Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga ühisavaldus, millega tervitatakse SEPA maksevahendite ametlikku kasutuselevõttu ELi pankades

28. jaanuar 2008

Tänasest toimib ühtne euromaksete piirkond (SEPA, Single Euro Payments Area) ja Euroopa pangad võtavad ametlikult kasutusele esimese SEPA maksevahendi kreeditkorralduste teostamiseks. See tähistab esimest sammu järgnevate aastate üleminekuprotsessis, mille käigus kliendid lähevad turgude arenedes olemasolevatelt siseriiklikelt elektroonilistelt maksevahenditelt üle uutele SEPA maksevahenditele. Tegu on euro kasutuselevõtu loogilise jätkuga ning see toob olulist kasu, muutes makseturu konkurentsivõimelisemaks ja tõhusamaks.

SEPA on uus ühtne euromaksete piirkond, mis võimaldab inimestel teha kogu euroalal makseid sama kiiresti, turvaliselt ja lihtsalt kui siseriiklikke makseid. Ühtses euromaksete piirkonnas käsitletakse kõiki euromakseid siseriiklike maksetena ja nende tegemiseks kasutatakse ühtseid maksevahendeid. Seega on SEPA loomulik jätk euro kasutuselevõtule ja järjekordne tähtis samm Euroopa ühisturu täispotentsiaali rakendamises. SEPA makseid võib kasutada ka ELi-siseste euromaksete tegemiseks väljaspool euroala ning mitmetes naaberriikides [1].

Euroopa Keskpank (EKP) ja Euroopa Komisjon tervitavad SEPA ametlikku elluviimist ning tunnustavad mahukat ettevalmistustööd SEPA loomiseks, mida Euroopa pangad tegid Euroopa Maksenõukogu juhtimisel. Seega on tänane päev SEPA-le ülemineku protsessis oluline verstapost, sest ametlikult võetakse kasutusele SEPA maksevahend kreeditkorralduste teostamiseks. SEPA otsekorralduste maksevahend võetakse tehnilistel ja õiguslikel kaalutlustel kasutusele edaspidi, kuid hiljemalt 1. novembril 2009. Kaardimaksete tegemiseks kehtib alates 1. jaanuarist 2008 SEPA kaardimaksete raamistik.

SEPA aitab olulisel määral ellu viia Lissaboni strateegiat. See suurendab ELi makseturgude tõhusust ja soodustab uuendusi, tugevdades seeläbi Euroopa majanduse konkurentsivõimet. Avalikus sektoris võib SEPAt kasutada e-valitsuse platvormina, aidates sellega kaasa avalike teenuste tõhustamisele.

SEPA toob suurt kasu, nagu näitavad kaks uuringut, millest ühe viis läbi EKP [2] ja teise Euroopa Komisjon [3]. Komisjoni läbiviidud uuring näitab eriti selgelt, et SEPAst tulenev võimalik kasu võib juba ainuüksi makseturgudel järgneva kuue aasta jooksul ületada 123 miljardit eurot ning see võiks suureneda veel 238 miljardi euro võrra, kui SEPA baasil loodaks e-arvete süsteem.

Samuti näitavad kõnealused uuringud, et SEPA-le ülemineku protsess on suur väljakutse eriti pankadele. EKP korraldatud uuringu põhjal võivad pangad oma kulusid märgatavalt vähendada, kuid seisavad silmitsi tugevnenud konkurentsiga. Samuti annab SEPA pankadele võimaluse tuua turule uusi makseahelaga seotud lisandväärtusteenuseid. Seega kutsuvad EKP ja Euroopa Komisjon pankasid üles osalema aktiivselt SEPA elluviimisel, et võimaldada kasutajatel turgude arenedes kiiresti üle minna uutele SEPA maksevahenditele ning hoida maksetevahendite dubleerimisega (s.t uued SEPA-standardid lisaks olemasolevatele siseriiklikele maksevahenditele) seotud kulud minimaalsed. See eeldab ka SEPA otsekorralduste maksevahendi kiiret kasutuselevõttu ja SEPA kaardimaksete raamistiku täielikku rakendamist teiste asjaomaste osapoolte poolt.

Maksevahendite tihedate kasutajatena võivad äriühingud ja riikide haldusasutused saada SEPA pakutavatest tõhusatest vahenditest märkimisväärset kasu. Seega peaksid nad SEPA edule oluliselt kaasa aitama ja võtma turgude arenedes aegsasti kasutusele SEPA vahendid, vältides hinna- ja kvaliteedinäitajate halvenemist [4] võrreldes olemasolevate siseriiklike maksevahenditega.

SEPA ametliku elluviimise tähistamiseks korraldavad Charlie McCreevy (Euroopa Komisjoni siseturu ja teenuste volinik), Gertrude Tumpel-Gugerell (EKP juhatuse liige) ja Gerard Hartsink (Euroopa Maksenõukogu president) täna vastuvõtu Brüsselis, kuhu on kutsutud ELi makseturu tähtsad esindajad.

  1. [1] Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits.

  2. [2] „The economic impact of the Single Euro Payments Area”, EKP üldtoimetis nr 71, august 2007.

  3. [3] Komisjoni pressiteade COM IP Capgemini uuringu tulemuste kohta.

  4. [4] http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/91272.pdf, lk 19.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid