European Central Bank - eurosystem
Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
  • STQARRIJA INTRODUTTORJA

KONFERENZA STAMPA

Mario Draghi, President tal-BĊE,
Luis de Guindos, Viċi President tal-BĊE,
Frankfurt am Main, 7 ta’ Marzu 2019

Sinjuri, hu l-pjaċir tal-Viċi President u tiegħi nilqgħukhom għal din il-konferenza stampa. Issa se ngħidulkom x'ħareġ mil-laqgħa tal-lum tal-Kunsill Governattiv, fejn kien preżenti wkoll il-Viċi President tal-Kummissjoni, Is-Sur Dombrovskis.

Abbażi tal-analiżi ekonomika u monetarja regolari tagħna, għamilna valutazzjoni bir-reqqa tal-prospettiva ekonomika u inflazzjonarja waqt li qiesna wkoll it-tbassir makroekonomiku tal-istaff għaż-żona tal-euro. Bħala riżultat ta’ dan, il-Kunsill Governattiv ħa d-deċiżjonijiet li ġejjin biex jilħaq l-għan tiegħu ta’ stabbiltà fil-prezzijiet.

L-ewwel, iddeċiedejna li nżommu r-rati ewlenin tal-imgħax tal-BĊE kif kienu. Issa nistennew li jibqgħu fil-livelli attwali tagħhom għall-inqas sa tmiem l-2019, u fi kwalunkwe każ, sakemm ikun meħtieġ biex niżguraw konverġenza kontinwa u sostnuta tal-inflazzjoni ma’ livelli li jkunu taħt, iżda qrib it-2% fuq żmien medju.

It-tieni, biħsiebna nibqgħu nerġgħu ninvestu l-ħlasijiet ewlenin kollha li jidħlu fuq it-titoli li jimmaturaw u li jkunu nxtraw fil-programm ta’ xiri ta’ assi għal perijodu estiż ta' żmien lil hinn mid-data meta nibdew ngħollu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE, u fi kwalunkwe każ sakemm ikun meħtieġ biex jinżammu kundizzjonijiet ta' likwidità favorevoli u grad wiesa’ ta' akkomodament monetarju.

It-tielet, iddeċidejna li nniedu sensiela ġdida ta’ operazzjonijiet speċifiċi ta’ rifinanzjament għal żmien itwal (TLTRO-III), li tibda f’Settembru 2019 u tintemm f’Marzu 2021, kollha b’maturità ta’ sentejn. Dawn l-operazzjonijiet il-ġodda se jgħinu biex iżommu kundizzjonijiet favorevoli ta’ self bankarju u t-trażmissjoni bla xkiel tal-politika monetarja. Fit-TLTRO-III, il-kontropartijiet se jkunu intitolati jissellfu sa 30% tal-istokk ta’ self eliġibbli fit-28 ta’ Frar 2019 b’rata indiċjata mar-rata tal-imgħax tal-operazzjonbijiet ewlenin ta’ rifinanzjament tul il-perijodu tal-validità ta’ kull operazzjoni. Bħall-programm TLTRO pendenti, it-TLTRO‑III se jinkludi inċentivi biex il-kundizzjonijiet tal-kreditu jibqgħu favorevoli. Aktar dettalji dwar it-termini preċiżi tat-TLTRO-III se jitħabbru iżjed il-quddiem.

Ir-raba’, se nibqgħu nagħmlu l-operazzjonijiet tagħna ta’ self bħala proċeduri ta’ sejħa għall-offerti b’rata fissa u b’allokazzjoni sħiħa sakemm ikun meħtieġ, u għall-inqas sa tmiem il-perjodu taż-żamma ta’ riżervi li jibda f’Marzu 2021.

Id-deċiżjonijiet tal-lum dwar il-politika monetarja ttieħdu biex jiġi żgurat li l-inflazzjoni tibqa’ fuq linja sostnuta li twassal għal livelli li jkunu taħt, iżda qrib it-2% fuq żmien medju. Waqt li hemm sinjali li xi wħud mill-fatturi domestiċi idjosinkratiċi li jrażżnu t-tkabbir qed jibdew jonqsu, id-dgħjufija fid-dejta ekonomika tindika moderazzjoni mdaqqsa fir-ritmu tal-espansjoni ekonomika li se testendi għas-sena kurrenti. Jidher li l-persistenza tal-inċertezzi relatati ma' fatturi ġeopolitiċi, it-theddida tal-protezzjoniżmu u l-vulnerabbiltajiet fis-swieq emerġenti qed ikollhom effett fuq is-sentiment ekonomiku. Barra dan, l-inflazzjoni bażi għadha dgħajfa. Ir-ritmu ekonomiku aktar dgħajjef qed inaqqas l-aġġustament tal-inflazzjoni lejn l-għan tagħna. Fl-istess ħin, kundizzjonijiet ta’ sostenn għall-finanzjament, dinamika favorevoli tas-suq tax-xogħol u żieda fil-pagi qed ikomplu jsostnu l-espansjoni taż-żona tal-euro u l-pressjonijiet tal-inflazzjoni li qed jiżdiedu ftit ftit. Id-deċiżjonijiet tal-lum se jappoġġaw iż-żieda ulterjuri ta’ pressjonijiet fuq il-prezzijiet domestiċi u l-iżviluppi tal-inflazzjoni ġenerali fuq żmien medju. L-istimolu sinifikanti tal-politika monetarja se jibqa’ jiġi provdut mill-gwida bil-quddiem tagħna dwar ir-rati ewlenin tal-imgħax tal-BĊE, imsaħħa bl-investimenti mill-ġdid tal-istokk imdaqqas ta’ assi akkwistati u s-serje l-ġdida ta’ TLTROs. Fi kwalunkwe każ, il-Kunsill Governattiv lest biex jaġġusta l-istrumenti kollha tiegħu kif xieraq biex jiżgura li l-inflazzjoni tibqa’ miexja lejn l-għan tal-Kunsill Governattiv għall-inflazzjoni b’mod sostnut.

Issa se nispjega l-valutazzjoni tagħna b’iżjed reqqa, u nibda bl-analiżi ekonomika. Abbażi trimestrali, il-PDG reali taż-żona tal-euro żdied b’0.2% fir-raba’ trimestru tal-2018, wara tkabbir ta’ 0.1% fit-tielet trimestru. Id-dejta li qed tasal għadha dgħajfa, b’mod partikolari fis-settur tal-manifattura, fatt li jirrifletti tnaqqis fir-ritmu tad-domanda esterna aggravat b’fatturi speċifiċi għal ċerti pajjiżi u setturi. L-impatt ta’ dawn il-fatturi hu kemxejn itwal, u dan jissuġġerixxi li l-prospetti ta' tkabbir fuq perijodu ta’ żmien qasir se jkunu aktar dgħajfa milli kien mistenni qabel. Ħarsa ’l quddiem turi li l-effett ta’ dawn il-fatturi negattivi mistenni jonqos. L-espansjoni taż-żona tal-euro se tkompli tkun appoġġata minn kundizzjonijiet favorevoli ta' finanzjament, aktar qligħ fl-impjiegi u żieda fil-pagi, u l-espansjoni kontinwa - għalkemm kemxejn aktar kajmana - fl-attività globali.

Din il-valutazzjoni hi ġeneralment riflessa fit-tbassir makroekonomiku tal-istaff tal-BĊE ta’ Marzu 2019 għaż-żona tal-euro. Dan it-tbassir jipprevedi żieda annwali tal-PDG reali ta' 1.1% fl-2019, 1.6% fl-2020 u 1.5% fl-2021. Imqabbla mat-tbassir makroekonomiku tal-istaff tal-Eurosistema ta’ Diċembru 2018, il-prospettiva għat-tkabbir tal-PDG reali ġiet riveduta bi tnaqqis sostanzjali fl-2019 u kemxejn fl-2020.

Ir-riskji fil-prospetti tat-tkabbir taż-żona tal-euro għadhom imxaqilba lejn in-negattiv, minħabba l-persistenza ta’ inċertezzi relatati ma’ fatturi ġeopolitiċi, it-theddida tal-protezzjoniżmu u vulnerabbiltajiet fis-swieq emerġenti.

Skont il-kalkoli preliminari tal-Eurostat, l-inflazzjoni HICP annwali fiż-żona tal-euro kienet ta’1.5% fi Frar 2019, wara li kienet ta’ 1.4% f’Jannar, u dan jirrifletti inflazzjoni tal-prezzijiet tal-enerġija u tal-ikel kemxejn ogħla. Abbażi tal-prezzijiet attwali tal-kuntratti future taż-żejt, l-inflazzjoni ġenerali x'aktarx li tibqa' bejn wieħed u ieħor fil-livelli attwali qabel ma tonqos lejn tmiem is-sena. Il-miżuri tal-inflazzjoni bażi għadhom ġeneralment dgħajfa, iżda l-pressjonijiet tal-ispejjeż tax-xogħol issaħħew u nfirxu fost livelli għolja ta’ utilizzazzjoni tal-kapaċità u ssikkar tas-swieq tax-xogħol. Ħarsa ’l quddiem turi li l-inflazzjoni bażi mistennija tiżdied fuq żmien medju, bis-sostenn tal-miżuri tagħna għall-politika monetarja, l-espansjoni ekonomika kontinwa u l-pagi li qed jogħlew.

Din il-valutazzjoni hi riflessa b’mod ġenerali wkoll fit-tbassir makroekonomiku tal-istaff tal-BĊE ta’ Marzu 2019 għaż-żona tal-euro, li jipprevedi inflazzjoni HICP annwali ta’ 1.2% fl-2019, 1.5% fl-2020 u 1.6% fl-2021. Imqabbla mat-tbassir makroekonomiku tal-istaff tal-Eurosistema ta’ Diċembru 2018, il-prospettiva għall-inflazzjoni HICP ġiet riveduta bi tnaqqis tul il-perijodu kollu tat-tbassir, u dan jirrifletti b’mod partikolari prospetti ta’ tkabbir fuq żmien qasir iktar imrażżan.

Dwar l-analiżi monetarja: it-tkabbir tal-aggregat monetarju wiesa’ (M3) naqas għal 3.8% f’Jannar 2019, wara li kien ta’ 4.1% f’Diċembru 2018. It-tkabbir tal-M3 għadu appoġġat mill-ħolqien ta' kreditu bankarju, minkejja moderazzjoni reċenti fid-dinamika tal-kreditu. L-aggregat monetarju ristrett M1 baqa' l-kontributur ewlieni għat-tkabbir monetarju wiesa’.

Ir-rata annwali tat-tkabbir fis-self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji naqset għal 3.3% f’Jannar 2019, minn 3.9% f’Diċembru 2018, u dan jirrifletti effett bażi, iżda wkoll, f’ċerti pajjiżi, ir-reazzjoni tipikament imnikkra għat-tnaqqis fl-attività ekonomika, waqt li r-rata tat-tkabbir annwali tas-self lill-individwi baqgħet fil-livell ta’ 3.2%. Il-kundizzjonijiet tas-self għall-intrapriżi u l-individwi għadhom favorevoli, billi l-miżuri tal-politika monetarja li ilhom fis-seħħ minn Ġunju 2014 għadhom qed jappoġġaw l-aċċess għall-finanzjament, b'mod partikolari għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju. Il-miżuri tal-politika li ġew deċiżi llum, u partikolarment is-serje l-ġdida ta' TLTROs, se jgħinu biex jiġi żgurat li l-kundizzjonijiet tas-self bankarju jibqgħu favorevoli għall-quddiem.

Fil-qosor, kontroverifika tar-riżultat tal-analiżi ekonomika mal-indikazzjonijiet li joħorġu mill-analiżi monetarja kkonfermat li għadu meħtieġ livell abbondanti ta’ akkomodament monetarju għall-konverġenza kontinwa u sostnuta tal-inflazzjoni ma’ livelli li huma taħt, iżda qrib it-2% fuq żmien medju.

Biex jitgawdew il-benefiċċji kollha li jirriżultaw mill-miżuri tal-politika monetarja li ħadna, oqsma oħra ta’ politika għandhom jikkontribwixxu b’mod deċiżiv biex isaħħu l-potenzjal ta' tkabbir fuq żmien twil u jnaqqsu l-vulnerabbiltajiet. L-implimentazzjoni ta' riformi strutturali fil-pajjiżi taż-żona tal-euro jeħtieġ li titħaffef b’mod sostanzjali biex tiżdied il-kapaċità ta' rkupru mill-iskossi, jonqos il-qgħad strutturali u tingħata spinta lill-produttività u l-potenzjal ta' tkabbir taż-żona tal-euro. Dan hu partikolarment importanti fid-dawl tal-implimentazzjoni ġenerali limitata tar-rakkomandazzjonijiet tal-2018, speċifiċi għal ċerti pajjiżi, kif imħabbar dan l-aħħar mill-Kummissjoni Ewropea. Fir-rigward tal-politika fiskali, l-orjentament fiskali kemxejn espansjonarju taż-żona tal-euro u l-operazzjoni ta’ stabbilizzaturi awtomatiċi qed jipprovdu appoġġ għall-attività ekonomika. Fl-istess ħin, il-pajjiżi fejn id-dejn tal-gvern hu għoli jeħtieġ li jkomplu jerġgħ jibnu l-bafers fiskali. Il-pajjiżi kollha għandhom ikomplu jżidu l-isforzi biex jiksbu kompożizzjoni tal-finanzi pubbliċi li tiffavorixxi t-tkabbir. Bl-istess mod, l-implimentazzjoni trasparenti u konsistenti tal-qafas ta’ governanza fiskali u ekonomika tal-Unjoni Ewropea tul iż-żmien u fil-pajjiżi kollha għadha essenzjali biex issaħħaħ il-kapaċità tal-ekonomija taż-żona tal-euro biex tirkupra mill-iskossi. It-tisħiħ tal-funzjonament tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja għadu prijorità. Il-Kunsill Governattiv jilqa’ x-xogħol li għadu għaddej u jħeġġeġ passi speċifiċi u deċiżivi biex titlesta l-unjoni bankarja u l-unjoni tas-swieq tal-kapital.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja