Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Společné prohlášení Evropské komise a Evropské centrální banky u příležitosti formálního zavedení platebních nástrojů SEPA bankami EU

28. ledna 2008

Dnešním dnem začíná fungovat SEPA (Jednotná oblast pro platby v eurech) a evropské banky formálně zavedou první platební nástroj SEPA, kterým je nástroj pro bezhotovostní úhrady. Tento krok představuje první fázi procesu migrace v následujících několika letech, kdy zákazníci přejdou v rámci tržního procesu ze současných vnitrostátních elektronických platebních nástrojů na nové nástroje SEPA. Jedná se o logický krok navazující na zavedení eura, který přinese podstatné výhody díky konkurenceschopnějšímu a efektivnějšímu trhu služeb platebního styku.

SEPA je nová Jednotná oblast pro platby v eurech, která umožňuje lidem provádět platby v celé eurozóně stejně rychle, bezpečně a snadno, jako je tomu u vnitrostátního platebního styku. V rámci SEPA jsou veškeré platby v eurech považovány za tuzemské a jsou prováděny pomocí jednoho souboru platebních nástrojů. SEPA je tak přirozeným pokračováním procesu zavedení eura a dalším podstatným krokem ve využití plného potenciálu jednotného trhu v Evropě. Platby SEPA lze využít rovněž pro platby v eurech mimo eurozónu v rámci EU a také v některých sousedních zemích [1].

Evropská centrální banka (ECB) a Evropská komise (EK) vítají oficiální zavedení SEPA a oceňují, že evropské banky pod záštitou Evropské rady pro platební styk provedly nezbytné přípravné práce pro zavedení SEPA. Dnešní den, kdy se oficiálně zavádí platební nástroj SEPA pro bezhotovostní úhrady, proto představuje důležitý mezník v procesu migrace na nástroje SEPA. K zavedení platebního nástroje SEPA pro přímé inkaso dojde z technických a právních důvodů později, mělo by to však být před 1. listopadem 2009. Pokud jde o platby pomocí platebních karet, funguje od 1. ledna 2008 rámec SEPA pro platební karty.

SEPA výrazně přispěje k dosažení cílů lisabonské agendy. Zlepší efektivitu trhů služeb platebního styku v EU a podpoří inovaci, což povede ke zvýšení konkurenceschopnosti evropského hospodářství. Ve veřejném sektoru by mohla SEPA sloužit jako platforma pro podporu elektronické veřejné správy, a tak přispět k efektivnímu fungování veřejných služeb.

Jak dokládají studie ECB [2] a EK [3], přinese SEPA množství výhod. Především studie provedená EK ukazuje, že potenciální výhody vyplývající ze SEPA by jen na trzích služeb platebního styku mohly v následujících šesti letech přesáhnout 123 mld. EUR, a případně dosáhnout dalších 238 mld. EUR, pokud bude SEPA moci být využívána jako platforma pro elektronickou fakturaci.

Obě studie rovněž uvádí, že proces migrace na nástroje SEPA bude představovat výzvu, a to především pro banky. Podle studie ECB budou moci banky výrazně snížit své náklady, ale zároveň je bude čekat tvrdší konkurence. SEPA rovněž přinese bankám možnost nabízet nové, rozšířené služby související s platebním řetězcem. Z tohoto důvodu ECB a EK vyzývají banky, aby udržely tempo přechodu na nástroje SEPA, a tím umožnily uživatelům v rámci tržního procesu přejít rychle na nové platební nástroje SEPA a pomohly udržet náklady na dvojí platební nástroje (tj. současné vnitrostátní platební nástroje a nové standardy SEPA) na minimu. Tento proces rovněž vyžaduje, aby příslušné strany rychle zavedly nový platební nástroj SEPA pro přímé inkaso a v plném rozsahu přijaly rámec SEPA pro platební karty.

Jako častí uživatelé platebních nástrojů budou mít z efektivity dosažené díky SEPA užitek především podniky a veřejná správa. Z tohoto důvodu by měly sehrát důležitou roli v úspěšném zavedení SEPA tím, že přijmou nástroje SEPA brzy v rámci tržního procesu, a tak předejdou zhoršení [4] cen a kvality služeb ve srovnání se současnými vnitrostátními platebními nástroji.

Pod záštitou komisaře pro vnitřní trh a služby EK Charlie McCreevyho, členky Výkonné rady ECB Gertrude Tumpel-Gugerellové a předsedy Evropské rady pro platební styk Gerarda Hartsinka se bude dnes večer v Bruselu za přítomnosti význačných hostů, kteří působí na trhu služeb platebního styku EU, konat oslava u příležitosti oficiálního zavedení SEPA.

  1. [1] Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

  2. [2] „The economic impact of the Single Euro Payments Area“, Occasional Paper ECB č. 71, srpen 2007.

  3. [3] Tisková zpráva COM IP o výsledcích studie Capgemini.

  4. [4] http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/91272.pdf, s. 19

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média