European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az „a monetáris politika végrehajtása az euróövezetben: az eurórendszer monetáris politikai eszközeinek és eljárásainak általános dokumentációja” átdolgozott kiadása

2005. február 21.

Az Európai Központi Bank (EKB) a mai napon jelenteti meg az „A monetáris politika végrehajtása az euróövezetben: Az eurórendszer monetáris politikai eszközeinek és eljárásainak általános dokumentációja” (az „Általános dokumentáció”) című dokumentum átdolgozott kiadását. Az új kiadás az ECB/2000/7-es számú, az eurórendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló iránymutatást módosító ECB/2005/2-es számú iránymutatás mellékletét képezi. A módosító iránymutatást az EKB Kormányzótanácsa jóváhagyta. A módosítások 2005. május 30-ától lépnek hatályba. Ekkor váltja fel az Általános dokumentáció új kiadása a 2004 februárjában megjelentetett előző kiadást. A módosítások magukban foglalják az eurórendszer monetáris politikáját szabályozó működési keretrendszernek a Kormányzótanács által 2004 februárja óta jóváhagyott változtatásait. Ezek a változtatások kivált az elfogadható fedezetekre vonatkozó szabályokat érintik, és kapcsolódnak az „egységes fedezetlista” (single list of collateral) első ütemének az eurórendszer monetáris politikai keretrendszerében történő megvalósításához. További módosítások érintik az ügyfél és a kibocsátó közötti szoros kapcsolatok, illetve az ügyfélkapcsolatokban résztvevő garantőrök meghatározását, a gyorstenderek lebonyolítási idejének 30 perccel történő meghosszabbítását, valamint a jogi referenciák naprakésszé tételét.

Az egységes fedezetlista bevezetésével összefüggő változtatások az alábbi négy intézkedést ölelik fel:

  1. egy új, korábban nem elfogadható fedezetkategória, nevezetesen az Európai Gazdasági Térségnek (EGT) részét nem képező G10-országok intézményei által kibocsátott, euróban denominált adósságinstrumentumok felvétele az elfogadható fedezetek első csoportjába;
  2. az eurórendszer által a nem szabályozott piacok elfogadhatóságának az értékelésére alkalmazott elvek végrehajtása az eurórendszer fedezetkezelési tevékenységének ellátása érdekében;
  3. az első csoportba tartozó eszközökre vonatkozó azon követelmény enyhítése, amely szerint minden, egy adott hitelintézet által kibocsátott adósságinstrumentum kapjon „kibocsátás” (issue) vagy „program” (programme) minősítést (egy hitelminősítő intézettől); a „kibocsátói” (issuer) minősítés a jövőben elegendő lesz; és
  4. törzsrészvények törlése (2005. április 30-ától) azon központi bankoknak az elfogadható fedezetek második csoportját képező listájából, amelyek jelenleg törzsrészvényeket az eurórendszer hitelműveleteiben elfogadható fedezetként tartanak nyilván.

Az első intézkedés eredményeképpen az elfogadható fedezetek listája tartalmazni fog bizonyos, az Egyesült Államokban, Japánban, Kanadában és Svájcban székhellyel rendelkező intézmények által kibocsátott, euróban denominált adósságinstrumentumokat. Jogainak megfelelő védelme érdekében az eurórendszer meg fogja vizsgálni az ilyen típusú adósságinstrumentumok kibocsátóira alkalmazandó jogrendszert. Amennyiben egy ügyfél olyan adósságinstrumentumokat kíván felhasználni, amelyeket a fedezetlista nem tartalmaz, fel kell vennie a kapcsolatot nemzeti központi bankjával (NKB) és útmutatást kell kérnie a kérdéses instrumentumok lehetséges listába vételével összefüggő eljárásról. Röviddel május 30-át követően az EKB kihirdeti az első, G10-hez tartozó, nem EGT-országokban kibocsátott, euróban denominált adósságinstrumentumok elfogadható fedezetek listájába történő felvételének a pontos dátumát.

A nem szabályozott piacok elfogadhatóságára vonatkozó második intézkedést illetően, az EKB 2004. május 10-én közzétette az elfogadott nem szabályozott piacok előzetes listáját (lásd „Az eurórendszer biztosítékrendszerének áttekintése: első lépés az egységes lista felé” című sajtóközleményt). A végleges lista közzétételére 2005. május 30-án kerül sor. Azt követően a listát legalább évente újraértékelik. A listára az alábbiak vonatkoznak:

  • Az elfogadott nem szabályozott piacon jegyzett vagy forgalmazott eszközök azonnal elfogadható fedezetekké minősülnek.
  • Azok az eszközök, amelyeket csak a jelenleg elfogadottnak, azonban 2005. május 30-ától már nem elfogadottnak minősített, nem szabályozott piacokon jegyeznek és forgalmaznak, 2007 májusáig elfogadható fedezetek maradnak. Ezt követően az összes olyan eszköz, amelyet továbbra is csak nem elfogadottnak minősülő piacon forgalmaznak, nem elfogadható fedezetté válik.

Az Általános dokumentáció mától az összes hivatalos közösségi nyelven elérhető az EKB honlapján. A nyomtatott változat példányai 2005. március 25-étől térítésmentesen megrendelhetők az EKB Tájékoztatási és sajtóosztályától. A könyv az euróövezeti NKB-knál is beszerezhető.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok