Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με την οποία χαιρετίζουν την επίσημη εισαγωγή μέσων πληρωμών SEPA από τις τράπεζες της ΕΕ

28 Ιανουαρίου 2008

Σήμερα τίθεται σε λειτουργία ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area - SEPA) με την επίσημη εισαγωγή από τις ευρωπαϊκές τράπεζες του πρώτου μέσου πληρωμών SEPA για τη μεταφορά πιστώσεων. Αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας μετάπτωσης που θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ετών και κατά την οποία οι πελάτες – με την καθοδήγηση της αγοράς – θα μεταβούν από τα υφιστάμενα εθνικά ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών στα νέα μέσα SEPA. Πρόκειται για το λογικό επακόλουθο της εισαγωγής του ευρώ το οποίο θα αποφέρει σημαντικά οφέλη μέσω μιας πιο ανταγωνιστικής και αποδοτικής αγοράς πληρωμών.

Ο SEPA είναι ο νέος Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ που επιτρέπει στους πολίτες να πραγματοποιούν πληρωμές σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ το ίδιο γρήγορα και με την ίδια ευκολία και ασφάλεια όπως όταν πραγματοποιούν πληρωμές στη χώρα τους. Στο πλαίσιο του SEPA, όλες οι πληρωμές σε ευρώ θεωρούνται εγχώριες και πραγματοποιούνται με ένα μόνο σύνολο μέσων πληρωμών. Ο SEPA αποτελεί συνεπώς το φυσικό επακόλουθο της εισαγωγής του ευρώ και ένα ακόμη σημαντικό βήμα προκειμένου η ενιαία αγορά για την Ευρώπη να μπορέσει να λειτουργήσει στο έπακρο των δυνατοτήτων της. Τα μέσα πληρωμών SEPA μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για πληρωμές σε ευρώ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αλλά εκτός ζώνης ευρώ, καθώς και για πληρωμές σε ορισμένες γειτονικές χώρες [1].

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζουν την επίσημη θέση σε λειτουργία του SEPA και αναγνωρίζουν τις σημαντικές προπαρασκευαστικές εργασίες που εκτέλεσαν οι ευρωπαϊκές τράπεζες, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών, για τη δημιουργία του SEPA. Επομένως, η σημερινή ημέρα αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη μετάπτωση στον SEPA με την επίσημη εισαγωγή του μέσου πληρωμών SEPA για τη μεταφορά πιστώσεων. Για λόγους τεχνικής και νομικής φύσεως, το μέσο πληρωμών SEPA για τις άμεσες χρεώσεις θα αρχίσει να χρησιμοποιείται σε μεταγενέστερη ημερομηνία, το αργότερο όμως μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2009. Όσον αφορά τις πληρωμές με κάρτα, το Πλαίσιο του SEPA για τις κάρτες τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Η συμβολή του SEPA στο πρόγραμμα της Λισσαβώνας θα είναι σημαντική. Ο SEPA θα βελτιώσει την αποδοτικότητα των αγορών πληρωμών της ΕΕ και θα ενισχύσει την καινοτομία, αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στο δημόσιο τομέα, ο SEPA θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτική παροχή δημόσιων υπηρεσιών.

Ο SEPA θα αποφέρει τεράστια οφέλη, όπως δείχνουν δύο μελέτες που διενήργησαν η ΕΚΤ [2] και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή [3]. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα δυνητικά οφέλη από τον SEPA μόνο στις αγορές πληρωμών θα μπορούσαν να υπερβούν τα 123 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα έξι έτη και επιπλέον 238 δισεκατομμύρια ευρώ, εφόσον καταστεί δυνατή η χρήση του SEPA ως πλατφόρμας για την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Οι δύο μελέτες καταδεικνύουν επίσης ότι η μετάπτωση στον SEPA θα αποτελέσει πρόκληση, ιδίως για τις τράπεζες. Σύμφωνα με τη μελέτη της ΕΚΤ, οι τράπεζες θα μειώσουν μεν σημαντικά το κόστος τους, αλλά θα αντιμετωπίσουν αυξημένο ανταγωνισμό. Ο SEPA θα προσφέρει επίσης στις τράπεζες την ευκαιρία να διαθέσουν στην αγορά νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που σχετίζονται με την αλυσίδα πληρωμών. Συνεπώς, η ΕΚΤ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλούν τις τράπεζες να διατηρήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον τους για τη μετάπτωση στον SEPA, ούτως ώστε αφενός οι χρήστες να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν γρήγορα – με την καθοδήγηση της αγοράς – τα νέα μέσα πληρωμών SEPA και αφετέρου το κόστος από τη «διπλή» χρήση μέσων πληρωμών (δηλαδή των υφιστάμενων εθνικών μέσων πληρωμών και των νέων προτύπων του SEPA) να παραμείνει όσο το δυνατόν χαμηλότερο. Το γεγονός αυτό απαιτεί την ταχεία εισαγωγή του νέου μέσου πληρωμών SEPA για τις άμεσες χρεώσεις και την πλήρη υιοθέτηση του Πλαισίου του SEPA για τις κάρτες από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι επιχειρήσεις και το Δημόσιο, ως φορείς που χρησιμοποιούν μέσα πληρωμών σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα μπορούσαν να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη από τη βελτίωση της αποδοτικότητας μέσω του SEPA. Αναμένεται επομένως να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του SEPA, εάν υιοθετήσουν εξαρχής τα μέσα πληρωμών SEPA – με την καθοδήγηση της αγοράς – αποφεύγοντας την επιδείνωση [4] των τιμών και των επιδόσεων σε σύγκριση με τα υφιστάμενα εθνικά μέσα πληρωμών.

Με την ευκαιρία της επίσημης εισαγωγής του SEPA, οι κ.κ. Charlie McCreevy (Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες), Gertrude Tumpel-Gugerell (μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ) και Gerard Hartsink (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών) θα διοργανώσουν σήμερα το βράδυ στις Βρυξέλλες σχετική εκδήλωση με διακεκριμένους προσκεκλημένους από την αγορά πληρωμών της ΕΕ.

  1. [1] Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία.

  2. [2] “The economic impact of the Single Euro Payments Area”, ECB Occasional Paper No 71, Αύγουστος 2007.

  3. [3] Βλ. δελτίο Τύπου COM IP για τα αποτελέσματα της έρευνας Capgemini.

  4. [4] http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/91272.pdf, σελ. 19

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου