consolidation is implemented at times of economic distress, the contractionary effects of public employment cuts appear more damaging for the economy than those of public wage cuts, while the opposite happens for the euro area as a whole. These differences are likely to be related to specific features of the labor markets in both cases.
JEL Code
E62 : Macroeconomics and Monetary Economics→Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General Outlook→Fiscal Policy
E65 : Macroeconomics and Monetary Economics→Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General Outlook→Studies of Particular Policy Episodes
H6 : Public Economics→National Budget, Deficit, and Debt
C3 : Mathematical and Quantitative Methods→Multiple or Simultaneous Equation Models, Multiple Variables
C82 : Mathematical and Quantitative Methods→Data Collection and Data Estimation Methodology, Computer Programs→Methodology for Collecting, Estimating, and Organizing Macroeconomic Data, Data Access
7 April 2015
WORKING PAPER SERIES - No. 1778
Details
Abstract
This paper exploits a unique cross-country, firm-level survey to study the responses of European firms to the sharp demand and credit contraction triggered by the global Great Recession of 2009. The analysis reveals that cost reduction
JEL Code
J30 : Labor and Demographic Economics→Wages, Compensation, and Labor Costs→General
J32 : Labor and Demographic Economics→Wages, Compensation, and Labor Costs→Nonwage Labor Costs and Benefits, Retirement Plans, Private Pensions
J33 : Labor and Demographic Economics→Wages, Compensation, and Labor Costs→Compensation Packages, Payment Methods
J51 : Labor and Demographic Economics→Labor?Management Relations, Trade Unions, and Collective Bargaining→Trade Unions: Objectives, Structure, and Effects
31 October 2012
OCCASIONAL PAPER SERIES - No. 138
Details
Abstract
Between the start of the economic and financial crisis in 2008, and early 2010, almost four million jobs were lost in the euro area. Employment began to rise again in the first half of 2011, but declined once more at the end of that year and remains at around three million workers below the pre-crisis level. However, in comparison with the severity of the fall in GDP, employment adjustment has been relatively muted at the aggregate euro area level, mostly due to significant labour hoarding in several euro area countries. While the crisis has, so far, had a more limited or shorter-lived impact in some euro area countries, in others dramatic changes in employment and unemployment rates have been observed and, indeed, more recent data tend to show the effects of a re-intensification of the crisis. The main objectives of this report are: (a) to understand the notable heterogeneity in the adjustment observed across euro area labour markets, ascertaining the role of the various shocks, labour market institutions and policy responses in shaping countries
JEL Code
E42 : Macroeconomics and Monetary Economics→Money and Interest Rates→Monetary Systems, Standards, Regimes, Government and the Monetary System, Payment Systems
F15 : International Economics→Trade→Economic Integration
F33 : International Economics→International Finance→International Monetary Arrangements and Institutions
F41 : International Economics→Macroeconomic Aspects of International Trade and Finance→Open Economy Macroeconomics
25 June 2010
WORKING PAPER SERIES - No. 1215
Details
Abstract
This paper studies the incidence and consequences of the mismatch between formal education and the educational requirements of jobs in Estonia during the years 1997-2003. We find large wage penalties associated with the phenomenon of educational mismatch. Moreover, the incidence and wage penalty of mismatches increase with age. This suggests that structural educational mismatches can occur after fast transition periods. Our results are robust for various methodologies, and more importantly regarding departures from the exogeneity assumptions inherent in the matching estimators used in our analysis.
JEL Code
J0 : Labor and Demographic Economics→General
21 June 2010
OCCASIONAL PAPER SERIES - No. 112
Details
Abstract
This paper examines the role of government wages in ensuring macroeconomic stability and competitiveness in the euro area. Recent empirical evidence suggests that government wage expenditure is subject to a pro-cyclical bias in most euro area countries and at the euro area aggregate level. Moreover, the evidence points to a strong positive correlation and co-movement between public and private wages in the short to medium term, both directly and indirectly via the price level, in most euro area countries. In a number of countries this interrelation between public and private wages coincided with strong public wage growth and competitiveness losses. These findings underpin the need for prudent public wage policies supported by strong domestic fiscal frameworks and appropriate wage-setting institutions in order to enhance economic stability and competitiveness in Economic and Monetary Union.
JEL Code
E22 : Macroeconomics and Monetary Economics→Consumption, Saving, Production, Investment, Labor Markets, and Informal Economy→Capital, Investment, Capacity
E50 : Macroeconomics and Monetary Economics→Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit→General
Network
Eurosystem Monetary Transmission Network
20 May 2010
WORKING PAPER SERIES - No. 1199
Details
Abstract
We study changes in the wage structures in nine EU countries over 1995-2002 and the role of demand, supply and institutional developments in shaping these changes. Using comparable cross-country microeconomic data, we compute for each country and at each decile of the wage distribution, the part of the observed wage change that is due to changes in the composition of workers, employers, and jobs' characteristics, and the part due to changes in the returns to these characteristics. We find that composition effects derived from changes in age, gender or education of the labour force, largely exogenous to economic developments, had a minor contribution to the observed wage dynamics. In contrast, return and composition effects from characteristics likely driven by economic developments are found most relevant to explain the observed changes. We relate wages and their various components with macroeconomic and institutional trends and find that technology and globalisation are associated with wage increases; migration is associated with declines in wages; whereas the effect of labour market institutions has been mixed.
JEL Code
J31 : Labor and Demographic Economics→Wages, Compensation, and Labor Costs→Wage Level and Structure, Wage Differentials
Network
Wage dynamics network
21 April 2010
WORKING PAPER SERIES - No. 1182
Details
Abstract
This paper documents the existence and main patterns of inter-industry wage differentials across a large number of industries for 8 EU countries (Belgium, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Netherlands, and Spain) at two points in time (in general 1995 and 2002) and explores possible explanations for these patterns. The analysis uses the European Structure of Earnings Survey (SES), an internationally harmonised matched employer-employee dataset, to estimate inter-industry wage differentials conditional on a rich set of employee, employer and job characteristics. After investigating the possibility that unobservable employee characteristics lie behind the conditional wage differentials, a hypothesis which cannot be accepted, the paper investigates the role of institutional, industry structure and industry performance characteristics in explaining inter-industry wage differentials. The results suggest that inter-industry wage differentials are consistent with rent sharing mechanisms and that rent sharing is more likely in industries with firm-level collective agreements and with higher collective agreement coverage.
JEL Code
J31 : Labor and Demographic Economics→Wages, Compensation, and Labor Costs→Wage Level and Structure, Wage Differentials
J41 : Labor and Demographic Economics→Particular Labor Markets→Labor Contracts
J51 : Labor and Demographic Economics→Labor?Management Relations, Trade Unions, and Collective Bargaining→Trade Unions: Objectives, Structure, and Effects
Network
Wage dynamics network
24 August 2009
WORKING PAPER SERIES - No. 1084
Details
Abstract
This paper presents new evidence on the patterns of price and wage adjustment in European firms and on the extent of nominal rigidities. It uses a unique dataset collected through a firm-level survey conducted in a broad range of countries and covering various sectors. Several conclusions are drawn from this evidence. Firms adjust wages less frequently than prices: the former tend to remain unchanged for about 15 months on average, the latter for around 10 months. The degree of price rigidity varies substantially across sectors and depends strongly on economic features, such as the intensity of competition, the exposure to foreign markets and the share of labour costs in total cost. Instead, country specificities, mostly related to the labour market institutional setting, are more relevant in characterising the pattern of wage adjustment. The latter exhibits also a substantial degree of time-dependence, as firms tend to concentrate wage changes in a specific month, mostly January in the majority of countries. Wage and price changes feed into each other at the micro level and there is a relationship between wage and price rigidity.
JEL Code
D21 : Microeconomics→Production and Organizations→Firm Behavior: Theory
E30 : Macroeconomics and Monetary Economics→Prices, Business Fluctuations, and Cycles→General
J31 : Labor and Demographic Economics→Wages, Compensation, and Labor Costs→Wage Level and Structure, Wage Differentials
Network
Wage dynamics network
13 November 2008
WORKING PAPER SERIES - No. 963
Details
Abstract
This paper looks at public and private sector wages interactions since the 1960s in the euro area, euro area countries and a number of other OECD countries. The paper reports, first, a strong positive annual contemporaneous correlation of public and private sector wages over the business cycle; this finding is robust across methods and measures of wages and quite general across countries. Second, we show evidence of long-run relationships between public and private sector wages in all countries. Finally, causality analysis suggests that feedback effects between private and public wages occur in a direct manner and, importantly also via prices. While influences from the private sector appear on the whole to be stronger, there are direct and indirect feedback effects from public wage setting in a number of countries as well. We show how country-specific institutional features of labour and product markets contain helpful information to explain the heterogeneity across countries of our results on public/private wage leadership.
JEL Code
C32 : Mathematical and Quantitative Methods→Multiple or Simultaneous Equation Models, Multiple Variables→Time-Series Models, Dynamic Quantile Regressions, Dynamic Treatment Effect Models, Diffusion Processes
J30 : Labor and Demographic Economics→Wages, Compensation, and Labor Costs→General
J51 : Labor and Demographic Economics→Labor?Management Relations, Trade Unions, and Collective Bargaining→Trade Unions: Objectives, Structure, and Effects
J52 : Labor and Demographic Economics→Labor?Management Relations, Trade Unions, and Collective Bargaining→Dispute Resolution: Strikes, Arbitration, and Mediation, Collective Bargaining
E62 : Macroeconomics and Monetary Economics→Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General Outlook→Fiscal Policy
E63 : Macroeconomics and Monetary Economics→Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General Outlook→Comparative or Joint Analysis of Fiscal and Monetary Policy, Stabilization, Treasury Policy
H50 : Public Economics→National Government Expenditures and Related Policies→General
Network
Wage dynamics network
23 May 2007
WORKING PAPER SERIES - No. 757
Details
Abstract
This study examines the business cycle behaviour of public consumption and its main components; the public wage bill (including compensation per employee and public employment) and intermediate consumption in the euro area aggregate, euro area countries and a group of selected non-euro area OECD countries (Denmark, Sweden, the UK, Japan and the US). It looks across a large number of variables and methods, using annual data from 1960 to 2005. It finds robust evidence supporting that public consumption, wages and employment co-move with the business cycle in a pro-cyclical manner with 1-2 year lags, notably for the euro area aggregate and euro area countries. The findings reflect mainly the correlation between cyclical developments (automatic stabilizers), but also point to the important role of pro-cyclical discretionary fiscal policies.
JEL Code
E62 : Macroeconomics and Monetary Economics→Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General Outlook→Fiscal Policy
E63 : Macroeconomics and Monetary Economics→Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General Outlook→Comparative or Joint Analysis of Fiscal and Monetary Policy, Stabilization, Treasury Policy
H50 : Public Economics→National Government Expenditures and Related Policies→General
7 February 2006
WORKING PAPER SERIES - No. 585
Details
Abstract
We argue that the existence of large amounts of specific human capital makes costly and slows down the adjustment in the labor market after large reallocation shocks. To illustrate this point we build a theoretical framework in which young agents’ career is heavily determined by initial education, and analyze the transition to a new steady-state after a sectoral demand shift. An interesting case study is the EU enlargement, which led to modernization of many sectors in eastern countries and to a fast decline of traditional industries. Using labor force data from a large economy with rigid labor markets, Poland, and a small open economy with increased flexibility, Estonia, we document and find support for our claim. Quantitative exercises suggest that the overspecializaton of the labor force in Poland explain to a large extent the much higher and persistent unemployment compared to Estonia during the period of EU enlargement.
JEL Code
J30 : Labor and Demographic Economics→Wages, Compensation, and Labor Costs→General
16 March 2005
WORKING PAPER SERIES - No. 454
Details
Abstract
This paper provides an empirical study of the determinants of female participation decisions in the European Union. The analysis is performed by estimating participation equations for different age groups (i.e. young, prime-age and older females), using annual data for a panel of 12 EU-15 countries over the period 1980-2000. Our findings show that the strictness of labour market institutions negatively affects the participation rate. Decisions linked to individual preferences with regards to education or fertility are also found relevant to participation of the youngest and prime-age females respectively. The inclusion of a proxy to capture cohort effects is crucial in order to explain the oldest females’ participation.
JEL Code
J21 : Labor and Demographic Economics→Demand and Supply of Labor→Labor Force and Employment, Size, and Structure
1 June 2002
WORKING PAPER SERIES - No. 152
Details
Abstract
Under the Maastricht Treaty and the Stability and Growth Pact (SGP) European Union (EU) Member States commit themselves to avoid excessive deficits over 3% of GDP and to pursue the medium-term objective of budgetary positions close to balance or in surplus. The SGP provides also regulation for the surveillance of budgetary positions. An analysis of associated tools is the focus of this paper. In particular, it addresses two open issues in the empirical public finance literature which are crucial for monitoring fiscal policy discipline in the EU. First, the estimation of the structural component of the fiscal balance ratio. Second, the computation, when only annual fiscal data is available, of quarterly budget balance ratios, using relevant information from quarterly measured macroeconomic series. An econometric model that addresses both issues is presented and estimated. Additionally, this modelling framework allows us to answer questions such as: what is the safety margin that will prevent a particular country from reaching with certain probability abudget deficit that breaches the 3% upper bound?
JEL Code
C32 : Mathematical and Quantitative Methods→Multiple or Simultaneous Equation Models, Multiple Variables→Time-Series Models, Dynamic Quantile Regressions, Dynamic Treatment Effect Models, Diffusion Processes
E60 : Macroeconomics and Monetary Economics→Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General Outlook→General
H62 : Public Economics→National Budget, Deficit, and Debt→Deficit, Surplus
2021
Review of Economics and Statistics
 • L. Hospido, L. Laeven , A. Lamo
2019
IZA Journal of Labor Policy
 • J. Babecký, C. Berson, L. Fadejeva, A. Lamo, P. Marotzke, F. Martins, P. Strzelecki
2015
IZA Journal of Labor Policy
 • S. Fabiani, A. Lamo, J. Messina, T. Rõõm
2013
Applied Economics
 • A. Lamo, J.J. Perez and L. Schuknecht
2013
Applied Economics Letters
 • Lamo, A., Pérez, J.J., Sánchez, A.J.
2013
Journal of Policy Modeling
 • A. Lamo, J.J. Perez and L. Schuknecht
2012
Scandinavian Journal of Economics
 • A. Lamo, J.J. Perez and L. Schuknecht
2012
Labour Economics
 • M. Druant, S. Fabiani, G. Kezdi, A. Lamo, F. Martins and R. Sabbatini
2011
Labour Economics
 • A. Lamo, J. Messina and E. Wasmer
2010
Economics of Education Review
 • A. Lamo and J. Messina
2010
Journal of the European Economic Association
 • S. Fabiani, K. Galušák, C. Kwapil, A. Lamo and T. Rõõm
2010
Journal of the European Economic Association
 • P. Du Caju, G. Kátay, A. Lamo, D. Nicolitsas and S. Poelhekke
2010
Applied Economics
 • V. Genre, R. Gómez-Salvador and A. Lamo
2004
Journal of Applied Econometrics
 • G. Camba-Méndez and A. Lamo