Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Gemeenschappelijke verklaring van de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank ter gelegenheid van de formele lancering van SEPA-betalingsinstrumenten door banken in de EU

28 januari 2008

Vandaag gaat het Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied (“Single Euro Payments Area” ofwel SEPA) van start en lanceren de Europese banken formeel het eerste SEPA-betalingsinstrument, namelijk dat voor overschrijvingen. Dit is de eerste stap van een migratieproces dat de komende jaren zal plaatsvinden en waarin klanten, daartoe aangezet door de markt, zullen overschakelen van bestaande nationale elektronische betalingsinstrumenten op de nieuwe SEPA-instrumenten. SEPA is een logisch vervolg op de invoering van de euro, dat aanzienlijke voordelen zal opleveren dankzij meer concurrentie en grotere efficiëntie in de betalingsmarkten.

SEPA is het nieuwe Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied waardoor burgers net zo snel, veilig en gemakkelijk geld kunnen overboeken naar andere landen in het eurogebied als binnen hun eigen land. In SEPA worden alle betalingen in euro gezien als binnenlands en verricht met één reeks betalingsinstrumenten. SEPA is dus een natuurlijk uitvloeisel van de invoering van de euro en een belangrijke nieuwe stap in de richting van de vervolmaking van de gemeenschappelijke markt in Europa. SEPA-betalingen kunnen ook worden gebruikt voor betalingen in euro binnen de EU maar buiten het eurogebied, en in een aantal buurlanden. [1]

De Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Commissie (EC) verwelkomen de officiële lancering van SEPA en zijn de Europese banken erkentelijk voor de substantiële voorbereidende werkzaamheden die zij onder de hoede van de Europese Betalingsraad (European Payment Council) hebben verricht om SEPA tot stand te brengen. De officiële lancering van het SEPA-betalingsinstrument voor overschrijvingen, die vandaag plaatsvindt, is dus een belangrijke mijlpaal in de migratie naar SEPA. Om technische en juridische redenen vindt de lancering van het SEPA-betalingsinstrument voor automatische incasso’s op een later tijdstip plaats, maar dat zou niet later dan 1 november 2009 moeten zijn. Het SEPA-Kader voor betaalkaarten (SEPA Cards Framework) is op 1 januari 2008 in werking getreden voor kaartbetalingen.

SEPA levert een belangrijke bijdrage aan de Lissabon-agenda: door de efficiëntie van de betalingsmarkten in de EU te verbeteren en innovatie te stimuleren, zal SEPA het concurrentievermogen van de Europese economie verhogen. In de publieke sector kan SEPA worden gebruikt als een platform om een e-overheid te stimuleren en zodoende bij te dragen aan de efficiënte verstrekking van overheidsdiensten.

SEPA brengt zeer grote voordelen, zoals blijkt uit twee onderzoeken van de ECB [2] en de EC [3]. Met name uit het onderzoek van de EC blijkt dat de potentiële voordelen van SEPA alleen al in betalingsmarkten in de komende zes jaar meer dan €123 miljard zouden kunnen bedragen. Daarbij komen nog eens €238 miljard extra besparingen als SEPA kan worden gebruikt als een platform voor elektronisch factureren.

Uit de twee onderzoeken blijkt bovendien dat het migratieproces naar SEPA een uitdaging zal worden, vooral voor de banken. Volgens het ECB-onderzoek kunnen banken hun kosten aanzienlijk terugdringen, maar krijgen zij te maken met toegenomen concurrentie. SEPA biedt banken ook een mogelijkheid om nieuwe diensten met toegevoegde waarde in de betalingsketen aan te bieden. De ECB en de EC doen daarom een beroep op de banken om de dynamiek in het SEPA-proces te behouden, zodat gebruikers, daartoe aangezet door de markt, snel kunnen overschakelen op de nieuwe SEPA-betalingsinstrumenten en de kosten van duale betalingen (bestaande nationale betalingsinstrumenten plus de nieuwe SEPA-standaarden) zo laag mogelijk kunnen worden gehouden. Ook daarom is het van belang dat het nieuwe SEPA-betalingsinstrument voor automatische incasso’s snel wordt gelanceerd en de betrokken belanghebbenden het SEPA-Kader voor betaalkaarten volledig ten uitvoer leggen.

Als grootgebruikers van betalingsdiensten hebben bedrijven en overheden veel te winnen bij de efficiëntieverbeteringen dankzij SEPA. Zij zouden daarom een belangrijke rol moeten spelen bij het welslagen van SEPA door het voortouw te nemen bij de tenuitvoerlegging van SEPA-instrumenten in een marktproces en te voorkomen dat het niveau van prijzen en prestaties in vergelijking met bestaande nationale betalingsinstrumenten verslechtert. [4]

De officiële lancering van SEPA wordt vanavond in Brussel gevierd met een feestelijke bijeenkomst in aanwezigheid van vooraanstaande gasten uit de EU-betalingsmarkt, waarbij Charlie McCreevy (Commissaris Interne Markt en Diensten), Gertrude Tumpel-Gugerell (lid van de Directie van de ECB) en Gerard Hartsink (voorzitter van de Europese Betalingsraad) als gastheren en gastvrouw zullen optreden.

  1. [1] IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

  2. [2] The economic impact of the Single Euro Payments Area, ECB Occasional Paper 71, augustus 2007.

  3. [3] Verwijzing naar het persbericht van de Commissie over de resultaten van het onderzoek van Capgemini.

  4. [4] http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/91272.pdf, blz. 19.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media