European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Dokumento „Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje: Bendrieji Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų dokumentai“ 
nauja versija

2005 m. vasario 21 d.

Europos Centrinis Bankas (ECB) šiandien skelbia peržiūrėtą ir patikslintą dokumento „Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje: Bendrieji Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų dokumentai“ (paprastai vadinamo „Bendraisiais dokumentais“) versiją. Naujoji versija yra Gairių ECB/2005/2 iš dalies keičiančių Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų priedas. Gaires ECB/2005/2 patvirtino ECB valdančioji taryba. Pakeitimai įsigalios nuo 2005 m. gegužės 30 d., kai naujoji Bendrųjų dokumentų versija pakeis 2004 m. vasario mėn. paskelbtą versiją. Šie pakeitimai apima visus pokyčius operacinėje sistemoje, kurią Eurosistema pasirinko pinigų politikai, kuriuos Valdančioji taryba įgyvendino nuo 2004 m. vasario mėn. Jie daugiausia susiję su tinkamam turtui taikomomis taisyklėmis ir įkaito bendro sąrašo taikymo Eurosistemos pinigų politikos sistemoje pirmuoju etapu. Kiti pakeitimai yra šie: sandorio šalių artimų ryšių ir garantų apibrėžimai, greitųjų konkursų atlikimo trukmės prailginimas 30 min. ir atnaujintas teisinių nuorodų sąrašas.

Su įkaito bendro sąrašo įvedimu susiję pokyčiai sudaro keturias priemones:

  1. į pirmojo lygio turto sąrašą įtraukiamas anksčiau tinkamu įkaitui nelaikytas turtas, t.y. skolos priemonės eurais, kurias išleido Europos ekonominei erdvei (EEE) nepriklausančiose G10 šalyse įsteigtos įstaigos;
  2. principų, pagal kuriuos Eurosistema vertina nereguliuojamų rinkų priimtinumą Eurosistemos įkaito valdymo funkcijos vykdymui, taikymas;
  3. reikalavimo pirmojo lygio turtui, kad kiekviena kredito įstaigos išleista skolos priemonė turėtų (reitingo agentūros suteikiamą) emisijos ar programos reitingą, sušvelninimas – pakaks emitento reitingo;
  4. nuosavybės vertybinių popierių išbraukimas (nuo 2005 m. balandžio 30 d.) iš centrinių bankų, kurie nuosavybės vertybinius popierius yra įtraukę į Eurosistemos kredito operacijoms įkaitu tinkamo turto sąrašą, antrojo lygio tinkamo turto sąrašų.

Pritaikius pirmąją priemonę, kai kurios skolos priemonės eurais, kurias išleido Kanadoje, Japonijoje, Šveicarijoje ir JAV įsteigtos įstaigos, bus įtrauktos į tinkamo turto sąrašą. Tinkamai apsaugoti savo teisėms Eurosistema išnagrinės šių skolos priemonių emitentams taikomą teisinę tvarką. Jei kita sandorio šalis nori naudoti į tinkamo turto sąrašą neįtrauktas skolos priemones, ji turi kreiptis į savo nacionalinį centrinį banką (NCB) nurodymų dėl šių priemonių galimo įtraukimo į sąrašą. Netrukus po gegužės 30 d. ECB paskelbs tikslią pirmųjų skolos priemonių eurais, kurias išleido EEE nepriklausančiose G10 šalyse įsteigtos įstaigos, įtraukimo į tinkamo turto sąrašą datą.

Kalbant apie antrąją nereguliuojamų rinkų priimtinumui taikomą priemonę, preliminarų priimtinomis laikomų nereguliuojamų rinkų sąrašą ECB paskelbė 2004 m. gegužės 10 d. (žr. pranešimą spaudai „Eurosistemos užtikrinimo sistemos pertvarkymas: pirmasis žingsnis sudarant bendrąjį sąrašą“). Galutinis sąrašas bus paskelbtas 2005 m. gegužės 30 d. ir po to bus vertinamas bent kartą per metus, taikant šias sąlygas:

  • Turtas, kuris yra listinguojamas, kotiruojamas ar kuriuo yra prekiaujama priimtoje nereguliuojamoje rinkoje, bus iškart laikomas tinkamu.
  • Turtas, kuris yra listinguojamas, kotiruojamas ar kuriuo yra prekiaujama tik nereguliuojamose rinkose, kurios šiuo metu yra priimtinų sąraše, bet nebus į jį įtrauktos po 2005 m. gegužės 30 d., bus laikomas priimtinu iki 2007 m. gegužės mėn., o po to turtas, su kuriuo vykdomos operacijos tik rinkose, kurios dar nėra priimtinos, taps netinkamu.

Naujoji Bendrųjų dokumentų versija šiandien paskelbta ECB interneto svetainėje visomis oficialiomis Bendrijos kalbomis. Spausdinto varianto kopijų nemokamai galima gauti ir užsisakyti ECB Spaudos ir informacijos skyriuje nuo 2005 m. kovo 25 d. Šį dokumentą taip pat platins euro zonos NCB.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai