European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Nova različica poročila »Izvajanje denarne politike v euro območju: Splošna dokumentacija o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema«

21. februar 2005

Evropska centralna banka (ECB) danes objavlja posodobljeno različico dokumenta »Izvajanje denarne politike v euro območju: Splošna dokumentacija o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema« (v nadaljevanju: Splošna dokumentacija). Nova različica tega dokumenta je priloga k Smernici ECB/2005/2, ki dopolnjuje Smernico ECB/2000/7 o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema. Dopolnilno smernico je sprejel Svet ECB. Spremembe in dopolnitve bodo v veljavo stopile 30. maja 2005, ko bo nova različica Splošne dokumentacije nadomestila predhodno, ki je bila objavljena februarja 2004, in vključujejo vse spremembe operativnega okvira denarne politike Eurosistema, ki jih je Svet ECB sprejel od februarja 2004 dalje. Nanašajo se predvsem na pravila glede ustreznega finančnega premoženja in so povezane z uvedbo prve faze »enotnega seznama zavarovanj« v okvir denarne politike Eurosistema. Druge spremembe vključujejo opredelitev tesnih povezav in garantov pri odnosih med sodelujočimi strankami, 30-minutno podaljšanje časovnega okvira za hitre avkcije in posodobitev seznama pravnih virov.

Spremembe v povezavi z uvedbo enotnega seznama zavarovanj vključujejo naslednje štiri ukrepe:

  1. uvedba nove kategorije doslej neustreznega zavarovanja na listo 1 ustreznega finančnega premoženja. Ta kategorija bo vključevala dolžniške instrumente v eurih, ki so jih izdali subjekti v tistih državah članicah skupine G10, ki ne sodelujejo v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP).
  2. izvajanje načel, ki jih Eurosistem uporablja za oceno sprejemljivosti nereguliranih trgov in ki mu omogočajo, da izvaja naloge upravljanja zavarovanja.
  3. ublažitev pogoja za finančno premoženje za zavarovanje terjatev z liste 1 ena, po katerem mora vsak dolžniški instrument, ki ga izda kreditna institucija, pridobiti oceno »izdaje« ali »programa« (od agencije za oceno tveganja); v prihodnje bo zadoščala zgolj ocena »izdajatelja«.
  4. umik lastniških vrednostnih papirjev (dne 30. aprila 2005) z liste 2 ustreznega finančnega premoženja centralnih bank, ki trenutno beležijo lastniške vrednostne papirje kot ustrezno zavarovanje za kreditne operacije Eurosistema.

Na osnovi prvega ukrepa bodo nekateri v eurih nominirani dolžniški instrumenti, ki so jih izdali subjekti s sedežem v Kanadi, na Japonskem, v Švici ali ZDA, vključeni na seznam ustreznega finančnega premoženja. Eurosistem bo za zagotovitev ustrezne zaščite svojih pravic preučil pravni režim, ki velja za izdajatelje takšnih dolžniških instrumentov. Če sodelujoča stranka želi uporabiti dolžniške instrumente, ki niso na listi ustreznega finančnega premoženja, mora od svoje nacionalne centralne banke zaprositi za navodila o postopku za vključitev tega premoženja. Kmalu po 30. maju bo ECB objavila natančen datum za uvrstitev prvih dolžniških instrumentov v eurih iz držav članic G10, ki ne sodelujejo v EGP, na seznam ustreznega finančnega premoženja.

V okviru izvajanja drugega ukrepa glede sprejemljivosti nereguliranih trgov je ECB 10. maja 2004 (gl. sporočilo za javnost »Pregled sistema zavarovanj v Eurosistemu: prvi korak k enotnemu seznamu«) objavila uvodni seznam sprejetih nereguliranih trgov. Končni seznam bo objavljen 30. maja 2005 in bo v naslednjih letih redno ovrednoten vsaj enkrat letno. Pri tem bodo veljala naslednja načela:

  • finančno premoženje, ki kotira ali se z njim trguje na sprejetem nereguliranem trgu, bo takoj sprejeto kot ustrezno;
  • finančno premoženje, ki kotira ali se z njim trguje samo na nereguliranih trgih in je zdaj sprejeto kot ustrezno, po 30. maju 2005 pa ne bo več, bo ostalo sprejemljivo do maja 2007. Po tem datumu bo vsako finančno premoženje, s katerim se trguje samo na trgih, ki še vedno niso sprejemljivi, postalo nesprejemljivo.

Nova različica Splošne dokumentacije je na spletni strani ECB od danes dalje na voljo v vseh uradnih jezikih Skupnosti. Tiskana izdaja bo brezplačno na voljo po 25. marcu 2005 in jo je mogoče naročiti v Oddelku za tisk in informiranje ECB. Splošna dokumentacija bo na voljo tudi pri nacionalnih centralnih bankah euro območja.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije