European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Nieuwe versie van “De uitvoering van het monetaire beleid in het eurogebied: Algemene documentatie inzake de monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem”

21 februari 2005

De Europese Centrale Bank (ECB) publiceert vandaag een herziene versie van het document getiteld “De uitvoering van het monetaire beleid in het eurogebied: Algemene documentatie inzake de monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem” (dat algemeen bekend staat als de “Algemene Documentatie”). Deze nieuwe versie vormt een bijlage bij Richtsnoer ECB/2005/2 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/7 betreffende monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem. Het wijzigende Richtsnoer is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de ECB. De wijzigingen zullen in werking treden op 30 mei 2005, wanneer de nieuwe versie van de Algemene Documentatie de voorgaande, in februari 2004 gepubliceerde versie vervangt. De wijzigingen omvatten alle veranderingen in het door het Eurosysteem gehanteerde operationele kader voor het monetaire beleid die sinds februari 2004 door de Raad van Bestuur zijn bekrachtigd. Deze veranderingen betreffen voornamelijk de regels ten aanzien van beleenbare activa en houden verband met het in gang zetten, in het monetaire-beleidskader van het Eurosysteem, van de eerste fase van de “enkele lijst van onderpand”. Andere wijzigingen betreffen de definitie van nauwe banden en garanten in relaties met tegenpartijen, de verlenging met 30 minuten van de tijdsperiode voor snelle tenders en de actualisering van juridische verwijzingen.

De veranderingen die verband houden met de introductie van de enkele lijst van onderpand bestaan uit de volgende vier maatregelen:

  1. het in Lijst 1 van beleenbare activa opnemen van een nieuwe categorie van voorheen niet-beleenbaar onderpand, namelijk in euro luidende schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door entiteiten die zijn gevestigd in die landen van de Groep van Tien (G-10) die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER);
  2. de implementatie van de beginselen die door het Eurosysteem worden gebruikt om te beoordelen of niet-gereguleerde markten kunnen worden geaccepteerd zodat het Eurosysteem zijn onderpandbeheersfunctie kan uitoefenen;
  3. de verruiming van het voor in Lijst 2 opgenomen activa geldende criterium dat vereist dat elk door een kredietinstelling uitgegeven schuldinstrument een “uitgifte”- of “programma”-beoordeling toegekend dient te krijgen (door een kredietbeoordelingsinstantie); een “emittent”-beoordeling is voldoende; en
  4. de verwijdering van aandelen (per 30 april 2005) van de Lijsten 2 van beleenbare activa van die centrale banken die thans aandelen als beleenbaar onderpand voor krediettransacties van het Eurosysteem accepteren.

Als gevolg van de eerste maatregel, zullen bepaalde in euro luidende schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door entiteiten die zijn gevestigd in Canada, Japan, Zwitserland en de Verenigde Staten worden opgenomen in de lijst van beleenbare activa. Het Eurosysteem zal het juridisch stelsel dat van toepassing is op de emittenten van dergelijke schuldinstrumenten onderzoeken om adequate bescherming van de rechten van het Eurosysteem te waarborgen. Indien een tegenpartij gebruik wenst te maken van schuldinstrumenten die niet voorkomen op de lijst van beleenbare activa, dient deze contact op te nemen met zijn nationale centrale bank voor aanwijzingen ten aanzien van de procedures voor hun mogelijke opname in de lijst. Spoedig na 30 mei 2005 zal de ECB de exacte datum bekendmaken waarop de eerste in euro luidende schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door in niet-EER G-10-landen gevestigde entiteiten zullen worden opgenomen in de lijst van beleenbare activa.

Ten aanzien van de tweede maatregel, die met betrekking tot de acceptatie van niet-gereguleerde markten, is op 10 mei 2004 door de ECB een voorlopige lijst van geaccepteerde niet-gereguleerde markten gepubliceerd (zie het persbericht “Herziening van het onderpandskader van het Eurosysteem: Een eerste stap naar een Enkele Lijst” van die datum). De definitieve lijst zal worden gepubliceerd op 30 mei 2005. Deze lijst zal daarna ten minste jaarlijks worden herbeoordeeld. Het volgende zal daarbij van toepassing zijn:

  • de op een geaccepteerde niet-gereguleerde markt genoteerde of verhandelde activa zullen onmiddellijk beleenbaar worden;
  • de uitsluitend op niet-gereguleerde markten genoteerde of verhandelde activa die thans worden geaccepteerd maar die per 30 mei 2005 niet langer zullen worden geaccepteerd, zullen blijven worden geaccepteerd tot mei 2007, waarna alle activa die uitsluitend worden verruild op markten die nog steeds niet worden geaccepteerd, niet-beleenbaar zullen worden.

De nieuwe versie van de Algemene Documentatie is vanaf vandaag beschikbaar op de website van de ECB in alle officiële talen van de Gemeenschap. Gedrukte exemplaren zijn vanaf 25 maart 2005 kostenloos beschikbaar en kunnen worden besteld bij de Afdeling Pers en Informatie van de ECB. De nieuwe versie zal eveneens kunnen worden aangevraagd bij de nationale centrale banken van het eurogebied.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media