Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank közös közleménye, amelyben üdvözlik az EU bankjai által használandó SEPA fizetési módok hivatalos bevezetését

2008. január 28.

A mai napon működésbe lép a SEPA, az Egységes Euro-pénzforgalmi Övezet, ahogy az európai bankok hivatalosan bevezetik a SEPA-átutalásokra alkalmazható fizetési módokat. Ez egyszersmind az első lépése annak a következő években lezajló migrációs folyamatnak, amelynek során az ügyfelek a piac vezérletével a meglevő országos elektronikus fizetési módokról fokozatosan áttérnek a SEPA-n belül használandó új instrumentumokra. Az euro bevezetésének logikus folyományaként létrejövő SEPA egy nagyobb versennyel és hatékonysággal jellemezhető pénzforgalmi piac megteremtése révén jelentős előnyökkel jár.

A SEPA-nak köszönhetően a lakosság az egész euroövezetben ugyanolyan gyorsan, biztonságosan és egyszerűen fizethet, mint az országhatáron belül. Az egységes pénzforgalmi övezeten belül minden euróban lebonyolított fizetési tranzakció belföldinek minősül, és egységes fizetési mód alkalmazásával történik. Megjelenése tehát az euro bevezetéséből természetesen következik, és az egységes európai piac kiteljesedésének újabb jelentős állomása. A SEPA fizetési instrumentumai az EU-nak az euroövezeten kívüli területei, valamint több szomszédos ország viszonylatában is igénybe vehetők az euróban denominált pénzforgalomban. [1]

Az Európai Központi Bank (EKB) és az Európai Bizottság üdvözli a SEPA hivatalos megnyitását, és elismeréssel szól arról a komoly előkészítő munkáról, amelyet létrehozásáért az európai bankok az Európai Pénzforgalmi Tanács (EPC) égisze alatt végeztek. A mai nap tehát mérföldkő a SEPA-ra való áttérés folyamatában az új átutalási módok bevezetésével. Technikai és jogi okokból az új beszedési instrumentumokat csak később vezetik be, ez azonban 2009. november 1-jéig megtörténik. A kártyaműveletek terén a vonatkozó keretfeltételek (SEPA Cards Framework) 2008. január 1. óta érvényben vannak.

A SEPA jelentősen hozzájárul a lisszaboni programpontok megvalósításához, javítja az unió pénzforgalmi piacainak hatékonyságát, serkenti az innovációt, és így növeli az európai gazdaság versenyképességét. Az állami szférában az e-kormányzat irányító platformjává válhat, elősegítve ezzel a közszolgáltatások hatékonyságának javítását.

A SEPA felmérhetetlen előnyökkel jár, amiről az EKB [2] és az Európai Bizottság [3] két tanulmányából is olvashatunk. A bizottsági tanulmány szerint a megtakarítás az elkövetkező hat évben egyedül a pénzforgalmi piacokon több mint 123 milliárd eurót tehet ki, amihez további 238 milliárd euro járulhat, ha a SEPA-t elektronikus számlázási platformként alkalmazzák.

A két tanulmány szerint a migrációs folyamat nagy feladatot jelent, különösen a bankoknak. Az EKB tanulmánya szerint a bankok jelentősen csökkenthetik költségeiket ugyan, de kiélezettebb lesz a verseny is. Emellett lehetőségük nyílik arra, hogy a pénzforgalmi lánchoz kapcsolódóan új hozzáadott értéket jelentő szolgáltatásokat kínáljanak. Az EKB és az Európai Bizottság ezért a SEPA-folyamat lendületes továbbvitelére szólítja a bankokat, hogy a felhasználók rövid idő alatt áttérhessenek a piac vezérelte folyamatban az új fizetési módokra, hogy így a kétszeres fizetési műveletekből (a meglevő országos fizetési módok és az új SEPA-szabványok) eredő költségeket minimalizálni lehessen. Ehhez arra van szükség, hogy az érdekeltek a SEPA által kínált beszedési módokat is minél hamarabb bevezessék, párhuzamosan a kártyaműveleti feltételrendszer teljes alkalmazásával.

Mivel a vállalatok és a közigazgatási szervek a pénzforgalmi eszközök gyakori használói, a SEPA-nak köszönhető hatékonyságjavulásból jelentős előnyük származik. Emiatt nagy szerepük van a bevezetés sikerében, ha a piac vezérelte folyamatban minél előbb áttérnek az új fizetési módokra, elkerülve így, hogy azok ár- és teljesítménymutatói a meglevő országos fizetési módokéihoz képest romoljanak [4].

A SEPA hivatalos bevezetésének alkalmából ma este Brüsszelben Charlie McCreevy (az Európai Bizottságnak a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztosa), Gertrude Tumpel-Gugerell (az EKB Igazgatóságának tagja) és Gerard Hartsink (az Európai Pénzforgalmi Tanács elnöke) ünnepélyes megnyitón látja vendégül az EU pénzforgalmi piacainak illusztris képviselőit.

  1. [1] Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc.

  2. [2] „The economic impact of the Single Euro Payments Area”, EKB műhelytanulmány, 71. szám, 2007. augusztus.

  3. [3] Utalás a Capgemini-tanulmány eredményeiről szóló COM IP sajtóközleményre.

  4. [4] http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/91272.pdf, 19. o.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok