European Central Bank - eurosystem
Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Mario Draghi, Πρόεδρος της ΕΚΤ,
Luis de Guindos, Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ,
Φρανκφούρτη, 7 Μαρτίου 2019

Κυρίες και κύριοι, ο Αντιπρόεδρος και εγώ σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Θα σας ενημερώσουμε τώρα για τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία συμμετείχε επίσης ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Dombrovskis.

Με βάση την οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργούμε τακτικά, αξιολογήσαμε διεξοδικά τις προοπτικές για την οικονομία και τον πληθωρισμό, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις πιο πρόσφατες μακροοικονομικές προβολές εμπειρογνωμόνων για τη ζώνη του ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις στο πλαίσιο της επιδίωξης του στόχου που έχει θέσει για τη σταθερότητα των τιμών.

Πρώτον, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Αναμένουμε τώρα ότι θα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα τουλάχιστον μέχρι και το τέλος του 2019 και πάντως για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της διαρκούς σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Δεύτερον, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να επανεπενδύουμε, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP) κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσουμε να αυξάνουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

Τρίτον, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μια νέα σειρά τριμηνιαίων στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ-ΙΙI) από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Μάρτιο του 2021, διάρκειας 2 ετών η καθεμία. Αυτές οι νέες πράξεις θα συμβάλουν στη διατήρηση των ευνοϊκών όρων χορήγησης τραπεζικών δανείων και στην ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Στο πλαίσιο των ΣΠΠΜΑ-III, οι αντισυμβαλλόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν ποσό ως το 30% του υπολοίπου των επιλέξιμων δανείων στις 28 Φεβρουαρίου 2019 με επιτόκιο συνδεδεμένο με το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης σε όλη τη διάρκεια κάθε πράξης. Όπως το τρέχον πρόγραμμα ΣΠΠΜΑ, το πρόγραμμα ΣΠΠΜΑ‑III θα ενσωματώνει κίνητρα προκειμένου οι πιστωτικές συνθήκες να παραμένουν ευνοϊκές. Περισσότερες λεπτομέρειες για τους ακριβείς όρους των ΣΠΠΜΑ-III θα ανακοινωθούν σε εύθετο χρόνο.

Τέταρτον, θα συνεχίσουμε να διενεργούμε τις πιστοδοτικές μας πράξεις ως δημοπρασίες με σταθερό επιτόκιο και πλήρη κατανομή για όσο διάστημα χρειαστεί και τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της περιόδου τήρησης ελάχιστων αποθεματικών που θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2021.

Οι σημερινές αποφάσεις νομισματικής πολιτικής ελήφθησαν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο πληθωρισμός παραμένει σε διαρκή πορεία προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα. Ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένοι ιδιοσυγκρατικοί εγχώριοι παράγοντες που περιορίζουν την ανάπτυξη αρχίζουν να εξαλείφονται, τα λιγότερο ευνοϊκά οικονομικά στοιχεία υποδεικνύουν σημαντική συγκράτηση του ρυθμού οικονομικής επέκτασης που θα συνεχιστεί το τρέχον έτος. Οι επίμονες αβεβαιότητες που σχετίζονται με γεωπολιτικούς παράγοντες, την απειλή του προστατευτισμού και τις ευπάθειες σε αναδυόμενες αγορές φαίνεται να επηρεάζουν το οικονομικό κλίμα. Επιπλέον, ο υποκείμενος πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι συγκρατημένος. Η υποτονικότερη δυναμική της οικονομικής ανάπτυξης επιβραδύνει την προσαρμογή του πληθωρισμού προς τον στόχο μας. Ταυτόχρονα, οι υποστηρικτικές συνθήκες χρηματοδότησης, η ευνοϊκή δυναμική των αγορών εργασίας και η επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου των μισθών συνεχίζουν να στηρίζουν την επέκταση της ζώνης του ευρώ και τις σταδιακά μεγαλύτερες πιέσεις στον πληθωρισμό. Οι σημερινές αποφάσεις θα στηρίξουν την περαιτέρω συσσώρευση εγχώριων πιέσεων στις τιμές και τις εξελίξεις στον μετρούμενο πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα. Σημαντική τόνωση στη νομισματική πολιτική θα εξακολουθεί να παρέχεται από τις ενδείξεις μας για τη μελλοντική πορεία των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ, οι οποίες ενισχύονται από τις επανεπενδύσεις του σημαντικού αποθέματος αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού και τη νέα σειρά ΣΠΠΜΑ. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει αναλόγως όλα τα μέσα που διαθέτει προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται σταθερά προς επίπεδα συμβατά με την επιδίωξη του Διοικητικού Συμβουλίου για τον πληθωρισμό.

Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω την αξιολόγησή μας με περισσότερες λεπτομέρειες, ξεκινώντας από την οικονομική ανάλυση. Το πραγματικό ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 0,2% σε τριμηνιαία βάση το δ΄ τρίμηνο του 2018, έπειτα από άνοδο κατά 0,1% το γ΄ τρίμηνο. Τα εισερχόμενα στοιχεία συνεχίζουν να είναι λιγότερο ευνοϊκά, ιδίως στον τομέα της μεταποίησης, αντανακλώντας την επιβράδυνση της εξωτερικής ζήτησης που επιτείνεται από ορισμένους παράγοντες που αφορούν συγκεκριμένες χώρες και κλάδους. Ο αντίκτυπος αυτών των παραγόντων αποδεικνύεται κάπως πιο μακροχρόνιος, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές για την ανάπτυξη θα είναι λιγότερο ευνοϊκές από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως. Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, η επίδραση αυτών των δυσμενών παραγόντων αναμένεται να υποχωρήσει. Η επέκταση της ζώνης του ευρώ θα συνεχίσει να στηρίζεται από τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, την περαιτέρω άνοδο της απασχόλησης και την αύξηση των μισθών και τη συνεχιζόμενη – αν και κάπως βραδύτερη – επέκταση της παγκόσμιας δραστηριότητας.

Αυτή η αξιολόγηση αντανακλάται σε γενικές γραμμές στις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ του Μαρτίου 2019. Σύμφωνα με αυτές, προβλέπεται αύξηση του ετήσιου πραγματικού ΑΕΠ κατά 1,1% το 2019, 1,6% το 2020 και 1,5% το 2021. Σε σύγκριση με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος του Δεκεμβρίου 2018, οι προοπτικές για την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω, σημαντικά το 2019 και ελαφρώς το 2020.

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές για την ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ εξακολουθούν να είναι καθοδικοί λόγω των επίμονων αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με γεωπολιτικές αβεβαιότητες, την απειλή του προστατευτισμού και τις ευπάθειες σε αναδυόμενες αγορές.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) στη ζώνη του ευρώ ήταν 1,5% τον Φεβρουάριο του 2019, έναντι 1,4% τον Ιανουάριο, αντανακλώντας κάπως υψηλότερο πληθωρισμό των τιμών της ενέργειας και των ειδών διατροφής. Με βάση τις ισχύουσες τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί του πετρελαίου, ο μετρούμενος πληθωρισμός είναι πιθανόν να εξακολουθήσει να κυμαίνεται γύρω από τα σημερινά επίπεδα και στη συνέχεια να μειωθεί προς το τέλος του έτους. Οι μετρήσεις του υποκείμενου πληθωρισμού παραμένουν σε γενικές γραμμές υποτονικές, αλλά οι πιέσεις στο κόστος εργασίας ενισχύθηκαν και διευρύνθηκαν εν μέσω υψηλού βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού και αυξανόμενης στενότητας στην αγορά εργασίας. Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, ο υποκείμενος πληθωρισμός αναμένεται να σημειώσει άνοδο μεσοπρόθεσμα, υποβοηθούμενος από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, τη συνεχιζόμενη οικονομική επέκταση και την επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου των μισθών.

Η αξιολόγηση αυτή αντανακλάται επίσης σε γενικές γραμμές στις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ του Μαρτίου 2019, σύμφωνα με τις οποίες ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) θα διαμορφωθεί σε 1,2% το 2019, 1,5% το 2020 και 1,6% το 2021. Σε σύγκριση με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος του Δεκεμβρίου 2018, οι προοπτικές για τον πληθωρισμό (βάσει του ΕνΔΤΚ) έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής, αντανακλώντας ιδίως τις υποτονικότερες βραχυπρόθεσμες προοπτικές για την ανάπτυξη.

Όσον αφορά τη νομισματική ανάλυση, ο ρυθμός αύξησης της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια (M3) επιβραδύνθηκε σε 3,8% τον Ιανουάριο του 2019, από 4,1% τον Δεκέμβριο του 2018. Ο ρυθμός αύξησης του M3 εξακολουθεί να στηρίζεται από τη δημιουργία τραπεζικών πιστώσεων, παρά τη πρόσφατη συγκράτηση των πιστωτικών μεγεθών. Το στενό νομισματικό μέγεθος Μ1 παρέμεινε ο βασικός παράγοντας που συμβάλλει στην αύξηση της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις μειώθηκε σε 3,3% τον Ιανουάριο του 2019, από 3,9% τον Δεκέμβριο του 2018, αντανακλώντας επιδράσεις της βάσης σύγκρισης αλλά επίσης, σε ορισμένες χώρες, τη συνηθισμένη - με κάποια χρονική υστέρηση - αντίδραση στην επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμεινε σε 3,2%. Οι συνθήκες δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά παραμένουν ευνοϊκές, καθώς τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2014 εξακολουθούν να στηρίζουν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα μέτρα πολιτικής τα οποία αποφασίστηκαν σήμερα, και συγκεκριμένα η νέα σειρά ΣΠΠΜΑ, θα συμβάλουν στο να διασφαλιστεί ότι οι συνθήκες χορήγησης τραπεζικών δανείων παραμένουν στο μέλλον ευνοϊκές.

Συνοπτικά, η διασταύρωση του αποτελέσματος της οικονομικής ανάλυσης με τις ενδείξεις από τη νομισματική ανάλυση επιβεβαίωσε ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαίος ένας διευκολυντικός, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής για τη συνέχιση της διαρκούς σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Προκειμένου να αποκομισθούν πλήρως τα οφέλη από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, είναι αναγκαία η αποφασιστικότερη συμβολή και άλλων τομέων πολιτικής για την αύξηση του πιο μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού και τη μείωση των ευπαθειών. Είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί σημαντικά η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε χώρες της ζώνης του ευρώ προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα, να μειωθεί η διαρθρωτική ανεργία και να τονωθεί η παραγωγικότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό της ζώνης του ευρώ. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της συνολικά περιορισμένης εφαρμογής των συστάσεων για επιμέρους χώρες το 2018, όπως ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές, η ελαφρώς επεκτατική κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ και η λειτουργία αυτόματων σταθεροποιητών παρέχουν στήριξη στην οικονομική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, οι χώρες όπου το δημόσιο χρέος είναι υψηλό πρέπει να συνεχίσουν την ανασύσταση δημοσιονομικών αποθεμάτων ασφαλείας. Όλες οι χώρες θα πρέπει να εξακολουθούν να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να επιτύχουν μια σύνθεση των δημόσιων οικονομικών η οποία να είναι περισσότερο φιλική προς την ανάπτυξη. Αντίστοιχα, η διαφανής και συνεπής εφαρμογή του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημοσιονομική και οικονομική διακυβέρνηση διαχρονικά και σε όλες τις χώρες εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Η βελτίωση της λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο επικροτεί το έργο που πραγματοποιείται και καλεί να ληφθούν συγκεκριμένα και αποφασιστικά μέτρα για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης κεφαλαιαγορών.

Και τώρα είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου