Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Dlhodobé úrokové miery na účely hodnotenia konvergencie pristupujúcich krajinách

29. apríla 2004

Európska centrálna banka a Európska komisia (Eurostat) dnes prvý raz zverejnili štatistiku dlhodobých úrokových mier desiatich pristupujúcich krajín, ktoré sa 1. mája 2004 stanú členmi Európskej únie (EÚ).

V súčasnosti sú k dispozícii harmonizované dlhodobé úrokové miery deviatich pristupujúcich krajín. Tieto úrokové miery sa budú využívať na hodnotenie stupňa konvergencie týchto krajín, ako to vyžaduje článok 121 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (zmluva). Zároveň sa zverejňuje samostatný ukazovateľ úrokových mier Estónska. Tento ukazovateľ sa bude pozorne sledovať a nahradí ho lepší ukazovateľ, hneď ako bude k dispozícii.

Uvedené úrokové miery spoločne definovala Európska centrálna banka, národné centrálne banky pristupujúcich krajín a Európska komisia (Eurostat). V súčasnosti sa uvádzajú mesačné časové rady za obdobie od februára 2003 do februára 2004. Mesačná aktualizácia týchto štatistík sa bude zverejňovať na internetových stránkach Európskej centrálnej banky a Komisie (Eurostatu).

V súlade s článkom 121 zmluvy je konvergencia dlhodobých úrokových mier jedným z kritérií pre hodnotenie dosiahnutia vysokého stupňa trvalo udržateľnej konvergencie na účely Hospodárskej a menovej únie (HMÚ). Článok 4 Protokolu o konvergenčných kritériách v prílohe zmluvy ustanovuje, že úrokové miery by sa mali vypočítavať na základe dlhodobých štátnych dlhopisov alebo porovnateľných cenných papierov. Štatistický rámec pre pristupujúce krajiny sa riadi rovnakými zásadami, aké sa uplatňovali pri súčasných členských štátoch EÚ počas prípravy na tretiu etapu HMÚ.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá