European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Uusi painos yleisasiakirjasta ”Rahapolitiikan toteuttaminen euroalueella: Yleisasiakirja eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä”

21.2.2005

EKP julkaisee tänään uuden, tarkistetun painoksen yleisasiakirjasta ”Rahapolitiikan toteuttaminen euroalueella: Yleisasiakirja eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä”. Tarkistettu asiakirja on liitteenä suuntaviivoissa EKP/2005/2 eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 muuttamisesta. EKP:n neuvosto on hyväksynyt muutetut suuntaviivat. Muutoksia sovelletaan 30.5.2005 alkaen, ja tuona päivänä yleisasiakirjan uusi painos korvaa aiemman, helmikuussa 2004 julkaistun version. Mukana ovat kaikki EKP:n neuvoston helmikuun 2004 jälkeen hyväksymät muutokset eurojärjestelmän rahapolitiikan ohjausjärjestelmään. Muutokset koskevat lähinnä vakuuskelpoisia arvopapereita ja liittyvät vakuuksien yhteislistan ensivaiheen käyttöönottoon eurojärjestelmän rahapoliittisessa välineistössä. Muut muutokset koskevat läheisen sidoksen ja takaajan määritelmiä vastapuolisuhteissa, pikahuutokauppojen aikataulun pidentämistä puolella tunnilla sekä lakiviitteiden päivittämistä.

Vakuuksien yhteislistan käyttöönottoon liittyviä muutoksia ovat seuraavat neljä toimenpidettä:

  1. Vakuuskelpoisten arvopaperien ykköslistalle lisätään uusi arvopaperiluokka eli Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisissa G10-maissa sijaitsevien yhteisöjen liikkeeseen laskemat euromääräiset velkainstrumentit. Näitä instrumentteja ei ole aiemmin hyväksytty vakuuksiksi.
  2. Otetaan käyttöön eurojärjestelmän soveltamat periaatteet ei-säänneltyjen markkinoiden hyväksyttävyyden arviointia varten, jotta eurojärjestelmä voi hoitaa vakuushallintatehtäväänsä.
  3. Ykköslistan arvopapereiksi hyväksymisen kriteereitä lievennetään siten, että luottolaitosten liikkeeseen laskemilla velkainstrumenteilla ei tarvitse olla (luokituslaitoksen antamaa) liikkeeseenlaskun luottokelpoisuusluokitusta tai lainaohjelman luokitusta, vaan liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuusluokitus riittää.
  4. Osakkeet poistetaan (30.4.2005 alkaen) niiden keskuspankkien kakkoslistoilta, joissa osakkeita on tähän asti otettu eurojärjestelmän luotto-operaatioiden vakuudeksi hyväksyttyjen arvopaperien listalle.

Ensimmäisen toimenpiteen seurauksena vakuuskelpoisten arvopapereiden listalle otetaan tiettyjä Kanadassa, Japanissa, Sveitsissä ja Yhdysvalloissa sijaitsevien yhteisöjen liikkeeseen laskemia euromääräisiä velkainstrumentteja. Eurojärjestelmä tutkii tällaisten velkainstrumenttien liikkeeseenlaskijoihin sovellettavan säännöstön varmistaakseen, että eurojärjestelmän oikeudet on riittävästi turvattu. Vastapuolten halutessa käyttää velkainstrumentteja, jotka eivät ole vakuuskelpoisten arvopaperien listalla, niiden tulisi ottaa yhteys kansalliseen keskuspankkiinsa saadakseen tietoa mahdolliseen listalle hyväksymiseen liittyvistä menettelyistä. EKP ilmoittaa pian 30.5.2005 jälkeen tarkan päivämäärän, jolloin ensimmäiset ETA:n ulkopuolisten G10-maiden yhteisöjen euromääräiset velkainstrumentit otetaan vakuuskelpoisten arvopaperien listalle.

Toiseen eli ei-säänneltyjen markkinoiden hyväksyttävyyttä koskevaan toimenpiteeseen liittyen EKP julkisti 10.5.2004 alustavan listan hyväksyttävistä ei-säännellyistä markkinoista (ks. lehdistötiedote ”Eurojärjestelmän vakuuskäytännön arviointi: Yhden vakuuslistan käyttöönoton ensimmäinen vaihe”). Lopullinen lista julkaistaan 30.5.2005. Listaa on tarkoitus arvioida uudelleen vähintään kerran vuodessa. Muutos tapahtuu seuraavasti:

  • Hyväksyttävillä ei-säännellyillä markkinoilla listatut, noteeratut tai kaupattavat arvopaperit ovat välittömästi vakuuskelpoisia.
  • Arvopaperit, jotka on listattu tai noteerattu ainoastaan sellaisilla ei-säännellyillä markkinoilla, joita ei enää hyväksytä 30.5.2005 alkaen, tai joilla käydään kauppaa ainoastaan tällaisilla markkinoilla, hyväksytään toukokuuhun 2007 asti. Sen jälkeen arvopaperit menettävät vakuuskelpoisuutensa, jos niitä vaihdetaan ainoastaan sellaisilla markkinoilla, joita ei ole hyväksytty.

Yleisasiakirjan uusi painos on luettavissa EKP:n verkkosivuilla tästä päivästä lukien kaikilla yhteisön virallisilla kielillä. Painettu versio ilmestyy 25.3.2005, ja sitä voi tilata maksutta EKP:n tiedotusosastolta. Sitä jaetaan myös kansallisissa keskuspankeissa.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle