Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Euroopan komission ja Euroopan keskuspankin yhteinen julkilausuma SEPA-maksuvälineiden käyttöönotosta eurooppalaisissa pankeissa

28.1.2008

Yhtenäiseen euromaksualueeseen (Single Euro Payments Area, SEPA) siirrytään tänään, kun eurooppalaiset pankit ottavat virallisesti käyttöön ensimmäisen SEPA-maksuvälineen, SEPA-tilisiirron. Kyseessä on ensimmäinen vaihe prosessissa, jossa kuluttajat muutaman seuraavan vuoden aikana siirtyvät markkinoiden johdolla käyttämään uusia SEPA-maksuvälineitä kansallisten sähköisten maksuvälineiden sijasta. Tämä on johdonmukainen askel euron käyttöönoton jälkeen, ja se tuottaa merkittävää hyötyä parantamalla maksumarkkinoiden kilpailukykyä ja tehokkuutta.

Yhtenäisen euromaksualueen ansiosta maksuja voidaan suorittaa kaikkialle euroalueella yhtä nopeasti, turvallisesti ja helposti kuin yksittäisen valtion sisällä. Kaikkia euromääräisiä maksuja pidetään kotimaanmaksuina, ja ne suoritetaan yksillä ja samoilla maksuvälineillä. Yhtenäinen euromaksualue on siis luonnollinen jatko euron käyttöönotolle ja uusi tärkeä vaihe pyrittäessä hyödyntämään Euroopan sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia täysimittaisesti. SEPA-maksuvälineitä voi käyttää euromääräisiin maksuihin myös euroalueen ulkopuolisissa EU:n jäsenvaltioissa sekä joissakin EU:n naapurimaissa [1].

Euroopan keskuspankki (EKP) ja Euroopan komissio pitävät yhtenäistä euromaksualuetta myönteisenä ja arvostavat mittavaa valmistelutyötä, jota eurooppalaiset pankit ovat Euroopan maksuneuvoston (European Payments Council, EPC) johdolla tehneet sen toteuttamiseksi. Tänään on tärkeä hetki yhtenäisen euromaksualueen luomisessa, sillä nyt otetaan virallisesti käyttöön SEPA-tilisiirto. SEPA-suoraveloitus otetaan teknisistä ja oikeudellisista syistä käyttöön vasta myöhemmin, mutta kuitenkin viimeistään 1.11.2009. Korttimaksuja koskeva SEPA-korttiohjeisto (SEPA Cards Framework) on ollut voimassa 1.1.2008 lähtien.

Yhtenäinen euromaksualue edistää merkittävästi Lissabonin strategian toteutumista. Se tehostaa EU:n maksumarkkinoita ja lisää innovaatiomahdollisuuksia ja parantaa siten Euroopan talouden kilpailukykyä. Julkisella sektorilla yhtenäisen euromaksualueen välineistöä voitaisiin käyttää sähköisen hallinnon perustana, jolloin se parantaisi julkisten palvelujen saatavuutta.

Yhtenäinen euromaksualue tuottaa suurta hyötyä, kuten EKP:n [2] ja komission [3] aloitteista tehdyistä kahdesta tutkimuksesta käy ilmi. Erityisesti komission tutkimus osoittaa, että yhtenäisen euromaksualueen tuottamat hyödyt saattavat yksin maksumarkkinoilla olla yli 123 miljardia euroa seuraavien kuuden vuoden aikana. Lisähyötyä on mahdollista saavuttaa 238 miljardia euroa, jos yhtenäisen euromaksualueen välineistöä pystytään käyttämään sähköisen laskutuksen perustana.

Molempien tutkimusten perusteella yhtenäiseen euromaksualueeseen siirtyminen tulee myös olemaan haasteellista, etenkin pankeille. EKP:n tutkimuksen mukaan pankit voivat kylläkin säästää huomattavasti kuluissaan, mutta toisaalta niiden välinen kilpailu lisääntyy. Yhtenäisellä euromaksualueella pankit voivat tarjota uusia, entistä kehittyneempiä maksupalveluja. EKP ja komissio kehottavatkin pankkeja viemään SEPA-hanketta edelleen eteenpäin, jotta palvelujen käyttäjät pääsisivät markkinoiden johdolla ripeästi siirtymään uusiin SEPA-maksuvälineisiin ja jotta kahdenlaisista maksuista (eli kansallisten maksuvälineiden käytöstä uusien SEPA-standardien rinnalla) johtuvat kulut jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Tästä syystä on myös tärkeää, että kaikki asianosaiset ottavat uuden SEPA-suoraveloituksen pikaisesti käyttöön ja ryhtyvät noudattamaan SEPA-korttiohjeistoa.

Maksuvälineitä paljon käyttävät tahot eli yritykset ja julkishallinto hyötyvät selvästi yhtenäisen euromaksualueen toimintoja tehostavasta vaikutuksesta. Siksi niiden tulisi edistää yhtenäisen euromaksualueen toteutumista ottamalla SEPA-maksuvälineet käyttöön mahdollisimman varhain. Markkinoiden johdolla olisi varmistettava, että maksupalvelujen hintasuhde ja toimivuus eivät huononnu [4] verrattuna olemassa oleviin kansallisiin maksuvälineisiin.

Brysselissä järjestetään tänä iltana tilaisuus yhtenäisen euromaksualueen virallisen avaamisen kunniaksi. Avajaistilaisuuden isäntinä toimivat sisämarkkinoista ja palveluista vastaava Euroopan komission jäsen Charlie McCreevy, EKP:n johtokunnan jäsen Gertrude Tumpel-Gugerell ja Euroopan maksuneuvoston puheenjohtaja Gerard Hartsink. Vieraina on arvovaltaisia EU:n maksumarkkinoiden edustajia.

  1. [1] Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi.

  2. [2] ”The economic impact of the Single Euro Payments Area”, EKP:n Occasional Paper ‑sarjan julkaisu nro 71, elokuu 2007.

  3. [3] Ks. komission lehdistötiedote Capgeminin toteuttaman tutkimuksen tuloksista.

  4. [4] http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/91272.pdf, s. 19.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle