European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • DECLARAȚIE INTRODUCTIVĂ

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Mario Draghi, președintele BCE,
Luis de Guindos, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 7 martie 2019

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu domnul vicepreședinte, bun venit la conferința noastră de presă. Vă vom prezenta acum concluziile ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor, la care a participat și vicepreședintele Comisiei, dl Dombrovskis.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice, am efectuat o evaluare riguroasă a perspectivelor economice și a celor privind inflația, luând în considerare și cele mai recente proiecții macroeconomice pentru zona euro ale experților. Ca urmare, Consiliul guvernatorilor a adoptat deciziile următoare în vederea îndeplinirii obiectivului său privind stabilitatea prețurilor.

În primul rând, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Anticipăm, în prezent, menținerea acestora la nivelurile actuale cel puțin până la sfârșitul anului 2019 și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru a asigura convergența în continuare susținută a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

În al doilea rând, intenționăm să continuăm reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active pe o perioadă extinsă după data la care vom începe să majorăm ratele dobânzilor reprezentative ale BCE și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menținerea unor condiții favorabile de lichiditate și a unui grad amplu de acomodare monetară.

În al treilea rând, am decis lansarea unei noi serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL-III) trimestriale, care va începe în septembrie 2019 și se va încheia în martie 2021, fiecare dintre operațiuni având scadența la doi ani. Aceste noi operațiuni vor contribui la menținerea unor condiții favorabile de creditare bancară și a transmisiei fără sincope a politicii monetare. În cadrul OTRTL-III, contrapartidele vor avea dreptul să împrumute până la 30% din stocul de împrumuturi eligibile existent la data de 28 februarie 2019 la o rată indexată la rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare pe durata de desfășurare a fiecărei operațiuni. La fel ca în cazul programului OTRTL în curs, OTRTL-III va include stimulente integrate pentru a menține condiții favorabile de creditare. Mai multe detalii privind termenii exacți ai OTRTL-III vor fi comunicate în timp util.

În al patrulea rând, vom continua efectuarea operațiunilor noastre de creditare sub forma unor licitații cu rată fixă a dobânzii și alocare integrală atât timp cât va fi necesar și cel puțin până la încheierea perioadei de aplicare a rezervelor minime obligatorii care începe în luna martie 2021.

Deciziile de politică monetară de astăzi au fost adoptate pentru a asigura menținerea ratelor inflației pe o traiectorie susținută către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. Deși există indicii potrivit cărora unii dintre factorii interni idiosincratici care inhibă creșterea economică încep să se disipeze, deteriorarea datelor economice sugerează o moderare considerabilă a ritmului expansiunii economice, care se va prelungi și în anul curent. Persistența incertitudinilor legate de factori geopolitici, a amenințării protecționismului și a vulnerabilităților de pe piețele emergente pare să marcheze sentimentul economic. Totodată, inflația de bază continuă să înregistreze niveluri modeste. Ritmul mai scăzut de creștere economică încetinește ajustarea inflației către obiectivul nostru. Pe de altă parte, condițiile avantajoase de finanțare, dinamica favorabilă a pieței forței de muncă și dinamizarea câștigurilor salariale continuă să sprijine expansiunea zonei euro și intensificarea graduală a presiunilor inflaționiste. Deciziile de astăzi vor susține acumularea în continuare de presiuni din surse interne asupra prețurilor și evoluția inflației totale pe termen mediu. Un stimul monetar semnificativ va continua să fie furnizat de semnalele noastre privind orientarea viitoare a ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE, la care se adaugă reinvestirile aferente stocului considerabil de active achiziționate și de noua serie de OTRTL. Indiferent de situație, Consiliul guvernatorilor este pregătit să își ajusteze toate instrumentele, după caz, pentru a asigura că inflația continuă să evolueze într-un mod susținut în direcția obiectivului Consiliului guvernatorilor privind această variabilă.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. În trimestrul IV 2018, PIB real în zona euro a consemnat un avans de 0,2% față de intervalul precedent, după înregistrarea unui ritm de creștere de 0,1% în trimestrul III 2018. Datele noi au fost în continuare nefavorabile, în special în sectorul prelucrător, reflectând încetinirea cererii externe, amplificată de o serie de factori specifici unor țări și sectoare. Impactul acestor factori se dovedește a fi de o durată relativ mai îndelungată, ceea ce sugerează că perspectivele creșterii economice pe termen scurt vor fi mai modeste decât se anticipa anterior. Privind în perspectivă, se anticipează o corecție a efectului acestor factori nefavorabili. Expansiunea economică în zona euro va continua să fie sprijinită de condițiile favorabile de finanțare, de creșterea în continuare a ocupării forței de muncă și de majorările salariale, precum și de expansiunea actuală – deși într−un ritm ușor mai lent – a activității economice globale.

Această evaluare se reflectă, în linii mari, în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților BCE din luna martie 2019. Proiecțiile preconizează un ritm anual de creștere a PIB real de 1,1% în anul 2019, 1,6% în 2020 și 1,5% în 2021. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților Eurosistemului din luna decembrie 2018, perspectivele creșterii PIB real au fost revizuite în sens semnificativ descendent pentru 2019 și ușor descendent pentru 2020.

Balanța riscurilor la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro este încă înclinată în sensul unui nivel mai redus al acesteia, pe seama persistenței incertitudinilor legate de factori geopolitici, a amenințării protecționismului și a vulnerabilităților pe piețele emergente.

Potrivit estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a situat la 1,5% în luna februarie 2019, față de 1,4% în ianuarie, reflectând relativa majorare a prețurilor produselor energetice și ale alimentelor. Pe baza cotațiilor futures actuale ale petrolului, este probabilă menținerea inflației totale în jurul nivelurilor actuale, urmată de scăderea acesteia către finele anului. Măsurile inflației de bază rămân, în general, la valori modeste, însă presiunile generate de costurile cu forța de muncă s-au intensificat și s-au extins, pe fondul nivelurilor ridicate ale gradului de utilizare a capacităților de producție și al înăspririi condițiilor pe piața forței de muncă. Privind în perspectivă, se anticipează intensificarea inflației de bază pe termen mediu, susținută de măsurile de politică monetară, de continuarea expansiunii economice, precum și de dinamizarea câștigurilor salariale.

Această evaluare se reflectă, în linii mari, și în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților BCE din luna martie 2019, care anticipează că rata anuală a inflației IAPC se va situa la 1,2% în 2019, 1,5% în 2020 și 1,6% în 2021. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților Eurosistemului din luna decembrie 2018, perspectivele privind inflația IAPC au fost revizuite în sens descendent pe parcursul orizontului de proiecție, reflectând îndeosebi perspectivele mai modeste ale creșterii economice pe termen scurt.

În ceea ce privește analiza monetară, expansiunea masei monetare (M3) s-a redus la 3,8% în luna ianuarie 2019, de la 4,1% în decembrie 2018. Expansiunea M3 este susținută în continuare de activitatea de creditare bancară, în pofida moderării recente a dinamicii creditului. Agregatul monetar în sens restrâns M1 a rămas principalul determinant al dinamicii masei monetare în sens larg.

Ritmul anual de creștere a creditelor acordate societăților nefinanciare a scăzut la 3,3% în luna ianuarie 2019, față de 3,9% în decembrie 2018, reflectând un efect de bază, dar și, în unele țări, o reacție întârziată tipică la încetinirea activității economice, în timp ce dinamica anuală a creditelor acordate populației s-a menținut la 3,2%. Condițiile de creditare a firmelor și populației sunt încă favorabile, în contextul în care măsurile de politică monetară introduse începând cu luna iunie 2014 continuă să sprijine accesul la finanțare, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Măsurile de politică monetară decise astăzi, în special noua serie de OTRTL, vor contribui la asigurarea în continuare a unor condiții de creditare bancară favorabile în perioada următoare.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară a confirmat că este încă necesar un grad amplu de acomodare monetară pentru convergența în continuare susținută a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de măsurile de politică monetară, este necesară o contribuție mai substanțială din partea politicilor din alte domenii la sporirea potențialului de creștere pe termen mai lung și la restrângerea vulnerabilităților. Implementarea reformelor structurale în țările din zona euro trebuie accelerată în mod considerabil în vederea sporirii rezilienței, reducerii șomajului structural și stimulării productivității și a potențialului de creștere în zona euro. Acest aspect este deosebit de important, având în vedere implementarea în general limitată a recomandărilor specifice țărilor din 2018, după cum a anunțat recent Comisia Europeană. Cu privire la politicile fiscale, orientarea ușor expansionistă a politicii fiscale în zona euro și acțiunea stabilizatorilor automați reprezintă un factor de susținere pentru activitatea economică. Totodată, țările în care datoria publică se situează la niveluri ridicate trebuie să continue refacerea amortizoarelor fiscale. Toate țările ar trebui să își intensifice în continuare eforturile pentru a asigura o structură a finanțelor publice mai favorabilă creșterii economice. În mod similar, implementarea transparentă și consecventă a cadrului de guvernanță fiscală și economică al Uniunii Europene, atât de-a lungul timpului, cât și la nivelul tuturor țărilor, continuă să fie esențială pentru susținerea rezilienței economiei zonei euro. Îmbunătățirea funcționării Uniunii Economice și Monetare rămâne o prioritate. Consiliul guvernatorilor consideră binevenite activitățile în curs și îndeamnă la adoptarea unor măsuri specifice și decisive suplimentare pentru finalizarea uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media