European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Uuendatud versioon dokumendist „Rahapoliitika rakendamine euroalal: eurosüsteemi rahapoliitiliste instrumentide ja menetluskorra ülddokumentatsioon“

21. veebruar 2005

Täna avaldab Euroopa Keskpank (EKP) ajakohastatud versiooni dokumendist „Rahapoliitika rakendamine euroalal: eurosüsteemi rahapoliitiliste instrumentide ja menetluskorra ülddokumentatsioon“ (nimetatakse tavaliselt ülddokumentatsiooniks). Uus versioon esitatakse lisana suunisele EKP/2005/2, millega muudetakse suunist EKP/2000/7 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta. Muudatusi käsitleva suunise on vastu võtnud EKP nõukogu. Muudatused jõustuvad alates 30. maist 2005, mil 2004. aasta veebruaris avaldatud ülddokumentatsioon asendatakse uue versiooniga. Need hõlmavad kõiki muutusi eurosüsteemi rahapoliitika tegevusraamistikus, mille EKP nõukogu on alates 2004. aasta veebruarist heaks kiitnud. Kõnealused muutused puudutavad eelkõige kõlblikke varasid käsitlevaid eeskirju ning on seotud tagatisvara ühtse nimekirja esimese etapi lülitamisega eurosüsteemi rahapoliitika tegevusraamistikku. Ülejäänud muudatused hõlmavad märkimisväärsete seoste ja garantide määratlusi suhetes osapooltega, kiirpakkumismenetluste ajalise raamistiku pikendamist 30 minuti võrra ning õiguslike viidete ajakohastamist.

Tagatisvara ühtse nimekirja tegevusraamistikku lülitamisega seotud muutused jagunevad neljaks meetmeks:

  1. Esimese astme kõlblike varade nimekirja lülitatakse siiani kõlbmatuks liigitatud tagatisvarade kategooria – eurodes väljendatud võlakohustused, mille on välja andnud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) väliste G-10 riikide üksused.
  2. Rakendatakse reguleerimata turgude vastuvõetavuse hindamisel eurosüsteemis kasutatavaid põhimõtteid, et võimaldada eurosüsteemil hallata oma tagatisi.
  3. Leevendatakse esimese astme varade kriteeriumi, mis tähendab, et krediidiasutuste emiteeritud võlakohustuste kohta ei pea (reitinguagentuur) enam esitama väljalaskmise või laenuprogrammi reitingut, vaid piisab väljaandja reitingust; ning
  4. Omandiväärtpaberid kustutatakse (alates 30. aprillist 2005) nende keskpankade teise astme kõlblike varade loeteludest, kes käsitlevad neid praegu eurosüsteemi laenutehingute jaoks kõlblike tagatistena.

Esimese meetme tulemusel lülitatakse kõlblike varade nimekirja teatud eurodes väljendatud võlakohustused, mille on välja andnud Kanadas, Jaapanis, Šveitsis ja Ameerika Ühendriikides asutatud üksused. Eurosüsteem uurib põhjalikult selliste võlakohustuste väljaandjate suhtes kohaldatavat õiguslikku režiimi, et tagada enda õiguste piisav kaitse. Kui osapool soovib kasutada kõlblike varade nimekirja väliseid võlakohustusi, peaks ta võtma ühendust oma riigi keskpangaga, et saada juhiseid selliste kohustuste võimaliku nimekirja lülitamise kohta. Varsti pärast 30. maid teeb EKP teatavaks täpse kuupäeva, mil kõlblike varade nimekirja lülitatakse esimesed eurodes väljendatud võlakohustused, mis on välja antud Euroopa Majanduspiirkonna välistes G-10 riikides.

Teise meetmega seoses, mis käsitleb reguleerimata turgude vastuvõetavust, avaldas EKP 2004. aasta 10. mail esialgse nimekirja vastuvõetavatest reguleerimata turgudest (vt pressiteadet “Review of the Eurosystem’s Collateral Framework: First step towards a Single List“). Lõplik nimekiri avaldatakse 30. mail 2005 ja see vaadatakse edaspidi läbi vähemalt kord aastas. Kehtestatakse järgmine kord:

  • Vastuvõetavatel reguleerimata turgudel börsinimekirja kantud, noteeritud või kaubeldavad varad on koheselt kõlblikud.
  • Varad, mis on kantud börsinimekirja, noteeritud või kaubeldavad ainult sellistel reguleerimata ja praegu vastuvõetavatel turgudel, mida alates 30. maist 2005 ei peeta enam vastuvõetavaks, on kõlblikud kuni 2007. aasta maini. Pärast seda muutuvad kõlbmatuks kõik varad, mida vahetatakse ainult vastuvõetamatutel turgudel.

Ülddokumentatsiooni uus versioon avaldatakse täna EKP kodulehel kõigis ühenduse ametlikes keeltes. Trükitud kujul on materjal tasuta kättesaadav alates 25. märtsist 2005 ja seda saab tellida EKP pressi- ja infoosakonnast. Dokumenti levitavad ka euroala riikide keskpangad.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid