Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
COMUNICAT DE PRESĂ

Declaraţie comună a Comisiei Europene şi a Băncii Centrale Europene, salutând lansarea oficială a instrumentelor de plată SEPA de către băncile din UE

28 ianuarie 2008

Astăzi are loc demararea proiectului SEPA (zona unică de plăţi în euro) şi lansarea oficială de către băncile europene a primului instrument de plată SEPA, pentru operaţiunile de transfer credit. Acest eveniment marchează primul pas dintr-un proces de migrare ce urmează a fi derulat în următorii ani, timp în care clienţii vor trece, în cadrul unui proces determinat de piaţă, de la actualele instrumente de plată naţionale electronice la noile instrumente SEPA. Această etapă reprezintă consecinţa logică a introducerii monedei euro şi va aduce avantaje substanţiale prin intermediul unei pieţe a plăţilor, mai concurenţială şi mai eficientă.

SEPA este noua zonă unică de plăţi în euro, care permite cetăţenilor să efectueze plăţi pretutindeni în zona euro cu un nivel de rapiditate, siguranţă şi uşurinţă comparabil cu cel plăţilor naţionale. În cadrul SEPA, toate plăţile în euro sunt considerate naţionale şi sunt realizate cu ajutorul unui set unic de instrumente de plată. Astfel, SEPA constituie o succesiune firească a introducerii euro şi un alt pas major în valorificarea întregului potenţial al pieţei unice pentru Europa. Totodată, plăţile SEPA pot fi utilizate pentru efectuarea plăţilor în euro în ţările UE neparticipante la zona euro, precum şi în diverse state învecinate [1].

Banca Centrală Europeană (BCE) şi Comisia Europeană (CE) salută lansarea oficială a SEPA şi apreciază pregătirile laborioase întreprinse de băncile europene sub egida Consiliului European al Plăţilor, în vederea creării SEPA. Aşadar, ziua de astăzi reprezintă un punct de referinţă în cadrul procesului de migrare la SEPA, odată cu lansarea oficială a instrumentului de plată SEPA pentru operaţiunile de transfer credit. Din motive juridice şi tehnice, lansarea instrumentului de plată SEPA pentru operaţiunile de debitare directă va avea loc ulterior, dar nu mai târziu de 1 noiembrie 2009. În privinţa plăţilor efectuate prin card, Cadrul SEPA pentru plăţile prin card a intrat în vigoare de la data de 1 ianuarie 2008.

SEPA va avea o contribuţie semnificativă la îndeplinirea agendei de la Lisabona, prin îmbunătăţirea eficienţei pieţelor de profil din UE şi prin stimularea inovaţiei, sporind implicit competitivitatea economiei europene. În sectorul public, SEPA ar putea fi utilizat ca o platformă pentru impulsionarea serviciilor administrative online, contribuind astfel la furnizarea eficace a serviciilor publice.

Potrivit a două studii elaborate de BCE [2] şi CE [3], SEPA va crea beneficii enorme. În special, studiul întocmit de CE indică faptul că, numai pe pieţele de plăţi, eventualele beneficii ale SEPA ar putea depăşi 123 miliarde EUR în următorii şase ani şi alte 238 miliarde EUR, dacă SEPA ar putea fi utilizată ca o platformă pentru facturarea electronică.

De asemenea, cele două studii prezintă procesul de migrare la SEPA drept o provocare, îndeosebi pentru bănci. Potrivit studiului realizat de BCE, există posibilitatea ca băncile să îşi reducă substanţial costurile, dar acestea se vor confrunta cu o concurenţă sporită. În acelaşi timp, SEPA va oferi băncilor oportunitatea unor servicii de piaţă noi, cu valoare adăugată, aferente lanţului de plăţi. În consecinţă, BCE şi CE fac un apel în atenţia sectorului bancar de a menţine dinamica procesului de implementare a SEPA în vederea unei migrări rapide a utilizatorilor, în cadrul unui proces determinat de piaţă, la noile instrumente de plată SEPA şi a limitării costurilor derivate din plăţile duble (de exemplu, instrumentele naţionale de plată existente plus noile standarde SEPA) la niveluri minime. Aceasta implică, totodată, lansarea rapidă a noului instrument de plată SEPA pentru operaţiunile de debitare directă şi adoptarea în totalitate a Cadrului SEPA pentru plăţile prin card de către factorii implicaţi.

În calitate de mari utilizatori ai instrumentelor de plată, firmele şi administraţiile publice vor beneficia considerabil de pe urma eficienţei oferite de SEPA. Astfel, aceşti utilizatori ar trebui să joace un rol important în implementarea cu succes a SEPA, prin adoptarea timpurie a instrumentelor SEPA în cadrul unui proces determinat de piaţă, evitând deteriorarea [4] caracteristicilor în materie de preţuri şi operativitate, în raport cu instrumentele de plată naţionale existente.

Pentru a marca lansarea oficială a SEPA, dl Charlie McCreevy (comisarul pentru piaţa internă şi servicii, CE), dna Gertrude Tumpel-Gugerell (membră a Comitetului executiv, BCE) şi dl Gerhard Hartsink (preşedinte, Consiliul European al Plăţilor) vor găzdui în această seară un eveniment de lansare a proiectului SEPA la Bruxelles, la care vor participa reprezentanţi renumiţi ai pieţei plăţilor din UE.

  1. [1] Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia.

  2. [2] „The economic impact of the Single Euro Payments Area” (Impactul economic al zonei unice de plăţi în euro), ECB Occasional Paper nr. 71, august 2007.

  3. [3] Cf. comunicatul de presă COM IP privind rezultatele studiului realizat de Capgemini.

  4. [4] http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/91272.pdf, p. 19

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media